Lady Portia via Natalie Glasson, 21 juni, 2019

Lady Portia

via Natalie Glasson

”Aktivera och förstärk era mediala förmågor”

21 juni, 2019

 

Jag Lady Portia, önskar presentera en ny metod eller tankeprocess för att ni ska kunna öppna upp er, aktivera och förstärka era mediala förmågor och er känslighet för Skaparens energi. I sanning är detta ingen traditionell metod för att få tillgång till era mediala förmågor; det är en metod som även gynnar er andliga utveckling, utvidgandet av er själ, enigheten med Skaparen och uttrycket för er gudomliga sanning. Jag vill på ett enkelt sätt förklara mina tankar för er och det sätt på vilket jag vanligen går tillväga för att hjälpa många i mitt ashram med att acceptera deras känslighet och på så sätt låta den manifesteras till sanna förmågor och ett sätt att existera. Jag vill helt enkelt förändra det sätt på vilket ni närmar er detta ämne och göra det möjligt för er att nästintill komma på eller upptäcka ett nytt sätt eller en mer ändamålsenlig metod för att få tillgång till era mediala förmågor, i och med att uppstigningsenergierna förankras in till Jorden. Jag tror att ni kan förstå hur jag ser er, från en tillvaro på de inre planen och blickande ut till den fysiska världen; ni kommer att inse hur enkelt det är för er att utvecklas andligt. Det är min övertygelse att denna nyckel kommer att väcka upp er inre sanning och er upplysning.

Lady Portias Metod och Upplysning

Er verklighet eller det sätt på vilket ni uppfattar er verklighet, är verktyget för att förstärka er känslighet och era andliga förmågor. Med ordet känslighet talar jag om era sinnens mottaglighet och öppenhet. Såsom en fysisk varelse och kropp har de flesta förmågan att kunna se, höra, uppleva känslor, lukt, beröring samt att samverka med andra. Såsom en fysisk kropp och gestalt fokuserar ni på er fysiska verklighet, den är så verklig och fast för er, allt i ert liv har en mening och påverkar det sätt på vilket ni känner och existerar. I vissa fall kan det kännas som om ni hade blivit fängslade och är instängda inom er verklighet, den är allt som ni känner till och begriper. Ni är medvena om era fysiska sinnen, de förmågor inom vilka ni utmärker er och vilka som begränsar er.

Om jag då talade om för dig att allt som du nu förstår och trivs med inom din verklighet är falskt, likt en scen som regisseras med dig i en av huvudrollerna, hur skulle du då känna dig? Om jag vidare berättade för dig att det finns ett liv och en existens bortom din nuvarande verklighet och att du bara spelar en roll på Jorden, hur skulle du känna i och med denna insikt? Skulle du bli rädd eller överlycklig? Jag vet att många av er redan förstår detta, men jag tror att genom att förstå hur du skulle känna dig, så visar det på ditt tycke eller din likgiltighet för Jorden och de inre planen. När du enbart fokuserar på Jorden, så är du medveten om dina fysiska sinnen. När du förmår acceptera att den verklighet du just nu lever i inte är din sanning, så kan detta faktiskt medföra större mening och syfte till din verklighet, samt att hjälpa dig förstå att din sanna varelse är långt mer kraftfull än vad du för tillfället föreställer dig och att den värld där du existerar är mycket mer magisk, underbar och expansiv än något som du någonsin har upplevt på Jorden. Med insikterna om dig själv såsom en förlängning av Skaparens mäktiga själ, så inser du att du är ett klart lysande ljus med oerhörda och kraftfulla förmågor. Du har också en familj och en vän-gemenskap samt nära och kära som sträcker sig bortom Jorden.

En annan insikt är att du har en destination eller ett önskat mål för den prestation på Jorden som du iscensätter, såsom riktlinjer vilka du inte alltid är medveten om. Om vi återgår till jämförelsen med att ditt liv är ett skådespel i vilket du är en skådespelare, så kommer du, om du bara fokuserar på pjäsen, din karaktär och riktlinjerna, troligtvis att vimsa runt och missa värdefulla insikter och upplevelser. När du tillåter dig själv att nästan agera som en åskådare eller deltagare i publiken och se dig som en kraftfull varelse av ljus med flera kärleksfulla och visa vänner runtomkring dig för att ge dig stöttning och råd, så verkar allt vara så mycket enklare, du får insikt om ditt mål och du kan lära dig hur du ska använda och utveckla dina starka sidor eller förmågor för att underlätta din utveckling till pjäsens slut.

Genom min förklaring försöker jag säga att känslighet manifesteras genom dina egna insikter och det sätt på vilket du ser på ditt liv och dina förmågor. Om du uppfattar dig själv som extremt känslig för Skaparens energier runtomkring och inombords, så är det den verkligheten som du kommer att manifestera. Med denna insikt kan du dra till dig dina andliga förmågor och din känslighet för att hjälpa dig igenom dina personliga, andliga och Jordiska lärdomar för tillväxt. När du fokuserar på din fysiska verklighet och kropp och använder dessa som dina resurser, så minskar du nästan omedelbart din känslighet och kontakt med den högre och visa ljusstråle som är din sanning. Till exempel så inser och håller konstnärer en tilltro till att de har skapande förmågor, medan kanaler håller tanken om att vara gudomligt uppkopplade eller känsliga för energierna i sin omgivning. De insikter som du har när du föds och de insikter som du accepterar genom livet påverkar naturligt din känslighet för Skaparens ljus och gör det möjligt för dig att kliva ombord på en unik och tidvis utmanande resa av att framhäva och förstå den sanna potentialen i din känslighet för Skaparens energi eller de mediala förmågorna. Med känslighet följer enighet och integrering av Skaparens energi.

Övning i att Förverkliga

Till att börja med vill jag att du fridfullt sätter dig i meditation, låt kroppen slappna av och andningen expandera. Jag önskar att du kan visualisera ett rum: det är ett vitt rum nästan som en låda, som är expansiv med bara de vita väggarna synliga. Föreställ dig i din fysiska gestalt som står i det vita rummet; du har kommit in genom en synlig dörr till vänster om dig. Inse att du har förmågor och sinnen i egenskap av en fysisk varelse, din fysiska kropp innehåller inom sin molekyl-struktur och DNA din tidigare historia på Jorden, så detta är extremt uppenbart när du står där såsom ditt fysiska själv inne i det vita rummet.

När du känner att du har utforskat allt du behöver, bjuder jag Lady Portia, in dig till att föreställa dig att du går genom dörren; du öppnar den och stänger den bakom dig. Du kommer in till en trygg plats som du själv väljer, där du kan åkalla Skaparens energi till att strömma in i din varelse vid den allra mest ändamålsenliga vibrationen och intensiteten för dig. Föreställ dig att du nu förkroppsligar Skaparens kraftfulla och kärleksfulla energier; vet att du bär Skaparens sanning inom dig.

Nu bjuder jag in dig till att föreställa dig att du går tillbaka till det vita rummet, förutom att du inte längre existerar som din fysiska kropp, du existerar såsom din ljuskropp, ditt sanna själv och Skaparens energi. Låt dig själv förstå hur du framträder, känner dig och existerar, låt dig själv njuta av denna upplevelse, acceptera att den är din högre sanning. Det kan ta en stund att bli van vid denna existens. Kom ihåg att du är fri från begränsningar, du är en expansiv kraftfull ljusstråle och du är Skaparen inne i det vita rummet, som agerar som en ren målarduk för din sanning. När du känner att du har utforskat din existens såsom Skaparen eller en högre aspekt av din varelse, så bjuder jag in dig till att återvända till dörren och att stänga den bakom dig.

Håll kvar vid ditt grepp om kontakten och den enighet som du nu upplever såsom Skaparen, medan du blir medveten om din fysiska kropp. Låt en sammansmältning äga rum mellan din kropp och ditt Skapar-själv. Nu håller du fast vid din känslighet såsom Skaparen, du kanaliserar den till din fysiska kropp och dina sinnen.

Föreställ dig att du går tillbaka till det vita rummet med denna nya expansion och existens, du är din fysiska kropp och ändå är du så mycket mer på grund av kontakten, den gudomliga länken eller den acceptans som du har tillåtit äga rum. Ge dig själv tid att utforska dig själv i egenskap av denna underbara, expansiva, känsliga ljusvarelse som existerar i en fysisk kropp. Utvidga energierna inombords för att fylla upp hela rummet och bortom.

Detta är en underbar metod som du kan använda närhelst du önskar förankra större ljus från Skaparen till din varelse, för att förstå mängden av ljus som du håller, boosta och utforska din känslighet. När du har avslutat meditationen eller visualiseringen, koppla inte bort dig, låt dig fortsätta existera i denna kombinerade energi i din fysiska kropp och Skaparens ljus-energi. Detta är ditt uppdrag och det kommer att låta dig integrera det till din tillvaro och ditt liv. Kom ihåg att du håller den mest kärleksfulla kraften och beskyddet, när du förankrar Skaparens ljus till din varelse, när du övar detta så väcker du upp dina andliga sinnen.

Jag hoppas att du nu har insett att du är naturligt andligt känslig och att det finns ett behov att helt enkelt anpassa det sätt på vilket du ser på dig själv eller förstår dig själv, till att manifestera dina andliga förmågor och din känslighet till Skaparens ljus inombords och runtomkring dig. Att uppfatta och acceptera dig själv som en andlig varelse när du är så fokuserad på din fysiska verklighet kan vara svårt och ändå, när du väl har omfamnat detta, så blir det så mycket lättare för dig att ytterligare väcka upp dina sinnen och förmågor samt att använda dem i ditt vardagsliv.

I egenskap av chohan och mentor inom den sjunde strålens ashram är det mitt mål att väcka upp människors sinnen och förmågor, såväl som deras själs känslighet och förmågor. Jag använder mig av en process med insikt, rening och begrundande av förmågor för att aktivera och förstärka dem, detta är en unik process, eftersom den gör det möjligt för personen att växa och utvecklas till att förstå mer om sig själv som en personlighet och själ. Det är högst ändamålsenligt att be någon sätta sig inom den sjunde strålens energi och ashram för att tillåta kontemplation, meditation och reflektion över insiktsprocessen, i och med att man renar och tillåter att ett begrundande gällande sina förmågor sker. Detta gör det möjligt för healing att äga rum, att ens energier lägger sig tillrätta och man får tid att upptäcka hur Skaparens energi manifesteras inom ens varelse, hur man tar emot Skaparens kärlek och visdom samt hur man integrerar den till ens fysiska existens på Jorden.

Jag hoppas att ni respekterar mina ord och tillbringar tid med att begrunda dem, eftersom jag tror att detta med tiden kommer att bringa större upplysning vilket gör det möjligt för er att stiga bort från de traditionella sätten att uttrycka och få tillgång till er mediala eller utomsinnliga varseblivning. I stället kan ni förstå att ni är det som ni strävar efter, genom att helt enkelt använda er av min metod att inse, rena och kontemplera inom den 7:e strålens Ashram, kombinerat med tro och tillit i er själva. Ni kommer helt enkelt att aktivera och förstärka era mediala förmågor och känsliga medvetenhet. Förverkligande är nyckeln till samtliga aspekter av andlig utveckling, det är något som älskade Saint Germain och jag har upptäckt; det liknar ett trollspö som uppfyller alla era önskningar. Förverkligande är djupt integrerat i den sjunde ljusstrålen.

Med ett ständigt stöttande av er sanning,

Lady Portia.

Channeled through Natalie Glasson –  Original Source: Sacred School of OmNa

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

Du gillar kanske också...