Meddelande från Mästarna inför Den Gyllene Tidsåldern via Kamala Everett och Sharon Rose 25 november, 2016

sacredgeometry

Meddelande från Mästarna inför Den Gyllene Tidsåldern

via Kamala Everett och Sharon Rose

25 november, 2016

En Tid för att i hög grad börja Minnas

del 2

Ni lever alla i en oerhörd tid, som förstärker både Ljuset och mörkret. Detta är vanligt när en värld likt er genomgår en omstrukturering gällande det högre syfte som finns lagrat inom dess ursprungliga Gudomliga Kristallina Blåkopia. För att övergå till denna ursprungliga plats av kärlek och enhet, där alla själar ses som likställda och respekt råder för allt liv, blir allting och alla en naturlig del av en massiv planetarisk metamorfos – en som inte har varit känd i er värld på tusentals och åter tusentals år.

De uråldriga Äldste, som överblickar Uppstigningen för Allt Liv.

Från den magnifika plats av hågkomst som finns sparad inom er varelses kristallina matris, kommer ni att upptäcka att det nu är dags att viga ert liv till det som stöttar det högsta goda, som alltjämt finns lagrat inom kärnan i er själ. Det är dags att leva i ett sådant tillstånd av helig respekt och ära för Gudsnärvaron inom er, att ni inte längre blir påverkade av yttre företeelser. Detta är vad Jesus Kristus gjorde och detta är en inbjudan som nu sträcker ut sig till var och en av er, så att ni ska kunna bli ett gudomligt ombud för att stötta Guds Närvaro inom varje själ.

Det är inte en inbjudan till att endast vara ett deltids-ombud, som fortfarande önskar hålla kvar en fot i de tidigare 3D- sätten av att tänka, känna och agera. Er uppstignings framgång, både som individer och som ett kollektiv, förväntar sig av er att ni helt och hållet stiger ut ur den gamla matrisen och alla lägre-dimensionella verkligheter som har stöttat fängelserna av rädsla och dualitet, i vilka mänskligheten har levt. Vid en tidpunkt gick ni alla med på att få uppleva er 3:e dimensions begränsningar, men nu är ni tillräckligt vakna för att gå vidare och göra helt nya val.

Ni har bjudits in till att ta del av att skapa er nya existens, er nya Jord och er nya verklighet. Var och en av er har nu fått åtminstone en glimt av vilka ni i sanning är och djupt inombords vet ni att i egenskap av er Gudsnärvaro, vilken är den del av er själ som redan har stigit upp, så är ni här för att göra en skillnad genom att hjälpa till i mänsklighetens uppvaknande! För att göra detta, måste ni helt och fullt gå med på att förkroppsliga er Närvaro och att leva på er Jord som en Levande Mästare eller en Kristusgestalt.

Egot kanske kämpar för att återfå sitt grepp över era tankar, men när ni tar er tiden att behandla det med respekt, baserat på hur det faktiskt har hjälpt till för att ni skulle kunna överleva som en tredje-dimensionell människa, så kommer egot faktiskt att välja att ge sitt stöd till att skifta de lägre sfärerna av ert medvetande bort från er värld. Fastän ego-delen i ert sinne fortfarande kan kämpa för att hålla kvar sitt övertag, är detta den utmaning, till vilken ert Högre Jag nu bjuds in att ta itu med.

Ursprungligen var er själ menad för att hjälpa er upprätthålla er renhet och er högsta önskan att leva som er Gudsnärvaro, för vilken ni känner en djupt helig och ytterst djupgående kärlek. Varje gång er Närvaro blir hedrad och lyssnad till, med er mycket djupgående och heliga kärlek, finns den alltid i närheten för att vägleda er och till och med ge ert ego allt som det behöver för att förbli i harmoni med ert högre kall.

Var och en av er måste lära sig att lyssna med ert hjärta för att helt och hållet kunna återgå till att leva i ren Gudomlig Kärlek och Respekt för allt liv. Detta betyder att lämna den gamla rädslobaserade matrisen, genom att minnas vilka ni i sanning har valt att vara i precis denna mycket viktiga livstid. Ni är här för att öppna ert hjärta och era sinnen så fullt ut att det inte finns någon återvändo.

Den omgivande världen kan nu helt enkelt användas som ett verktyg för att återspegla områden inom er, eller inom er samverkan med andra, som ännu inte är harmoniskt justerade med er villkorslösa -kärleksfulla Närvaro. Den omgivande världen kan då omfamnas som en spegel, som alltid ger er en inbjudan att ta alla och allting tillbaka till en aktningsfull och uppskattande kärlek.

All programmering och desinformation som har bevarats i ert sinne och i cellerna i er kropp finns där helt enkelt för att bli renade och utrensade så att nu många urgamla, kodningar från tiden före separationen kan bli återaktiverade inom ert DNA och ni blir fria att leva i ert 5:e -dimensionella mästarskap. Er Gudomliga Närvaro och ert Andliga Hjärta är för evigt sammanlänkade. I det ögonblick då ert Hjärta helt och hållet öppnar sig, skiftar er energi och därför skiftar också den dimension som ni befinner er i!

Av Kamala Everett och Sharon Rose

 

 

www.WalkTheEarthAsALivingMaster.com

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

You may also like...