Inger Kanaliserar Sitt Högre Jag, 23 januari, 2022

Från mitt Högre Jag

Med kärlek och hopp om en fantastisk utveckling för Jordens folk blir det en förutbestämd händelse som förändrar allt.

Många har börjat vakna och söker både mer andlighet och en förståelse om varför det händer så mycket just i denna tid. Det är en ny tid som har kommit för att befria människorna från en svår tid med kontroll och lidande. Den nya tiden ersätter den gamla tredimensionella illusionen och människorna har förändrats mycket under de senaste åren med en högre vibration och medvetenhet. Det är inte många som har vetat om detta skifte till en högre dimension men väldigt många människor har känt att en förändring har skett med dem själva i ett nytt behov av ett högre syfte i sitt liv.

Att få en förklaring om denna avsikt som har fått så många att vara rädda för ett virus och även ett vaccin som har svåra biverkningar och som många människor lider av. Isoleringen med restriktioner har ändå haft ett syfte med egen tid från arbete, plikter och med mer tid för familjen. Det har även höjt hela världen i ljus och medvetenhet. Mycket som tidigare var en självklarhet men som nu verkar vara en svår och meningslös uppgift är förvirrande för många och det gäller framför allt den ökande skiljaktigheten i olika frågor som man tidigare var så överens om.

Det betyder att alla har utvecklats åt det håll som passar var och en. Detta är en separation som många tar från något eller från människor som de tidigare var så överens med och det är något som visar att allas resa i livet är anpassat för var och en och som ingen ska ifrågasätta. Var och ens resa är individuell och i denna tid är det speciellt viktigt att följa den intuitionen.

Det betyder inte att man inte kan träffas men kanske inte på samma sätt som tidigare på grund av att vibrationen skiljer för mycket mellan människor. Plötsligt förstår man inte varandra så bra och det är precis det denna tid som vi står i nu har för avsikt. Alla har sin livsväg att gå och det måste respekteras oavsett om det kan vara svårt att man inte längre kan umgås som tidigare.

Så småningom kommer alla att mötas igen när alla har den vibration som är i resonans med den femte dimensionen. Alla går till uppstigning med tiden.

AMEN

Du gillar kanske också...