Hilarion via Marlene Swetlishoff, 21 februari

hilarion2

Hilarion, 21-28 februari 2016

Via Marlene Swetlishoff

Allt eftersom energierna intensifieras blir det svårare att fokusera på saker någon längre tid. Tankarna hoppar från en sak till en annan utan någon egentlig logik. Det handlar om att ni har trätt in på okänd mark där allt är möjligt. Det är därför viktigt att vara medvetna om att ni inte behöver göra något särskilt under dessa stunder, allt ni behöver göra är att bara vara i stunden och uppleva den – inget annat krävs. Skicka välsignande tankar till allt och alla omkring er när ni kan, inklusive ert hem och Jorden och ha tillit till att det kommer fram.

Är ni medvetna om att ni är skapade av ett underbart stoff – att ni kommer från stjärnor och från många olika planeter? Vi vet att ni kommer därifrån, men ni är ännu inte övertygade om det. Det finns en barriär som måste övervinnas och den finns inom er och begränsar er. Förlita er inte på att utomjordiska varelser ska rädda er, för när ni gör det ger ni bort er egen makt/kraft att skapa och förändra er värld.

Vad ni har blivit ombedda att göra är att förena alla aspekter av ert jag, Ljusvarelsen och skuggjaget (the shadow self), den glada och den ledsna, den modiga och den rädda, den godtrogna och den kloka, för att omsluta och förena alla de till synes ändlösa polariteterna inom er själva. När ni gör det är det bäst att förenkla alla områden i ert liv, så att det kan bidra till att eliminera orimliga förväntningar inom er och i stället fokusera på det som är lämpligt och nödvändigt. Ni är alldeles för hårda mot er själva när ni försöker behärska allt på en gång!

Många av er upplever nu nedladdningar hela tiden, och det försätter er i en position där ni går på mark där ingen man eller kvinna tidigare har gått – ett helt nytt territorium som kan påverka er känslighet för de energier som virvlar runt hela tiden. Daglig utrensning är absolut nödvändig, speciellt när det gäller ert chakrasystem – och börja med det chakra som är beläget c:a 30 cm under era fötter och därefter de övriga sju chakran och inkludera de fem övre eteriska chakran, samt era fotchakran. Många gånger är det dessa som behöver rensas och rengöras för att underlätta för alla era meridianer i det eteriska fältet, så att de kan arbeta på den högsta frekvensen. Gör en total energirensning (Total Energy Clearing) åtminstone en gång i veckan, eftersom det kommer att hjälpa er otroligt mycket.

När ert mänskliga operativsystem anpassar sig till den nya frekvensnivån kommer ni att få en känsla av intensitet inom er, eftersom de nya aspekterna av ert jag börjar samverka med ert system. Ni kommer att uppleva högre nivåer av kreativa idéer och uttryck, vilka börjar manifestera sig utåt i världen omkring er på ett sätt som förvånar och inspirerar er med sin skönhet och djupsinnighet. Ni kommer att inse att det är ni som har kontroll över de situationer som ni möter, och det stärker er att fortsätta längs denna andliga väg som i slutändan leder till att ni bemästrar livet på det fysiska planet och bortanför.

När ni kommer in i rytmen av skapandet kommer ni att inse att allt är perfekt, och det kommer att bli er inre sång i förnyandet av manifestationen av allt som är rätt och bra i er värld. ”Allt är perfekt och har alltid varit det” kan bli den sång som ni sjunger för er själva. På så sätt drar ni till er allt ni behöver och allt ni är redo för.

När ni uppnår inre harmoni, öppnar ni er för att förstå den större helheten av tillvaron och vad det innebär att interagera med allt liv i varje ögonblick. Med denna erfarenhet kommer helandet och en utökad känsla av kärlek och frihet att manifestera sig på en högre nivå, vilket öppnar många nya dörrar till möjligheter för er.

Tills nästa vecka…

Jag är Hilarion

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

www.therainbowscribe.com

www.movingintoluminosity.com

Du gillar kanske också...