Hilarion via Marlene Swetlishoff, 12 juni

hilarion2

12-19 juni, 2016

Kära Ni,

Händelserna i världen fortsätter oförminskat. Det är en större intensitet i allt som förs fram för att medvetet erkännas av mänskligheten. Alla promtas att ta kontakt med en högre nivå av förståelse av sig själva och andra människor runt dem, att urskilja vad som verkligen är viktigt i ens liv. Det finns fortfarande mycket som behöver falla bort så att skygglapparna som har bundit varje individ att stanna kvar i lägre densitet, lyfts bort från dem och inte längre har effekt. Det Stora Uppvaknandet av Jordens befolkning har börjat på allvar.

Se på era grannar och återta kontakten med dem. Människor söker mening i sina liv och det kan vara ni som kan tjäna som katalysatorn som öppnar förståelsen som de behöver för att gå framåt. Ljusarbetarna på planeten lyfts upp till en högre nivå åter igen och detta kan vara en svår tid då de processar denna högre frekvensenergi inom sitt mänskliga operativsystem. Vet att ni har förmågan att höja er för att möta dessa energier med jämvikt och balans. Alla förväntningar om hur saker och ting ska vara måste släppas. Var öppen för nya äventyr.

I sanning är ni en värd för er egen Gudomliga Essens vilken kommer mer fullt ut in i er fysiska farkost för att integreras med er. Er intention att inrikta er med och ta kontakt med denna kärleksfulla kraft kan vara till mycket hjälp i termer av att bli mer av potentialen som ni håller inom er. Det är viktigt att hitta humorn i situationer som händer er, för det är skratt som hjälper en att se det positivt och expandera ert medvetande i alla aspekter av er verklighet. Valen som ligger framför er är så gott som obegränsade och det är upp till er att använda den nyfunna friheten som har legat vilande inom er.

När er kropp, sinne och spirit inriktas med de högre aspekterna av er varelse, sker en regeneration och ni kan gå framåt till framtiden som är mogen av potential. Ni blir givna en ny möjlighet att expandera och uttrycka er själv på nya sätt av kreativa manifestationer när ni framgångsrikt navigerar bland de många nya dörrarna som öppnas för er. Kom ihåg, att det är ni som är de som gör och det är ni som måste sträcka er bortom det nuvarande genom att agera i enlighet med vad varje stund kräver.

När det är balans av alla energier inom er, öppnas ni för nya riken av medvetande och ni följer, med mer självförtroende er evolution och inre ledning med tillit och beslutsamhet. Alla delarna kommer samman för att skapa en en ny väv av de gyllene trådarna i ert liv. Den sanna magin hos spirit inom er, är er, för att manifesteras när ni finner balansen mellan verkligheten inom er och den yttre världen. Förvänta er det oförväntade och vet att något nytt, oförutsett och spännande kan hända er. Titta efter miraklen som sker i era liv, för det är många som är i beredskap för er.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

The Hilarion Connection©, Book One available here  

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her. Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

You may also like...