Hilarion via Marlene Swetlishoff, 15 november

hilarion2

Mina kära,

Det här är tid för bön utan uppehåll. Varje person på Jorden behöver förbinda sig med Källan och veta vilka de är – ett barn av det Gudomliga. De måste ta ställning i sina sinnen och hjärtan för vad som är gott och rätt, för att följa den gyllene regeln. Varje gång de som inte följer dessa grundläggande föreskrifter av universell lag, skapas förödelse och kaos för deras egen skull, det åligger varje individ att att visa de högsta kvaliteter som de är kapabla att upprätthålla. Var och en av er vars hjärtan är fyllda med kärlek, gör mer för att bära upp och hålla balansen på denna planet, än ni någonsin kan veta. Bli inte avskräckta, för ni har styrkan inom er att vara så starka att tiden ni är i påkallar det, och det är viktigt att ni tränar dessa attribut, genom att hålla er jämvikt.

Det är viktigt att dagligen hålla förbindelsen och ansluta till de nya energierna, och förstärka dessa energier i er egen varelse. Detta gör mer än ni kan föreställa er, för att hjälpa mänskligheten och Jorden att gå igenom nålsögat. Vägkorsningarna vi har talat om tidigare är klart före er, varje person måste göra sitt val, för att röra sig framåt eller att stanna kvar i det gamla paradigmet, som nu sparkar och skriker för att behålla kontrollen. Ni vet redan svaret på det här, och det kan bara finnas ett val och det valet är kärlek. Var den kärlek som brinner inom ert hjärta och fortsätt att hålla på. Gör vad ni kan för att ge hjälp, skicka ert Ljus och Kärlek ut till de områden på er planet som är i behov av det och se till att ni har kontroll över er, och inte reagerar på kaoset, på ett sätt som kompromissar om vem ni är inom er.

Håll balansen och fortsätt att hålla dörren till ljuset och den lovande framtiden öppen. Använd ert omdöme vid alla tidpunkter. Kom ihåg att om det inte känns rätt eller gott, så är det med all sannolikhet inte bra, så tro inte allting ni hör och ge bort er kraft. Ni kontrollerar varje situation ni möter med vad ni berättigar. Ni är er egen frälsare, ingen annan än ni kan göra det inre arbetet utom ni. Det är dags för er att använda ert ljus och transformera er själva. Det finns mycket djup inom er som nu försöker att uttryckas till det yttre. Energierna skiftar och nya nivåer av varande etableras nu. Ni har inte förlorat någon grund, för allt är i ett tillstånd av förändring. Följ er inre vägledning och riktning med tillit och obeveklig beslutsamhet.

Ni går in i en ny fas av själs utveckling och det är viktigt att vara sann mot er själva, att känna er själva. De förändringar som har bearbetats i de eteriska världarna, kommer nu till uttryck på det fysiska planet. Det är en ny början på en ny nivå av spirituellt uttryck och som allting nytt fordras det en ny period av justering, för att bli acklimatiserad på den nya nivån. När ni går inom, kommer ni att ta emot vägledning och stöd för de högre världarna. Svaren ligger inom er och inte ”där ute”, så det krävs att ni är stilla och lyssnar. Det här är där ni har tillgång till större resurser och förståelse.

Då förändringarna inom er äger rum, kommer ett nytt ramverk och riktning till kännedom. Utvecklingen av jaget har fört fram en ny aspekt som medför en spännande ny medvetenhet om möjligheterna som ligger framför er. Ni kommer att hitta nya uppgifter och förnyade åtaganden för vägen av utveckling som ni är på. Ni har allt ni behöver för att göra framsteg mot ytterligare expansion av er själs tillväxt, och förståelse av de högre perspektiven slår rot inom er. Vet att ni är älskade och stöds av er ljusfamilj i varje ögonblick.

Till nästa vecka …

 

JAG ÄR Hilarion

 

Watch video version here: https://www.youtube.com/watch?v=KSlXbCQZD8Y&feature=youtu.be

2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her. The Reason: Master Hilarion has indicated that the Scribe/Channel is a direct conduit for his energies as she speaks through the words and these energies go to all who are in need of them as they listen to the words and/or read the text message received by her.

Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

 

www.therainbowscribe.com

www.movingintoluminosity.com

 

 

 

Översättning: Mie Fjällvide

Du gillar kanske också...