Judas Iskariot via Ann Dahlberg, Tisdag, 12 juli 2016

Judas-Iscariot

Judas Iskariot

Tisdag, 12 juli 2016

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Idag är en stor dag på Jorden. Valutakurserna är nu ändrade i de flesta av länderna på Jorden. Nu är det endast en tidsfråga innan de släpps globalt. Då sköljs förändringens väg över Er kära barn på Jorden. Efter det kan inget riktigt bli detsamma som det varit innan. För en del länder blir det en blomstrande tid som de går tillmötes. För andra kan det vara frågan om att tänka om, var det gäller teknologi och den nya utmaning som landet och dess befolkning står inför. Inget kan längre fortsätta som förut, för inget har längre samma värde och Jorden kan ej längre skövlas som förut. Andra tekniker och ett annat tänkesätt var det gäller rikedomar är nödvändigt för att få allt att fungera och vara i harmoni med övriga länder och dess befolkningar. Alla kan få det bra men inte på bekostnad av Gaia och alla hennes medväsen.

Det är nu den nya eran ska byggas upp med teknologi som är bra för jorden och alla levande varelser som existerar på den. All kunskap som finns som är baserad på den ”naturliga” kunskapen om jorden och dess ekologi ska nu få dominera i både stad och land. Allt är liv och ”livet” ska hedras och respekteras oavsett vilken form den har. Det är nu alla era positiva idéer om helande och läkande av jorden och er själva ska tas fram och börja manifesteras. Många människor har redan påbörjat detta och det ska nu stärkas av alltfler människor som har liknande idéer och som vill stödja de projekt som redan är på gång. Ny teknologi och andra projekt som har kommit i skymundan kommer att tas fram och få det stöd de behöver för att förankra sina idéer.

Det blir en spännande tid att se fram emot kära barn på Jorden och vi är alla så glada för Er och för Moder Gaia som nu strålar ut mot Universum. Ingen kan missta sig på hennes glädje som nu lyser

milsvida omkring. Ni kan alla vara behjälpliga med något. Ett viktigt arbete kan vara att stödja den utveckling som nu är på gång på Jorden med ert hjärta och med ert sinne. Alla era hjärtan och sinnen behövs för att det fortsatta arbetet ska fortskrida på ett lugnt och positivt vis utan alltför många hinder. Det är rädslan som hindrar er kära Jordbor. Rädslan för allt det nya och om det kommer att fungera etc… Släpp rädslan och ger er hän. Se allt det nya som händer med ljusa och klara ögon och det sker utan några problem.

Rädslan och tvivlet sätter käppar i hjulet men alla kan arbeta eller motarbeta sin rädsla. Prata med ert sinne ty rädslan sitter fast där och övertyga det om att allt är bra och att Jorden snart är ett paradis att leva på. Få sinnet att förstå att det tillsammans med själen kan förändra Jorden till den magiska vackra plats av kärlek och gemenskap som ni har drömt om. Visa vad som redan har hänt vare sig det gäller bankväsendet eller teknologin eller alternativa läkare och läkemedel. Det finns redan här för alla att ta del av. Ni har redan tagit ett stort kliv framåt. Det finns där för alla att se, det är bara att öppna sina ögon och börja att kliva in i den Nya Värld som just nu har börjat att manifestera sig. Få ert sinne att glädjas med er själ för denna stora framgång som har gjorts av er på Jorden, ty kollektivt är ni alla delaktiga och ni har alla påverkat utvecklingen med Er tro på en ljusare, renare och kärleksfullare värld.

Vi är alla så stolta och glada idag över ert stora mod och er kärlek.

Med stor kärlek

 

Judas

 

 

Du gillar kanske också...