Hilarion via Marlene Swetlishoff, 6 december, 2015

 

hilarion2

 

6-13 december, 2015

Kära Ni!

Världen utsätts nu för alltmer ökande energier och detta uppdagar många tidigare gömda sanningar, som nu kommer upp till ytan för att bli uppmärksammade, accepterade, bearbetade och helade. Många hemligheter kommer fram i dagens ljus, som för med sig avslöjanden, en känsla av overklighet för dem som har rest sig ovanför den betydelse som detta har på världen i stort. Det beror på att ni som läser detta meddelande har förflyttat sig till en annan vibration och rätt ofta känner ni er som om ni betraktar en helt annan värld, när ni ser på händelserna som nu äger rum i den. Håll er kvar på er fasta kurs, i och med att ni fokuserar er utsikt på Jordens och dess alla invånares helhet och perfektion; att kalla på den Violetta Flamman har också en gynnsam effekt. Vi ber att ni förlänger denna övning ytterligare i minst en veckas tid efter den 11 december.

Om man ser bortom de rådande nyhetskällorna upptäcker man att det finns många positiva och gynnsamma händelser som nu sker runtom i världen. Människor känner inombords och även utåt, att deras hjärtan öppnas och deras medmänsklighet kan ses överallt! Kärlek finns i överflöd och det är hjärtvärmande och helande när deras mottagare får möta detta. Det behövs mycket kärlek för att uppväga det systematiska kaos som har ägt rum. Det är här ert övande börjar ge resultat, när ni tar det som presenteras för er och vänder det till det högsta resultat som genom det kan uppnås. När ni utövar ert Ljus skapar ni den balans som behövs.

När ni arbetar i enhet med det större Ljuset som vid denna kritiska tidpunkt finns tillgängligt, kan ni mycket mer obehindrat än tidigare röra er framåt. Att ni håller fast vid er önskan att få se en fredlig, harmonisk och kärleksfull värld, kommer att fortsätta manifestera denna energi som kommer med healing till alla. En tid kommer att nalkas då de som inte håller världens och dess invånares högre bästa i sina hjärtan, inte kommer att kunna fungera i de ökande frekvenserna. Det kommer att leda till att alla deras strukturer och verk kollapsar och deras utförsbacke mot förfall påbörjas. Allt som fanns på plats kommer att behöva omjusteras, för att det ska kunna överensstämma med det större Ljuset och Planen för denna planet och dess alla folk. Under tiden är det viktigt att ni håller er på rätt kurs i era ansträngningar och kärleksfulla aktiviteter.

När en individ betraktar händelserna i världen, är det lätt att bli nedslagen. Vi vill att ni ska veta att ni inte står ensamma under denna tid, att ni ständigt är omgivna av Legionerna av Ljus och att Kärleken kommer att segra. Var exempel på denna Kärlek i världen på det sätt som den visar sig. Förbli orubbliga, starka och sanna när ni stadigt hålls på er väg. Lyssna alltid på er lugna och stilla röst inom er och följ era hjärtans uppmaningar. Lägg ner ena foten framför den andra och fortsätt med era verk.

Njut av tiden med era familjemedlemmar, vänner och gemenskaper, det är en bra tid för att tacka för alla era välsignelser, stora som små. En attityd av tacksamhet kommer att leda er i rätt riktning och universum kommer att svara likaledes. Känn glädjen, känn kärleken som utvidgar sig inom er, medan ni tar er genom era dagliga aktiviteter. Detta hjälper er värld mer än ni någonsin kan veta. Världen är välsignad för att ni finns där. Var fridfulla, Älskade Ni!

Tills nästa vecka. . .

JAG ÄR Hilarion.

Watch video version here:  https://www.youtube.com/watch?v=djTEGd4E1q4&feature=youtu.be

2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...