Hilarion via Marlene Swetlishoff, 27 nov-3 dec, 2016

hilarion2

Hilarion

via Marlene Swetlishoff

27 nov-3 dec, 2016

Älskade Ni!

Jag kommer på Kärlekens vingar. Många av er är trötta efter att ha fått uppleva starka energier av polaritet, som har härjat under den senaste tiden. Det har inte varit någon lätt uppgift att förhålla sig objektiv, för att kunna fortsätta med att stadigt upprätthålla det Ljus som ni har tagit med er till denna värld, med syftet att bibehålla planetens stabilitet. Er självaste ansträngning uppskattas väldigt mycket av de högre-dimensionella sfärerna av Ljus. Ni är de som vi litar oss till vid denna tid, för att Ljuset ska hållas stabilt.

Ett flertal Ljusarbetare har blivit distraherade från vad de planerade att göra. Det ankommer på alla att minnas det högre perspektivet gällande anledningen till att ni kom hit. Många av er vänder er från de Uppstigna Mästarnas sfärer, för att leta efter svar på andra håll och detta är såklart ett beslut som fattas genom ett val enligt den fria viljan. Som alltid står vi beredda att arbeta med var och en av er. Vissa av er har glömt detta, så vi vill försiktigt påminna er om att ni aldrig är ensamma, att vi ständigt finns med er.

Vi arbetar tillsammans – så här långt har vi kommit tillsammans – vänligen ge inte upp! Fortsätt med ert Ljusarbete – fortsätt VARA Ljuset, att upprätthålla Ljuset. Detta är mycket, mycket viktigt. Det finns inga lätta svar på frågorna som ni har ställts inför. Det finns endast acceptans och sökandet efter ett bättre sätt, ett sätt som kanske inte tidigare har tagits i beaktande. Var som floden som når ett berg eller en klippa, bara strömma förbi hindret utan motstånd, så kommer ni snart att åter finna er väg.

Under de kommande dagarna är det mycket som kommer att fortsätta veckla ut sig. Många, många förändringar kommer att ske inom mänsklighetens medvetande och inom de system som har funnits på plats under en mycket lång tid. Allting befinner sig i en transformationsprocess, allting håller på att transmuteras. Ett flertal system och procedurer kommer att upphöra med att behöva bearbetas, när nya sätt skapas, vilket på sikt leder till ett bättre leverne för alla på planeten.

Just nu befinner sig allting i ett tillstånd av flöde och det är mycket svårt att känna av vägen framåt, därför råder en förhöjd känsla av oro och rädsla gällande vad som är på väg att hända i den närmaste framtiden. Denna oro och rädsla ger sig själv tillkänna på de högre existensplanen och det är ett stort bekymmer för dem av oss som har arbetat med er. Det gör saker och ting svårt beträffande de sätt som vi hittills har arbetat tillsammans. Om denna påverkan fortlöper, kan vi mer eller mindre bli tvungna att stänga av de högre sfärerna, de slöjor som har tunnats ut, vi kanske blir tvungna till att stänga av dem för de energier som nu skenar på planeten.

Detta skulle bli en tillfällig åtgärd, men den innebär att de på planeten inte får fördelen av vår rådgivning. Detta måste vi kanske göra om energierna av hat, uppdelning, hån, cyniskhet, rasism, det skarpa behovet av rättskipning och känslor av ilska fortlöper. Det ömsesidiga kamratskap som vi har utvecklat genom att arbeta tillsammans kommer att behöva framskjutas på grund av den täthet som detta har skapat. Mänskligheten befinner sig nu vid ett vägskäl och varje människa på planeten måste göra ett val – mellan rädsla eller kärlek; detta är valet, koncentrerat till sina enklaste beståndsdelar.

Vi råder att var och en av er följer er egen unika väg, gör vad som fungerar för er på det sätt som är bäst för er. Ni har lagt grunden och det behövs bara att ni fortsätter med allt som ni har lärt er att fungerar bäst för er. Följ er egen väg, följ er inre egen rytm. Var i frid inombords och med andra. Tillåt det som vecklar ut sig på världsarenan få ha sin naturliga gång utan att bli ”inbäddade” i dessa energier.

Vi hoppas att detta budskap inom er kan väcka upp ett behov att förbli centrerade, ett behov att fortsätta på den väg som ni redan har skapat och följt. Ja, hela mänskligheten och Jorden står inför en förändring. Överallt där ni ser, sker förändringar, men inom er finns fortfarande det kvar, som ni fram till denna punkt har arbetat för i ert livs mästerskap, kärn-essensen i er varelse. Den vecklar ut sig, om ni tillåter det.

Därför är detta den del av er som aldrig förändras och detta är den del av er, som när den sammanslås med det kollektiva medvetandet, hjälper till att under dessa tider upprätthålla stabiliteten i energierna. Allting utvecklas, förändras och förnyas. Det betyder nödvändigtvis inte att det inte skulle vara det högsta resultatet. Det innebär helt enkelt att det är dags att följa med det, ni har verktygen, ni har erfarenheten, ni har kunskapen – det gäller bara att komma ihåg detta.

Vi är alltid med er, ni är aldrig ensamma. Glöm inte det.

Till nästa vecka . . .

JAG ÄR Hilarion.

 

2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

 

The Hilarion Connection©, Book One available here  

 

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her and the same applies to the publishing of her articles in a magazine. Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

 

www.therainbowscribe.com

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

You may also like...