Hjälporganisationer – svarta och vita, 23 maj, 2017

Kära Ljusarbetare och Ljuskrigare,

Nu när vi kommer allt närmare dagen för inlösen av valutor börjar många tänka på och oroa sig för hur de skall distribuera sina enorma kommande tillgångar. Denna sajt kan vara behjälplig med förslag för detta, men vi vill inte att ni skickar pengar till oss. Vi hjälpa er att välja organisationer att skicka till.

Först vill jag säga att vi inte skall ge pengar till de stora väloljade bistånds och hjälporganisationerna. Exempel här är Röda Korset och Läkare utan gränser. Den sistnämnda startades av medlemmar i Rockefeller familjen från USA. Dessa organisationer kallas för “non-profit” organisationer. Det är dock enbart av skatteskäl. Toppen på dessa multinationella organisationer tar ut en hög kompensation via höga löner, bonus och andra sätt. Mycket lite av de intäkter som kommer in till dessa organisationer går till de lidande och behövande. Däremot går en stor del av pengarna till reklam och marknadsföring av sin organisation, skapa en profil, så kallad branding…På så sätt får man in mer pengar som i ringa utsträckning går till de med behov.

Vad vi bör ge till är antingen våra egna startade organisationer eller gedigna gräsrots organisationer där en stor till av bidragen går till de som har behov eller behöver vård. Detta är inte alltid så lätt. Jag vill dock starta både en svart lista och en vit lista. På den vita listan tar vi med alla organisationer som förefaller att ha ett bra syfte och där pengarna i stor utsträckning når de behövande. På den svarta listan tar vi med alla som är “svartlistade”. Jag behöver er hjälp med detta, och ber er skicka in namn på organisationer för båda listorna. För den vita lista vill vi gärna också ha med kontaktinformation, adresser, telefonnummer, mejl…. osv.

Jag sammanställer sedan denna lista och lägger ut på st-germain.se sajten i första hand, kanske också på Sananda sidan vid ett senare tillfälle. Dessa vita organisationer kan vara lokala till Sverige, Skåne eller renarna i Norrland. De kan också vara lokala för olika länder i Afrika eller Sydostasien. Ofta så är det de små lokala organisationer som ger ut mest pengar till behövande och har de minsta administrativa kostnaderna, inklusive löner, uttryckt i procent. Jag kan inte lägga upp “vita” organisationer om kontaktinformation inte finns med.

Dessa rekommenderade organisationer på den vita listan blir då ett sätt att snabbt ge stora summor pengar till de med behov. Parallellt bör vi bygga våra egna organisationer, antingen i grupper eller mer individuellt och med anställda.

Var vänliga och skicka era namn på organisationer för dessa två listor till Per8208@yahoo.com

Jag ser fram emot era bidrag,

Per

 

You may also like...