Arkturierna via Natalie Glasson 17 januari 2020

Arkturierna via Natalie Glasson

17 januari 2020

Vikten av Språk och Tankar

Vi uttrycker våra hälsningar till er på en våg av den renaste vibrationen av Arkturisk sanning. Vi hälsar er med styrkan av vår kärlek och kraften i vår inre frid. Genom att hälsa er och alla varelser på detta sätt skapar vi en vibration inom och omkring oss som stöttar vår existens i varje ögonblick.

Skapar ni en vibration från inom er och genom era handlingar för att stötta er existens på Jorden? Inser ni att ni kan stötta er existens och era skapelser på Jorden genom den vibration ni väljer att existera som? Medan vibrationen hos er själ inte kan ändras, bara upplyftas, beror er vibration på Jorden på era val, tankar, exempel och hur ni lever i den fysiska verkligheten. Således påverkar och förändrar er vibration den verklighet ni upplever. Ni skulle kunna likna er vibration med er energi, den atmosfär ni skapar, eller de kvaliteter ni utstrålar. Det kan vara det sätt på vilket ni ser er själva eller det intryck andra får.

Vi, Arkturierna, fokuserar på den renaste vibrationen från kärnan i den Arkturiska Själsgruppen, därför blir allting vi är och gör ett uttryck för detta. Var lägger ni, eller känner er vägledda att lägga, ert fokus för att kunna väcka upp det flöde av vibration genom er som tjänar er? Genom att ta er tid att fundera på var det är lämpligast att lägga ert fokus, kommer ni att välkomna och bli bekanta med Skaparens vibration och er sanning, som verkligen vill flöda genom er. Ert sinne kanske inte kan svara på den frågan, er själ kommer att vägleda er till nya förståelser om er själva. Då kan ni känna igen och göra val som bemyndigar och tjänar er vibration. Så blir ni magnetisk, kraftfull och en fyr av sanning.

Allting som ni är finns i er verklighet vid en eller annan tidpunkt.

Om det finns aspekter av er själva som ni förkastar, gömmer eller avfärdar, så kommer ni att uppleva dem i er verklighet. Om ni tar er tid att rensa ert sinne, era känslor och er själ, så kommer ni att möta en kraftfull upplevelse av att allt flyter lätt i er verklighet. Det finns begränsande vanor inom er vilka verkar olösbara och ändå tillåter ni bara inte er själva att se, känna eller erkänna en lösning. Det finns aspekter av ert sinne, era känslor och skapelser som ni är blinda inför och det finns energier, rädslor eller ängslan som ni håller fast vid så att ni kan bära dem med er. Allt kommer att dyka upp i er verklighet, och då är det dags att släppa taget inom er om sådant som skapar besvikelse och smärta i er verklighet.

Det är viktigt att nämna att allt som är gudomligt, kärlek, frid, sanning och Skaparen inom er, också kommer att dyka upp i er verklighet. Ibland kan det vara mer utmanande att erkänna och projicera den storslagenhet ni är därför att det kräver mer mod än att erkänna de begränsande energier ni håller fast vid. Det behövs mod därför att när ni erkänner gudomligheten inom er varelse och väljer att vara ett lysande exempel på den; och följer er intuition i varje val ni gör, då tar ni ansvar för era skapelser och gör avtryck i varje ögonblick av era liv.

Hellre än att följa andras idéer, koncept, sätt och exempel, blir ni till fullo ansvariga för ert liv och era upplevelser, erkännande att varje steg, ord och tanke påverkar Skaparens gudomliga plan, Skaparens Universum och speciellt verkligheten på Jorden. Att leva ert liv med denna vetskap kräver enorm själv-förbindelse, tillit och ovillkorlig kärlek. Ni kan leva ett fullt och kraftfullt liv om ni så väljer. Ett liv där ni drar er själs visdom till ytan för att vara er vägledare och ert uttryck. Vänligen tolka inte vårt uttryck till er som att ni måste vara perfekta eller ens Skaparens perfektion i er verklighet. Er varelse kanske vill vara perfekt, dock är perfektion ouppnåeligt. Skaparens perfektion finns redan inom er, det är oskulden och det heliga flödet av er essens, själ och energi. Det har inget att göra med att vara precis eller fläckfri. Det är dags för er att upptäcka ert eget skimrande ljus, er egen väg, och era inre värden, att göra det är att vara ett uttryck för Skaparen. Vi, Arkturierna, vill uppmuntra er att fundera på ert uttryck och delar till er, så att ni kan komma i linje med den helande vibration vi delar, utformad att åter få er i linje med er sanning, medan den återställer också er inre kraft.

Bemyndigandet av Skapelse

Skaparens energi för skapelse bygger momentum på Jorden och genom hela Skaparens Universum. Er själ, alla själar förbereder sig för att manifestera från de ljusskiften som genererar övergångar och bildandet av vad som kan verka vara en ny värld. Inre uppvaknanden, harmoniskt liv, frid, försoning och enhet kommer att synas i alla skapelser. Varje persons förmåga att skapa, manifestera och uppleva vad som finns inom dem i deras yttre verklighet kommer att förstärkas. Att ha en känsla för vad ni/er själ önskar skapa för er själva och världen har aldrig varit viktigare.

Allt som ni är manifesteras i den verklighet ni upplever; detta blir mer och mer verkligt i varje ögonblick.

Med detta i minnet vill vi, Arkturierna, göra er uppmärksamma på det språk, de ord och de tankar ni dagligen använder. De val ni gör i all dessa tre stöttar manifestationen av upplevelser i ert liv. För att dra nytta av det bemyndigande av er kreativa energi som sker, måste ni lägga ert språk, era ord och tankar i linje med er sanna mening. Lyssna på de uttalanden ni gör/skapar om er själva, ert liv och andra. Vad säger uttalandena och fraserna ni använder om er själva? Kommer de av gammal vana? Någon annans tankar och ord som ni tagit åt er? Menar ni vad ni säger? Säger ni en sak men menar något annat? Beskriver ert språk till fullo er avsikt, ert syfte och mening?

Ert språk, de ord ni använder och tankar ni skapar är nu mer än någonsin ert verktyg för manifestation och skapande av uppstigning för Jorden. Det är viktigt att alla tre är så tydliga och precisa som möjligt, uttryckande er inre mening. Det betyder inte att ni bara får skapa positiva och kärleksfulla tankar. Det är acceptabelt att ha en negativ tanke eller att göra ett begränsande uttalande. Nyckeln är att inse att ert språk, era tankar och ord måste vara i linje med känslorna, syftet och avsikterna inom er.

Kom ihåg att varje ord och tanke har kraften och kapaciteten att programmera ert undermedvetna sinne, vilket är källan till de flesta av era upplevelser. Menar ni verkligen det ni säger och vill ni att det ni säger ska förverkligas?

Exempel: Du är ett sånt plågoris. Jag skulle glömma mitt huvud om det inte var fastskruvat. Jag är en drama queen. Jag har blivit sårad alltför många gånger. Du gör mig tokig. Du är avskyvärd. Jag är så dum. Jag har alltid otur. Jag är för gammal för det. Jag kan inte lita på någon. Det barnet är så elakt. Jag är fet. Livet är hårt. Ingen bryr sig.

Ibland sägs något med ömhet, men, om ömheten togs bort blir orden dömande eller sårande. Det är när er inre mening inte är i linje med orden eller tankarna ni skapar. Att vara i linje behövs i alla delar av er varelse och ert liv.

Det är dags att rensa och heala ert språk, skapandet av världen och er värld beror på det. Låt alla aspekter av er varelse vara i linje. Tala från sanningen inom er och försäkra er om att ni verkligen menar allt ni säger. Varje ord skapar er verklighet, steg för steg.

Våra ord avser att uppmuntra djupare upptäckt i er varelse och den makt ni har över ert liv och era skapelser.

I kärleksfull tacksamhet för allt ni är,

Arkturierna

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...