Himmelska Vita Varelser via Natalie Glasson 21 aug 2020

 

Himmelska Vita Varelser via Natalie Glasson 21 aug 2020

 

The Most Recent Channeling from The Sacred School of OmNa by Natalie Glasson

 

Himmelska Vita Varelser

Förändrat Uppvaknande, Av de Himmelska Vita Varelserna

Kanaliserat genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar magnifika ljusfyrar, vi är de Himmelska Vita Varelserna the Celestial White Beings, vi utsträcker oss från Skaparens himmelska och kosmiska vibrationer. Vi levererar den rena energin av salighet. Vårt syfte är att främja minnet och uppväckandet av salighet från inom din varelse. Vi känner igen denna salighetens energi som ett renare uttryck än Skaparens the Creator, kärlek, när du en gång förkroppsligar kärlek kommer du in i en salighet som faktiskt är en fullständig förening med Skaparen. Allt vi gör för att stödja uppstigning är att främja förkroppsligandet och upplevelsen av salighet.

Vi, de Himmelska Vita Varelserna kommer fram idag eftersom vi vill dela en insikt. Era energier förändras dramatiskt i detta ögonblick. Under en tid nu, särskilt under detta år 2020, sänds energi ut på Jorden och mänskligheten. Vi upplevde Ljusblixten och nedladdningen av den Nya Jordens Uppstigningsplan; dessa energier fortsätter att förankras på Jorden och Mänskligheten. Detta är en tid med stor öppenhet i din varelse, vaken hågkomst, möjligheter och följande av den Gudomliga närvaron i din varelse. Med alla energier och Ljuspelare som förankras i Jorden över hela världen får ni ett överflöd av ljus, visdom, medvetande och energi. Det finns ett överflöd av vägledning och aktivering för er att uppleva och förkroppsliga. Som vi har sagt är det viktigt för er att förbli öppna, detta betyder att ha ett öppet sinne, lösa upp bedömningar och negativa tankar, fokusering av ditt sinne och din uppmärksamhet på din intuition och inre vägledning.

Att be din själ att demonstrera sitt Gudomliga Flöde hjälper dig att se, känna och erkänna Skaparens sanning i din egen varelse, verklighet och världen omkring dig. Det är viktigt att öppna ditt energifält så att blockeringar inom ditt energifält släpps och läks. Du kan bjuda in oss, de Himmelska Vita Varelserna, att släppa och läka blockeringar inom ditt energifält och dina energikroppar. Vi hjälper dig gärna när du ber om detta. Det är också viktigt att låta Skaparens energi strömma genom din varelse för att ge energin från ditt hjärta, tredje ögat, handflator och fotschakra till Moder Jord, till världen och de omkring dig. Därför, för att du tillåter dig själv att vara i Skaparens Gudomliga flöde uppnår du ditt syfte. Genom att låta dig själv vara ett uttryck för Skaparen hjälper du dig själv att vara öppen. Med alla förankrade energier och ditt öppna tillstånd att vara kommer du att uppleva kraftfulla förändringar inom din varelse och verkligheten runt omkring dig.

Det är viktigt att känna dig själv bortom ditt fysiska tillstånd. När vi erkänner det fysiska känner vi ofta, upplever eller erkänner att saker och ting är oföränderliga med förändringar som sker långsamt. Om du känner dig själv nästan som ett hologram eller en energi, inser du att din varelse kan förändras på ett ögonblick. Så snabbt som en tanke kan komma in i ditt sinne kan dramatiska, intensiva och kraftfulla förändringar äga rum i din varelse och din verklighet. När vi, de Himmelska Vita Varelserna talar om förändringar, leder vi dig till att erkänna förändringar, och transformationer i din varelse och omkring dig. En förändring av omständigheterna, en förskjutning av perspektiv, en förändring i din varelse, det finns så många olika och skilda skiften som äger rum i detta ögonblick. Det kan innebära att du är i ett konstant förändringsläge. Vi förstår att förändring inte alltid är bekväm. Det är någonting som din kropp, din varelse, ditt sinne och dina känslor är vana vid eftersom du nu skiftar snabbt med en tankes hastighet. På grund av all energi som är förankrad och din själ som engagerar sig i din varelse är du redo att göra dessa transformerande förändringar inom din varelse och din verklighet. Transformationsförändringarna kommer att vara i din uppstigningsprocess och hjälper till att manifestera drömmar och önskningar som framträder på olika sätt för varje person.

Vi, de Himmelska Vita Varelserna, uppmuntrar dig att inse att det finns flera förändringar som äger rum inom din varelse, eller så kan du säga att flera transformationer eller uppvaknanden ständigt sker inom din varelse. Därför finns det ett behov för dig att känna igen detta helt i ditt sinne och din medvetenhet så att du kanske förstår uppstigningsprocessen som du går igenom. Du kan bli uppmärksam på stressen och ansträngningen som din kropp och varelse är under, och det stöd du har från dina guider, din själ och de inre planen. Det är viktigt att inse att saker kommer att förändras, aspekter av din kropp, känslor, sinne, perspektiv, verklighet, omständigheter, situationer, människorna omkring dig och hur du kommunicerar med andra. Om du befinner dig i ett läge där du är redo att acceptera och kanske till och med letar efter de förändringar, transformationer och skiften som sker naturligt kommer du att börja anpassa dig till de transformerande aspekterna av din varelse. Således kommer en impuls av flöde att äga rum så att förändringarna inom din varelse och omkring dig kan ske med större lätthet.

En av sinnets vanor är att hålla fast vid den kända verkligheten. I detta steg av uppstigningsprocessen där förändringar av uppvaknandet sker i varje ögonblick är det dags att erkänna förändring som en naturlig transformation. Ju mer du kan fokusera på att öppna till denna medvetenhet och förståelse, desto lättare kommer du att finna det att göra dessa transformationer och gå vidare i din Uppstigningsprocess.

Himmelska Vita Varelser Mästarljuspelare

Vi, de Himmelska Vita Varelserna vill bjuda in dig till att be om att ansluta till vår ljuspelare, de Himmelska Vita Varelsernas Mästarljuspelare, som har förankrats i Jorden. Syftet med vår Mästarljuspelare är att manifestera våra energier i Jorden och att ge vårt stöd till mänskligheten och alla varelser.

Under meditation inbjuder vi dig till att bara säga,

“Justera hela min varelse mot de Himmelska Vita Varelsernas Ljuspelare som är förankrad i Jorden. När jag får energin och ljuset från de Himmelska Vita Varelserna stöd mig i att vara öppen, stöd mig i att känna igen de förändringar som sker inom min varelse och ta mig med enkelhet och perfektion in i dessa skiftens impulser. Tack.’

Föreställ dig, känn eller erkänn de Himmelska Vita Varelsernas Mästarljuspelare i en vit färg med inslag av regnbågsljus som flyter över och genom din varelse. Vi kommer att börja göra övergångar, justeringar, helande och frisläppande så att du kanske känner igen de förändringar som äger rum och även de åtgärder som krävs av dig för att fullständigt manifestera dessa förändringar som kommer till manifestation. Dessa förändringar är omvandlingar eller aktiveringar inom din varelse, din kropp, ditt perspektiv, dina känslor, din verklighet, dina omständigheter, dina situationer, såväl som din kommunikation och koppling till andra. Därför sker förändringar i alla aspekter av din varelse och alla aspekter av din verklighet.

Vi inbjuder dig att fokusera på ditt energifält snarare än på din fysiska kropp under meditation och djup andning. Fokusera din medvetenhet på ditt auriska fält runt dig, med den energi och det ljus som finns i din fysiska kropp. När du fokuserar på ditt energifält och dina energikroppar kommer du att bli mer medveten om hur dramatiskt, kraftfullt, ständigt och intensivt dessa förändringar äger rum. Du kanske börjar känna igen hur de påverkar din varelse. Momentet och manifestationen som förändringarna skapar styrs av din själ, du kan alltid lägga till dina avsikter såväl som att be din själ om förändringar som du verkligen vill uppleva i din verklighet. När du fokuserar på dina energikroppar och energifält kan du se olika och skilda ljusvibrationer. Du kan få insikter, intuition, kunskap och bli inspirerad att agera eller så kan du inse varför vissa situationer visar sig i din verklighet.

Det är dags att tillåta dig att vara i ett tillstånd av frid och uppnå detta genom att fokusera inom din varelse för att märka de kraftfulla förändringar som inträffar och deras påverkan på hela din varelse.

Det är både upplysande och spännande. Vi de Himmelska Vita Varelserna, önskar att du är involverad i denna process och denna resa som utspelar sig inom din varelse nu. Genom att erkänna förändringarna av uppvaknande eller helt enkelt ha för avsikt att erkänna förändringarna av uppvaknande som äger rum i din varelse, kommer du att finna att du är mer jordad, balanserad och i frid, vilket kommer att tjäna dig bra under dessa föränderliga och transformerande tider.

Vänligen vet att vi de Himmelska Vita Varelserna är närvarande tillsammans med dig. Vi älskar dig villkorslöst och vi är alltid tillgängliga. Vänligen kalla på vår energi, vägledning och hjälp.

Vi tackar dig,

Vi är de Himmelska Vita Varelserna.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...