Hilarion via Marlene Swetlishoff, 24 juli

hilarion2

VAR SNÄLLA OCH NOTERA: Det följande meddelandet är ett utdrag från en personlig läsning (Ultimat Guidnings Läsning) som jag anställt Jocelyn Joy Thomas att göra för mig (JoysReadings). Det följande meddelandet från Hilarion är Del 3, den sista delen av min läsning.

Fråga: Jag har fått veta att jag är utvald att föra tillbaka det fysiska Sanningens Tempel till Jorden. Kan jag få mer guidning från Mästare Hilarion om alla steg jag måste ta för att göra detta?

Hälsningar, vi ska tala idag om Sanningens Tempel… och hur ni kan hjälpa till med att föra fram det och jag vill att ni gör detta på ett sätt som kommer att göra det enklare för er själva. Jag vill att ni gör detta på ett sätt där ni inte försinkas, eller blir förvirrade. Jag vill att ni vet att det finns andra som också hjälper er i detta arbete, ni är inte ensamma.

Det första steget ni måste ta, är att förbättra er hörsel, så att ni bättre kan höra guidningen och att känna igen varandra, de andra människorna som är inkarnerade som hjälper till. Ni förbättrar er hörsel genom att låta er själva ta bort blockeringar och tvivel och ibland, hör man inte bara med kroppens öron utan det är med sinnet eller hjärtat. Det handlar om att höra en tanke eller att höra guidning, så detta är det första steget, för det har att göra med frekvens, ni måste höja er frekvens så att ni bättre kan höra guidningen då den kommer in och får er att gå, leder er och tar er längs denna väg, så att ni vet vad ni ska göra och vart ni ska gå och vem ni ska prata med och lyssna på.

Det handlar om struktur, det handlar om att forma strukturer i ert liv och dela dessa strukturer med andra, om att göra så att dessa strukturer blir vad ni verkligen vill mer än något annat ni haft i det förflutna. Ni kan inte förlita er på det sätt ni gjorde tidigare, ni måste förändra det. Ni kan inte tro någon som tänker på det gamla sättet heller, det måste också förändras för Sanningens Tempel kommer först i energi och sedan i mer solid form… var säkra på att ni förstår att energi är vad som gör allt som är i fast form. Det handlar om vision, det handlar om att utföra en vision, det handlar om att förbinda andra till visionen och så ju mer ni talar om det med andra, desto mer blir det något som kan vara, ju mer ni delar, desto mer lägger ni in i strukturen.

Det är viktigt att förstå att världen som ni ser den inte är så solid som ni tror att den är och lära människor om detta, lära dem att de trott på en illusion hela tiden är viktigt för att kunna bygga en ny struktur, måste ni först riva ner den gamla strukturen. Så att visa dem att vad de trott på, hur saker fungerar måste ändras eller rättas till och ju fler ni kan nå ut till, desto bättre, för även om de inte är de som har valt att återuppväcka detta Tempel, kommer deras tro på det och detta sätt att tänka, ge stöd till det och det handlar bara om struktur just nu och stöd, stöd för det nya sättet, stöd för den nya visionen, stöd för återkomsten av vad som var. Och det återkommer nu på ett sätt som är annorlunda, på ett sätt som passar dessa tider. På ett sätt som tillåter transformationen av hela mänskligheten och det skulle skett för länge sedan, men det betyder inget, tiden är inte verklig. Den verkar vara det. Precis som allt verkar vara i fast form.

Så ni arbetar på att höra, ni arbetar med strukturen, ni arbetar också med kommunikation och att få kontakt med andra som har liknande idéer och viljan att dela med er och sedan börjar ni utbytet och när ni har ett utbyte börjar saker hända och när saker börjar hända, då kan nästa steg ske och det är manifestation. Det är viktigt att ni förstår att saker ni kanske tror är avlägsna, saker ni kanske kvalificerar som drömmar, dessa kan bli verklighet och detta är läxan för många i mänskligheten, för de flesta om inte alla. Det är att förstå den kraft ni innehar när ni skiftar ert sinne från en sak till en annan – från en låg frekvens till en hög. Detta är det ni måste lära ut mer än något annat. Det kommer att skapa strukturen. Det kommer att förbättra hörandet och det kommer att tillåta manifestation.

Dessa är stegen ni måste ta, och resten vet ni redan.

JAG ÄR Mästare Hilarion

2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

The Hilarion Connection©, Book One available here  

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her. Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germian.se

Du gillar kanske också...