Montague Keen via Veronica Keen, 10 januari

Meditation 5/10

Montague Keen via Veronica Keen,

10 januari

 

Alla bevis visar att för nästan 2000 år sedan, gjordes förberedelser för att ta över jorden och ta bort medmänskligheten. Denna operation infördes av kyrka och stat. Allt som ni lärt er om livet på jorden, livet efter detta, etc., fick ni till er av just de personer som planerade hela övertagandet av jorden. De övertygade om att de, ensamma, hade ert bästa för ögonen. Att skapa RÄDSLA var vapnet de använde på alla nivåer för att vara säkra på att ni lyssnade till deras kommando. De lärde er att vörda dem, att lyssna till dem för vägledning. De tog kontroll över er; först genom dopet. De höll på hela ert liv, och vid döden såg de också till att vara på plats för att försöka fånga era själar.

De är ansvariga för all ONDSKA: ALLA KRIG, HUNGERSNÖD OCH KATASTROFER av alla slag. Jag frågar er nu, VILL NI ATT DETTA SKA FORTSÄTTA, UTAN ATT LYFTA ETT FINGER FÖR ATT RÄDDA MÄNSKLIGHETEN OCH JORDEN FRÅN DENNA PLANERADE KATASTROF?

Ena er, ni har makten att ta bort alla föroreningar från luften, vattnet och maten. Ni har informerats om hur ni har manipulerats för att hjälpa till med er egen undergång. Tiden för handling är NU. Ni har inte tid att förhala. När era fiender vill ha KRIG, måste ni insistera på FRED. Varje natt när ni ska sova, fråga er själva, ”Vad har jag gjort idag för att skydda mänskligheten från undergång?” ”Vad är jag beredd att göra för att skydda mänskligheten och jorden?” ”Är jag delaktig i denna förstörelse?”

Se era fiender för vilka och vad de är. Titta bara på fakta. Titta på dem som genom krig, kräver att ni ska döda för dem. De omänskliga regerar er värld. Ni har ingen aning om hur avancerade dessa väsen är, som kontrollerar jorden. Ni är bara marionetter i deras ögon, som kommer att ge dem det de vill ha: total kontroll över jorden. Ni har används och missbrukats. Utan er hjälp hade de inte kunnat överleva på jorden. De föder er med propaganda, non-stop, för att inkludera er i ett falskt trossystem som de uppfunnit för att hålla er fångna. Titta på det förflutna för att se hur och när de tog kontrollen. Se FRAMÅT och se till att ni tar tillbaka kontrollen.

Ni har naturliga ledare runt omkring er, som kommer att ta ansvaret för att leda er ut ur mörkret och in i ljuset. När ni tagit det här steget, kommer ni att öppna upp er egen förmåga att se bortom propaganda och rena LÖGNER, det kommer att säkerställa er framgång. Detta är det största testet av mänskligheten någonsin. Det är ert val: gör ingenting, och var en del av förstörelsen av mänskligheten; eller blir aktiva och kom tillsammans för att stödja varandra och ta tillbaka allt som rätteligen är ert.

Älska era medmänniskor. Älska jorden som anförtrotts er. Älska Skaparen som gav liv åt er. När ni återvänder till livet efter detta, kommer ni tydligt att se hur viktigt det är för er att uppfylla allt som ålagts er medan ni är på jorden. Vi är mycket medvetna om att allt som drabbat er är för att hålla er i mörker och lydnad. Många av er är fortfarande inte medvetna om att det inte bara är er luft, ert vatten och mat som de kontrollerar, de stör varje aspekt av ert liv. De stör och styr era drömmar när de anser att det är nödvändigt. Veronica har sett bevis på hur det görs. De har en teknik som ni är helt omedvetna om. Men de kan inte göra någonting utan er hjälp. Det är där er makt ligger, så använd den. De stör mycket mer i er liv än ni någonsin kan föreställa er. Vad kommer de mer att behöva göra för att få er att säga ”nu räcker det. Jag samtycker inte till era planer för jorden. JAG KRÄVER ATT NI GENAST SLUTAR! ”Jag har alltid sagt att de kommer att återvända dit varifrån de kom. DE HAR INGET VAL. NÄR NI SAGT TILL DEM ATT GÅ, MÅSTE DE GÅ. VAD VÄNTAR NI PÅ ?

Min kära, alla störningarna är svåra att leva med. Se det på ett annat sätt, detta visar hur desperata de är att försöka hålla sig kvar, när de måste ta sig tid att ingripa i denna omfattning i livet för de som försöker avslöja sanningen, kärleken och ljuset. Kärleken kommer att lysa upp vägen framåt.

Alltid, din beundrande, Monty.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

Du gillar kanske också...