Sanningscykler av Andromedanerna via Natalie Glasson 15 oktober 2021  

 

 

Sanningscykler av Andromedanerna via Natalie Glasson 15 oktober 2021  

 

 Kanaliserad genom Natalie Glasson –Original Källa: Sacred School of OmNa

Hälsningar, vi är den Andromedanska civilisationen och varelserna, vi kommer med Sanningens vibration. Idag vill vi prata med er om Sanningscykler. Sanningens närvaro är oerhört viktig, det är Skaparens vibration och frekvens. Sanningen tillåter och stöder en erinran om Skaparen, vilket möjliggör visdomens gryning. Visdom som är upplysande, befriande och stöder din fördjupade förbindelse med allt som är Skaparen. När vi talar om sanning fokuserar vi på rena vibrationer hos Skaparen som finns inom ditt väsen och genom hela Skaparens Universum. Sanning kan beskrivas och upplevas på många sätt. När vi ansluter oss till sanning förstår vi vårt samband med Skaparen. Det finns en bekantskap, en resonans, kanske till och med en lättnad av att uppleva ett samband med allt som är Skaparen ännu en gång.

Det är viktigt att bjuda in dig själv till att erkänna vad sanningen betyder för dig? Hur förklarar du sanningen och hur vill du uppleva Skaparens sanning på Jorden i din nuvarande existens? Sanningens cykler som äger rum på de inre planen är som mallar, de är en energi som nästan cirklar runt, den rör sig ständigt och ändå utvecklas inte vibrationen nödvändigtvis. Den rör sig helt enkelt, skapar och förstorar samma vibration eller frekvens, och dessa vibrationer och frekvenser är sanna. Vi kan tänka oss cirkulära mallar som snurrar och håller en sanning inom sig. Sanning, all erinran eller erkännande av Skaparen är avgörande för det nuvarande uppstigningsstadiet och gör det möjligt för den som ser sanningen att förkroppsliga och uttrycka den.

Dessa mallar av sanningar är kända som Sanningscykler, de är kritiska för uppstigning i detta ögonblick. Egenskaperna inom Sanningscyklerna är de vibrationer som krävs för att förkroppsligas, för att utvecklas till nästa steg i uppstigningen. Dessa sanningscykler är oerhört kraftfulla, och du kan gå in i dem, de är som portaler. När du går in i en Sanningscykel kommer du att transporteras till den sanningens vibration. De är som ashrams eller ett heligt utrymme som utstrålar och skildrar sanningens vibrationer. Du kommer att få tid att absorbera sanningens vibration, känna igen den, förstå dess innebörd och förkroppsliga den. Be sedan att få gå tillbaka till din fysiska kropp på Jorden för att jorda sanningen in i ditt väsen.

Sanningscyklerna har ämnen, ett exempel på detta är att en Sanningscykel ägnas åt den fysiska kroppens sanning. När du går in i denna Sanningscykel eller Portal går du in i ett ashram som utstrålar den fysiska kroppens sanning, det är som att läsa en bok som handlar om den fysiska kroppens sanning. Inom Sanningscyklerna kan du upptäcka vad Skaparen avsåg den fysiska kroppen till, hur Skaparen skapade den fysiska kroppen, syftet med den fysiska kroppen och hur den fysiska kroppen kan stiga upp och utvecklas vidare. Ibland ger Sanningscyklerna en bekräftelse till dig som beskriver sanningen i den cykeln.

Det finns andra Sanningscykler som du kan ansluta till: Uppstigningsresans sanning, Sanningen om Skaparens kärlek och Sanningen om Ditt Syfte. Det finns så många Sanningscykler att det inte är nödvändigt för dig att ansluta till dem alla. Om du upptäcker att du inte kan uppleva dem, räcker det med den enkla avsikten att ansluta till några av Sanningscyklerna.

När du vill ansluta till Sanningscykeln kan du helt enkelt be om det. Kalla på oss, Andromedanerna, be att få kontakt med den mest lämpliga Sanningscykeln för din nuvarande uppstigningsstatus.

Gå in i ditt hjärtchakra, sedan in i ditt högre hjärtchakra. Det kommer nästan att vara som en cirkulär urtavla, en grind eller en dörr som du kan gå igenom. Du kommer in genom Sanningscykeln.

När du är inom Sanningscykeln kan du vara stilla, andas djupt, fokusera på dina sinnen.

Vad blir du medveten om, vad blir du uppmärksammad på? Hur påverkar sanningscykeln ditt väsen? Sanningscykeln talar med dig och så är det för dig att öppna dig för att ta emot din kommunikation på ett sätt som tjänar dig och på ett sätt som du kan förstå.

När du har slutfört processen kan du helt enkelt be oss Andromedaner att transportera dig tillbaka till din fysiska kropp. Andas så djupt som möjligt och andas sedan ut så expansivt som möjligt för att jorda sanningen i ditt väsen.

Om du inte är medveten om vad som händer, kommer jordningsprocessen att äga rum och dessa Sanningscykler kommer att stödja dig i din verklighet. De görs närvarande från de inre planen till dig som mallar för att aktivera sanning, sanning som redan finns inom ditt väsen. Denna sanning kommer att stödja dig och dina nuvarande erfarenheter, dina skapelser och din existens på Jorden som ökar på, förstärker allt du upplever och erbjuder dig de verktyg som är erforderliga och nödvändiga. Några av dessa Sanningscykler kan erbjuda helande, andra kan erbjuda nya färdigheter och förmågor eller inspiration och upplysning.

Kom ihåg att det är viktigare att komma i kontakt med Sanningscyklerna som tjänar dig snarare än att försöka få kontakt med många Sanningscykler.

Vi Andromedaner, kommer att vara närvarande för att hjälpa dig och stödja dig. Detta är ett underbart tillfälle för förkroppsligande och påminnelse om Skaparens sanning som naturligtvis redan finns inom ditt väsen.

Vi älskar dig innerligt och absolut,

 

Vi är Andromedanerna

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...