Hilarion via Marlene Swetlishoff, 31 maj

Hilarion

31 maj, 2015

Kanal: Marlene Swetlishoff

Älskade Ni!

När ni stiger in i allt som alltmer vecklar ut sig i den tilltagande processen, som skalar av lagren i era mänskliga förmågor av varseblivning, öppnar ni er själva för ännu större energier som strömmar in för att ersätta dessa lager. Energierna kommer att börja öppna er för de gåvor som ni håller inom er och som nu kommer till ytan på helt underbara sätt. Ni kommer att tänka otroligt inspirerande och upplyftande tankar, glädjefyllda tankar som fyller er med känslor av delaktighet och entusiasm för nya begynnelser. Låt kärleken öppna en större dörr till sanningen om er själva och ert liv. I sanning är ni så välsignade, för ni samtalar med änglarna! Varje dag visar de verkligen sin närvaro på många olika sätt och ger er betydelsefulla bekräftelser på vägen som ni befinner er på.  Även många mänskliga änglar omger er, stöttar er och tillkännager att de alltid finns där för er.

Era drömmar går i uppfyllelse på skenbart mirakulösa och eleganta sätt. Det beror på att energierna nu hjälper till så att det kan ske. Blockeringarna som ni hållit inom er i manifesterandet av det högsta goda som ni så intensivt önskade er, kommer att lösas upp som om de aldrig ens hade existerat. Den djupa utrensningen ni nu upplever har öppnat många dörrar som tidigare var stängda. Detta upplösande av gamla tanke- och beteendemönster lämnar er öppna för att utforska er större potential. När era gamla drömmar går i uppfyllelse, dröm nya och sluta aldrig upp med att lära er och att växa, att samla ny kunskap och nya färdigheter för att bifoga dem till er verktygslåda som är fylld av talanger.

Resan genom livet handlar helt och hållet om att uppleva och att ta del av möjligheter som dyker upp i ert medvetande. Andas djupt och tillåt dessa nya idéer att gro och slå rot. När ni tar detta steg, öppnar sig ännu större dörrar och det är så ni skall skapa ert drömliv. Ni behöver alltid vara delaktiga och handla direkt. Om ni inte gör det kommer ert liv bara att stanna i ett stillastående mönster och medföra stagnation. Det finns så mycket som ni kan vara och göra och varje ny erfarenhet tillför en berikande kvalitet till ert liv, till mättnaden i ert liv. Var villiga att möta och omfamna varje tillfälle att möta och tala med nya människor som nu är på väg in i er sfär av inflytande. Dessa människor kommer att tillföra en ny dimension till alla upplevelser ni har.

Er tacksamhet för dessa nya erfarenheter förblir inte obemärkta av universum, för universum ger er alltid mer av det som ni är tacksamma för och också mer av det som ni uppehåller er vid. Det är varför det är viktigt att försäkra er om att alla era tankar är krafthöjande och förbättrande, för de blir vad ni sedan kommer att få uppleva. När ni blir skickliga på att bygga upp och väva ert drömliv, kommer ni också att bli levande exempel på det som kan vara möjligt för andra, som i sin tur blir inspirerade att skapa sina liv i enlighet med sin egen potential och sina egna möjligheter. Allt utvecklas i sin gudomliga tid och kommer att fortsätta att skapa en bättre värld för alla, en person i taget. När varje person omfamnar sin potential, upplever de flera goda och positiva sammanträffanden i sina egna liv och vägen av frihet från det begränsande förflutna blir avsevärt bredare. Det är så som allt liv på er planet storligen gagnas av ert levande och kärleksfulla föredöme. Öppna era hjärtan helt för denna upplevelse och den kommer att bli positiv.

Till nästa vecka . . .

JAG ÄR Hilarion

©2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah)

www.therainbowscribe.com

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...