Hilarion via Marlene Swetlishoff, 31 juli

hilarion2

Hilarion via Marlene Swetlishoff, 31 juli

31 juli – 6 augusti, 2016

Älskade Ni,

Energierna fortsätter att förstärkas i sin intensitet. Många av er tar time out för att njuta av underverken i den naturliga världen och denna förbindelse möjliggör upplevelsen av enhet med allt som omger er. Ni vet att det finns en anledning och syfte med er närvaro i denna värld när ni fortsätter att överbrygga två konvergerande verkligheter. Det är gåvan ni för med er till er värld. Ni har styrkan inom er att gå på ett fridfullt, uppmärksamt och medvetet sätt och veta att allt som sker i er värld är flödet av det Gudomliga syftet som går genom er. Ni känner upprymdheten av den kreativa potentialen och möjligheten när ni går in i en ny fas i era liv och gammal energi rensas bort och lyfts från er. De tidigare uppfattningarna och valen ni har gjort ger er nu större tillväxt, medvetande och expansion.

Denna healing från inom er, för med sig erkännandet att ni som en självständig själ har friheten att göra och vara vad ni vill. Gör anspråk på att nå de evigt expanderande höjderna, gör anspråk på er rätt att manifestera ert liv från en högre nivå av varande. Gör det åtagandet till er egen expansion och upplev och vet att allt ni någonsin kommer att behöva är givet och vad som är givet måste delas med andra på ett sätt som är i harmoni med ert eget liv och rytm. Känn glädjen när livet blommar runt er i full blom, känn känslan av förnyelse och regeneration, återfödelsen som sker i er kropp, sinne och ande när ni ser världen ni lever i från en ny helhet och medvetande om enheten inom er. Gå framåt med självförtroende och vetskap om att delarna i livets pussel i det fysiska nu kommer samman.

När ni fokuserar på att samla och försöka att knyta ihop de lösa ändarna i era liv, uppfattar ni att de enda begränsningarna är de som ni sätter upp för er själva. Ni är mästare av allt som sker och ni blir er egen största allierade i detta liv genom att ta bort begränsningarna när ni går framåt. Ni har fullt ansvar för och kontroll över ert liv och i vilken riktning ni vill gå. Denna frihet, friheten att rikta in och välja varje tanke, varje ord, och handling för att leda er på vägen till större expansion. Det har ingen betydelse var ni bor eller vad som sker där, ni är den som har kontroll över era egna handlingar, reaktioner och val. Ingen annan kan göra valen åt er, ni själva har den makten, ni är den som skapar strukturen när ni försöker manifestera potentialen som har vaknat inom er. Följ er inre guidning och riktning med orubblig tro och beslutsamhet när ni går in i rikena av oändlig förfining av rent uttryck.

Den gamla strukturen faller bort när de nya blir till genom era individuella eller kollektiva ansträngningar. Detta kallar på en förnyad ansträngning av hängivelse, fokuserad energi och en större klarhet i syftet. Spirituella koncept ger er en större förståelse av rörelsen på den evolutionära stigen som för evigt ligger framför er. Det finns för evigt högre nivåer och dimensioner att korsa och bemästra. Detta är vad livet på Jorden försöker lära er, att era nuvarande hinder och utmaningar bara är språngbrädor till att bemästra färdigheterna och talangerna som er själ vill uppleva, äga och förkroppsliga. Nyckelordet här är erfarenhet, för att kunna uppnå mästerskap inom all spirituell förståelse, måste man faktiskt vara en del av det så att man kan ta den vunna tillväxten och förståelsen och lägga till den till det större enandet av ens olika aspekter av det totala Gudomliga självet. Detta är sanningen om er evolution till större medvetande.

När ni utvecklas för ni in balans, harmoni och fred inom er, vilket för med sig healing, frigörande och ny helhet till de enade aspekterna inom er större potential. Ni stiger över de vardagliga frustrationerna och överskrider dem när ni förstår lärdomarna de håller och ber om hjälp med att transformera er själv. Ni blir en mästare som vänder upplevd svaghet till styrka genom att använda och rikta ljuset som ni är, till ett större uttryck av er själ. För dem av er som fortfarande sprattlar och försöker hitta er väg rekommenderar vi  The Total Energy Clearing övningen tills ni återfått jämvikt. Vet att inom varje upplevelse och möte, sker integration av era aspekter och allt är väl och allt är perfekt.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

The Hilarion Connection©, Book One available here  

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her. Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...