Hilarion via John Kassl, 9 november 2017

Hilarion via John Kassl, 9 november 2017

 

Före uppståndelsen kommer mänsklighetens återuppståndelse att äga rum, och innan du slutför denna resa så kommer du att återuppstå i denna värld.

Jag är MASTER HILARION – uppståndet levande mänskligt medvetande som är ett med Gud. Jag finns ibland er – nu och för alltid!

Älskade människor,

Ni kan se hur världen förändras, och ni kan se hur ni själva förändras. Framväxten från kokongen sker precis där i din vardag. Du är förvånad över det – och ibland melankolisk. Mitt i dessa utmanande tider konfronteras du med dig själv, och det är inte alltid enkelt eller simpelt att behålla perspektivet och uthålligheten. Men ändå uppnår du mycket, ändå uppnår du stora saker, och ändå ökar kraften i din kärlek dag för dag.

Nu när så mycket ilska, svartsjuka och hat frigörs på vissa ställen, så har du möjlighet att svara på det med mänsklig vänlighet. Och du har tagit tillfället i akt, eftersom fler och fler människor släpper “öga för öga, tand-för-tand” -mentaliteten.

Man kan se över hela världen nu att människor kommer samman och förenar sig i anden. Uppdelningen i samhället övervinns internt av fler och fler människor.

Även om “stora framgångar” inte har gjorts än, och om du tror att du har fastnat och inte kommer någonstans och har tagit dig an en sisyfosuppgift, blir det allt tydligare och tydligare att sakerna rör sig i en helt ny riktning på ett positivt, ljust och fredligt sätt.

Vatten är mäktigare än sten

Fram till nu trodde många att den mentalitet som är starkare, mer aggressiv eller hänsynslös skulle segra och vara segrande. Men det visar sig nu långsamt att de som är fridsamma och kärleksfulla triumferar.

Några av er är omedvetna om denna utveckling och blir därför desperata. De förlorar förtroendet och tron på den Gyllene Tidsåldern.

Jag säger till er: Den Gyllene Tidsåldern utvecklas precis framför era ögon och inom en mänsklig livslängd. Det är ingen tvekan: Vatten är mäktigare än sten.

Uppståndelsen av människor som är helt hängivna Gud är pågående. Och språnget i medvetande leder nu till följande:

1.) I mitten av hopplösa situationer vänder vinden och någonting oväntat händer.

2.) Ditt modiga beteende och din ljusmanifestation har inte längre livshotande konsekvenser.

3.) Fred och kärlek når allt fler mänskliga hjärtan, så att ditt arbetes frukter blir synliga, allt tydligare.

Men vad händer med de individer som förblir oförbätterliga och orubbligt fortsätter sin väg in i mörkret.

Dessa individer kommer att erbjudas möjligheter att vända om ända till slutet, och när alla dessa möjligheter har gått förbi dem utan att de har agerat, så kommer de att starta om eller fortsätta sin inkarnation i en galax långt borta.

Se prestation, inte misslyckande

Den tydliga trenden att du kommer att förvandla denna jord till paradiset och bringa mänskligheten närmare det gudomliga uppstår. Denna trend är oåterkallelig.

Så nu måste du fokusera din uppmärksamhet på allt som du uppnår varje dag vilket är positivt, lysande och älskvärt. Titta inte på vad du misslyckas med att göra, utan titta på det ljus du skapar.

Det du missade eller misslyckades med är en del av din omvandlingsprocess, men den ska aldrig dominera dina tankar eller blockera positiva handlingar. Inse vem du verkligen är. Ditt vardagsliv visar dig kontinuerligt var du utövar humanitet och mänsklighet.

Döm varken ljus eller mörker, men lägg märke till det ljus som kommer in i världen genom dig med ökad medvetenhet!

Du har kommit en lång väg, och nu är det dags att du höjer dig över och tillintetgör all självbegränsning.

Många saker i den här världen kan inte förverkligas bara för att en individ har tvivel, tvekar eller visar för lite självförtroende.

Säg farväl till dessa vaneföreställningar idag, befria dig från dem. Skicka iväg dem helt enkelt och starta ett nytt liv. En ny självmedvetenhet är det viktigaste nu, för det som skall komma bör välkomnas och inte harmas över. För att detta ska ske är det nödvändigt att se vad du redan har uppnått och varför vissa avsikter fortfarande misslyckas.

Inte genom att uppstå från de döda, utan genom att väcka upp din fullständiga mänskliga kraft på denna jord, ska du uppstå. Och denna uppståndelse av individen kommer att vända alla framtida händelser i rätt riktning.

Förstod du det här, älskade människa? Kan du internalisera detta? Om så är fallet, stig upp! Låt dig aldrig luras av denna matris och hållas ifrån din sanna kraft. I så fall, stig upp och ta bort alla självbegränsningar en gång för alla.

Himlen finns vid din sida, och jag kommer att följa med dig tills din uppståndelse har ägt rum och du har gått in i livet helt.

Jag älskar dig oändligt.

MASTER HILARION.

»Källa – Kanal: Jahn Kassl

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

You may also like...