Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 28 november 2021

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 28 november 2021

 

Jag är kärlek, du är kärlek, allt som finns har tillkommit i kärlek. Känn kärleken inom dig och se hur allt tvivel försvinner. Jag, Judas har också tvivlat, jag har använt tankens kraft och hoppats att allt skulle lösa sig, det är dock tillsammans med hjärtats, kärlekens kraft som de stora undren kan ske. Det är när du känner hur hela ditt hjärta fylls av kärlek som du är fri från de bojor som håller fast dig i den tyngre energin, en energi som nu har nått sin kulmen på Jorden. Den utför sina sista dödsryckningar för att nu låta sig transformeras till en högre och kärleksfullare energi. Det kan liknas vid fågeln Fenix som dör men uppstår igen ur askan av det som har varit. På samma sätt transformeras nu Jorden och jordens alla varelser om till ett högre och kärleksfullare liv.

Misströsta inte, kära Jordbor, allt går enligt planen och ni vilar tryggt i Guds hand. Han leder er ut ur mörkret och in i ett ljusare rike. Många av er har redan satt foten i detta rike men dess salighet kan bara uppstå i ett fullt utvecklat kärlekshjärta. Ni finner den i ert eget stilla rum. Det lyser förväntansfullt inom er, det är er egen Heliga Graal. För varje kärleksfull handling ni gör så tänds en liten ny gnista. Många kärlekshandlingar ger många gnistor och ett större ljus. Det kan vara en idé att rannsaka sig själv lite grann. Lever jag i kärlek eller lever jag i tvivel, har jag hopp och ljus eller tar svårigheter och mörker över. Var kan jag finna balansen. Hur ofta reflekterar jag över mina egna reaktioner i stället för att fokusera på vad alla andra gör. Kan jag se ljus och glädje i mitt liv eller se jag mest mörker. Kan jag vända mörker till ljus? Det är då som en egentlig transformation kan uppstå. Ljuset absorberar mörkret och allt blir till synes klart och enkelt. Det som kändes tungt och svårt försvinner i kärlekens ljus.

Sök kärleken, kära Jordbor, det är er hjälpare och ert beskydd. Var kärlek, känn kärlek och ge kärlek. Var så kärleksfulla som ni innerst inne är, det är det ni har kommit till Jorden för att nu fullborda. Ni är Livets Träd, ett träd sm står stadigt i marken och sträcker upp sina grenar mot himlen. Ni går alla olika vägar men ni går mot samma mål, er längtan efter kärlekens ljus växer starkare för varje steg som ni tar. En värld av kärlek och ljus börjar nu öppna sig under era fötter. Era steg blir allt heligare ju närmare ni kommer till Källans ljus, det ljus vars liv vi alla lever i.

Se ljuset i tunneln nu, kära vänner, det kallar på din uppmärksamhet, det viskar om kärlek, sång och glädje. Det fyller er med kraft och mod. Det strålar genom töcken och dimma. Det är er hjälpare i er nöd. Sök ert ljus, det kommer att ge er allt det ni längtat efter och mer därtill. Kärlekens ljus ser allt som ni bär på, även det som är dolt för er egen blick. Vila i ljuset i dig själv och lämna över ledningen till din själ. En ny tid har börjat och den kallar på din fulla uppmärksamhet. Var vis, var tålmodig, var sann mot dig själv och andra. Det är inte längre tid för någon kurragömmalek, det är i ditt eget ljus som du behöver stå, andra får stå i sitt ljus och där någonstans får ni mötas i kärlek och samförstånd. Kärleken till er nästa får vara ert rättesnöre nu och era handlingar får anpassas efter det. I medkänsla och kärlek ska ni nu bana väg för en ny tid på Jorden, där ni alla kan leva i fred och harmoni med varandra. Det är en mästerlig uppgift som ligger framför er, kära Jordbor, så lev i sanning och kärlek med er själva. Det är det som ni nu ska ge ut till världen.

I kärlek går jag med Er

Judas

Du gillar kanske också...