Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 6 juni 2020

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 6 juni 2020

Jag är Judas och jag vill att ni ska förstå att Jorden befinner sig i ett tumult av olika känslor. Alla oförrätter kommer upp till ytan och spelar ut sin roll. Det är hur ni förhåller er till dessa oförrätter som har en stor betydelse nu. Hur kan ni förändra saker och ting i er värld på ett fredligt vis? Vad har våldet hitintills givit er annat än våld? Är ni beredda på att ta upp spaden och gräva lite djupare för att få fram hållbara metoder för ett ljusare och rättvisare samhälle? Är ni beredda på att läka det som varit och starta en ny och positivare era i era liv, ert samhälle och för hela Jorden. Det här är stora frågor som kommer upp i mångas sinnen idag.

Vad kan jag göra? Jo, du kan förhålla dig lugn, vägra att dras med i våldsamheter, och du kan stå för allas lika värde i alla situationer som du hamnar i. Genom ert gemensamma uppträdande av integritet och medmänsklighet kan ni få många att besinna sig och se allt för vad det egentligen är. Gamla oförrätter som får nytt liv av människor som inte har helat och läkt sig själva. Ni har alltid varje dag ett nytt val om hur ni vill förhålla er till världen och till er själva. Glöm inte att den värld som spelas upp inom dig, kan också spelas upp utom dig. Är det många som spelar på samma låt så kan det bli kämpigt. Det gäller då att ta en paus och se om det kan uppstå något annat i pausen. Om du lyssnar riktigt noga så kanske du hör en annan låt, en låt som tar dig till en ny plats av medvetenhet och som ger dig helt nya skor att stå och gå i. Vi behöver komma i kontakt med oss själva för att göra det bästa valet för oss själva och därmed också för andra. Ju fler människor som stannar upp och börjar ta nya steg i en helt annan riktning, desto lugnare blir världen.

Ni behöver komma i kontakt med ert inre medvetande, det medvetande som också knyter er samman kollektivt, för att ni ska kunna få en varaktig förändring till stånd. Det kollektiva medvetandet av ljus och kärlek genomsyrar allt och ger er den tillit, kraft och styrka som ni såväl behöver nu.

Det högre medvetandet av ljus och kärlek finns redan på Jorden, ni behöver bara välja att gå in i det. Ni har ett val av att välja ljuset eller mörkret idag. Välj klokt kära Jordbor, var kloka nu och ta några djupa andetag och pausar en stund innan ni handlar. Det kan göra underverk för er själva och den värld ni lever i. Vad säger ert hjärta? Hur ska ni förhålla er till allt ni möter idag? Det är svåra frågor men hjärtat har svaret. Det talar om för dig vilket ditt nästa steg ska bli, det behöver bara ditt mod att följa det. Var och en av er har en ledning inom er som steg för steg visar åt vilket håll som just du ska gå. Livet skulle genast se annorlunda ut, ett nytt fönster av perspektiv skulle öppnas upp för dig, och din väg skulle kunna vara betydligt annorlunda än den väg som du vandrar idag.

Åerigen en stor uppmaning till er ära Jordbor. Gå inom, följ ditt hjärta och var öppen för de under som kan ske för dig, och som även kan ske för resten av mänskligheten.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...