Himmelska Vita Varelser via Natalie Glasson 5 juni 2020

Himmelska Vita Varelser via Natalie Glasson

5 juni 2020

Du Är en Multi-Dimensionell Varelse

352 Nivåer av Skaparens Universum, alla med uppvaknande, aktiva och utvecklande frekvenser av Skaparen. Varje nivå uttrycker en unik vibration och ett förkroppsligande av Skaparen medan den samtidigt innehåller allt som är Skaparen. Varje nivå är hel och komplett och Skaparens Universum är bara helt och komplett med de 352 nivåerna. Varje nivå kan innehålla hundratals, till och med miljontals lager, nivåer och dimensioner som skapar ett enormt och expansivt utrymme för alla Skaparens aspekter att utforska och utveckla.

Du är en magnifik och mycket viktig del av Skaparens Universum, precis som varje uttryck av Skaparen. Du har möjligheten att existera inom många eller alla de 352 nivåerna och dimensionerna i Skaparens universum, du förkroppsligar också alla de 352 nivåerna. Det betyder att du är en Multi-Dimensionell Varelse. Du har möjlighet att få uppleva alla dimensioner och alla dimensioner finns inom dig och uttrycks genom dig.

Föreställ dig rikedomen av kunskap och visdom i de 352 nivåerna av Skaparens Universum. Ta en stund för att begrunda detta. Erkänn sedan att samma volym av visdom och kunskap existerar inom dig, som dig och kan uttryckas genom dig. Vad vaknar upp eller uppenbaras inom dig utifrån den förståelsen?

Du är mer än du någonsin kan tänka dig vara. Du är mer än personligheten, kroppen och verkligheten som du känner dig som på Jorden. Det är så mycket som pågår för dig bakom kulisserna. Det uttryck av dig själv som du upplever på Jorden är en så liten del av den du verkligen är, ändå är det en väsentlig aspekt av att leva på Jorden. Det finns ett behov att värdera ditt jordliga själv som ett kraftfullt och djupt ankare av Skaparen i den fysiska verkligheten.

Multi- Dimensionell Uppstigning

Just nu sker på Jorden ett Multi-Dimensionellt Skifte. Varje person blir förenad med och påmind om sitt Multi-Dimensionella Själv och inser att större skiften sker över hela Skaparens Universum. En skattkista uppenbaras för dig då ditt Multi-Dimensionella Själv åter kommer i linje med din varelse. Allting i Skaparens Universum är tillgängligt för dig. Du har allt du behöver, du behöver bara ta åt dig energin och manifestera den. Ditt syfte och uppdrag just nu i uppstigningen är att göra allting större, ditt uttryck, din upplevelse, ditt förkroppsligande, dina manifestationer och din förbindelse. Det är dags att tänka, känna, agera och skapa från ett utrymme av expansion, oändlighet och ändlösa möjligheter. Att erkänna dig själv på detta sätt låter dig få mer tillgång till energin hos ditt Multi-Dimensionella Själv. Det kan vara svårt att komma åt utrymmet av expansion, oändlighet och ändlösa möjligheter inom din varelse när du lever i en fysisk verklighet så till synes rigid, fast och utmanande. Det är i Skaparens kärlek och frid inom din varelse som du kan tillgå ditt Multi-Dimensionella Själv och väcka upp den naturliga existensen inom dig av expansion, oändlighet och ändlösa möjligheter. Ju mer du erkänner Skaparens närvaro inom dig, desto mer kommer du att inse närvaron av ditt Multi-Dimensionella Själv och de 352 nivåerna av Skaparens Universum.

Dimensions-Anslutning

Det är osannolikt att ansluta till, förstå och uppleva alla 352 dimensioner och nivåer av Skaparens Universum på en och samma gång, om det inte är så att du upplever en övergripande energi eller sammanfattning. Din själ och varelse kommer att attrahera och engagera sig i dimensioner som främst stöttar din nuvarande uppstigning och dina upplevelser på Jorden. Varje dimension har ett specifikt syfte och kommer att främja ett uppvaknande inom din varelse, skapande en manifestation i ditt liv. Ofta sker detta utan att du inser det, din själ koordinerar nedladdningen av energier från specifika dimensioner för att säkra att tar emot allt du behöver och begär.

För att ytterligare utveckla din medvetenhet om de 352 dimensionerna i Skaparens Universum och ditt Multi-Dimensionella Själv, kan du be om att få bli medveten om dimensionerna som förankras, aktiveras och vaknar upp inom din varelse för att stötta din existens på Jorden.

”Himmelska Vita Varelser, stötta mig vänligen med att erkänna och bli medveten om dimensionerna och nivåerna som förankras, aktiveras och vaknar upp inom min varelse. Låt mig få bli medveten om varje dimension som en individ, känna igen dess energi, påverkan och den visdom den har att dela med mig, och också hur dimensionen kommer att hjälpa mig i mitt liv. Jag är redo att ta emot, förstå och förkroppsliga allt som behövs. Tack”.

Ta dig tid att vara i meditation, andas djupt, var medveten om din sinnen och energierna som rör sig genom din varelse. Försök inte få något att hända, var bara öppen för att ta emot allt som är nödvändigt och lämpligt. Du kan känna igen en dimension som ett nummer, en färg, känsla, symbol eller på något annat sätt. Du kan känna igen dimensionerna som följer som multipla strängar av ljus eller som en och en. Nyckeln till denna övning är att förstå hur dimensionerna kommunicerar med dig och genom dig. När du väl inser hur de kommunicerar med dig blir det mycket lättare att bekräfta deras närvaro och de meddelanden eller den inspiration de vill dela. Till och med förstå orsaken och syftet med att förankra i din varelse. Exempel på syften, att få mer självförtroende, utveckla din lärande förmåga, att hjälpa till att byta karriär, att utveckla en ny relation, att fördjupa din meditation eller att åstadkomma healing.

När du tillgår bara en liten glimt av dimensionerna som arbetar inom och genom din varelse, upplever du en djupare förbindelse med ditt Multi-Dimensionella Själv, aspekten av dig själv som existerar på alla 352 nivåerna av Skaparens Universum.

I en tid när otaliga skiften sker inom och omkring dig kan förståelse om dimensionerna som förankras i din varelse erbjuda lite klarhet och vägledning för din väg framåt, det stöd du får och vad du ska föra till manifestation.

Med den djupaste stöttning och kärlek,

De Himmelska Vita Varelserna

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...