Inger Noren Kanaliserar Sitt Högre Jag, 11 september, 2022

Mitt Högre Jag

Det är lugnt innan gryningen och solen har med sina starka energier börjat ge Universum av det som kommer att bli föryngrande och upplyftande för befolkningen på Jorden. Strålarna från solen kommer strax ovanför horisonten och tar sig allt närmare det som ska bli en upplevelse för allt levande på Jorden. Det är inte bara människorna som blir berörda av dessa energier även planeten blir förändrad och mer helad i hela sin varelse.

Mycket står på spel på Jorden och i Universum med stora händelser för alla planeter i denna galax och med dessa energier kan även de som inte tidigare har haft någon uppstigning till en högre dimension känna av de starka energier och som höjer dem i vibration. Det är en välsignelse i allt detta förlopp som ska ge människorna sin planet tillbaka och även bli en bekräftelse på att det är en tid med spännande och stora genomgripande förändringar.

Utvecklingen av den strukturella funktionen som är så viktig i ett samhälle har inte fungerat så bra med ledare som endast är intresserad av sin egen makt över befolkningen. Detta kommer att förändras drastiskt med funktioner som fungerar efter befolkningens önskemål och dessutom med nya ledare som lyssnar på sin befolkning. Det är mycket efterlängtat och många människor har redan börjat arbeta för andra lösningar i samhället vad gäller vården för de äldre i samhället och även för barnens bästa i utbildningssyfte.

Även många myndigheter som har som uppgift att hjälpa människor i deras liv med arbete, social verksamhet blir något som kommer att förändras med en mer human hjälp till arbete exempelvis. Utbildning och betyg kommer inte att vara den främsta anledningen till att få ett arbete utan även livserfarenhet blir lika betydelsefullt. På det sättet kommer många att kunna bli förvärvsarbetande i yrken de aldrig trodde de skulle kunna få. Detta är även ett sätt att minska kriminaliteten för sitt uppehälle med att kunna arbeta med det som känns rätt och som är accepterat i samhället.

Att redan nu ha denna inställning till livet på Jorden med att det är dags för en förändring efter all denna turbulenta tid som har varit de senaste åren, men det kan inte hända förrän alla på Jorden är i en resonans med en högre vibration och en högre medvetenhet. Det gäller verkligen att komma i gång med de nya innovativa lösningar som många människor har börjat med. Fortfarande är det svårt att få tillstånd till nya förändringar som gynnar alla i befolkningen av de ledare som är så beroende av att kunna ha kontroll och styrning i samhället. Människorna ska inte ha någon möjlighet att utvecklas för att bryta sig ut ur den fångenskap de befinner sig i, men friheten är alltför lockande för människorna och denna utveckling går inte att stoppa längre. De kommer att ta tillbaka sin kraft för sin planet och bli de stora varelser som de var menade att bli i Universum för alla andra varelser i de civilisationer som finns i Universum.

Detta var förutsagts sedan begynnelsen och denna utveckling är något som måste komma efter denna tid i lärande för kärlek och medkänsla för människorna. Denna tid är nu, eftersom människorna har utvecklats med kärlek för sig själva och andra människor och med en medkänsla som aldrig tidigare har varit så stor för andra människor i nöd vilket visar att det är människornas tid nu som ska prioriteras av alla varelser i denna galax.

AMEN

Du gillar kanske också...