Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 18 december 2022

Den Arkturiska Gruppen
Via Marilyn Raffaele, 18 december 2022
I denna tid av firande, för vissa vid sidan av kaos och sorg, välkomnar vi er till vårt budskap som idag är baserat på julhelgen.
Tvivla aldrig på att allt går enligt planen, även om det utåt sett inte ser ut som det. En hel del aktiviteter äger rum på nivåer som ni ännu inte är medvetna om eller kan se, eftersom idéer först manifesteras i den osynliga sfären för att sedan bli materiella och ta form, om eller när de tillåts att manifesteras i tätare energi.
Många av er har upptäckt att den här tiden helt enkelt inte känns som den tidigare har gjort. Film, TV-program, böcker och familjetraditioner fortsätter att främja idealiserade versioner av Jul och Hanukkah, som ni har försökt att efterlikna i tron att ni på något sätt skulle misslyckas om era personliga firanden inte matchade dem.
Tro inte att det är något fel på er om ni inte längre upplever samma entusiasm och glädje inför julen som ni tidigare gjorde. Personlig och kollektiv medvetenhet har utvecklats och är inte längre i samklang med många aspekter av vad som hittills har utgjort julens tro och traditioner, och även Hanukkah. Traditioner som började strax efter Jeshuas tid genom aktiviteter och läror av hans anhängare och organiserade religioner.
Idag, genom hård marknadsföring, görs det intensiv reklam för att ge presenter för att visa kärlek och efterlikna julberättelsens vise män, i syfte att sälja materiella saker. Många längtar efter det förflutnas jular där det verkade finnas mer frid, lycka, glädje och enkelhet, men dessa minnen är illusoriska, födda ur varje människas inneboende önska om frid och helhet.
Tiden har kommit för att frigöra det förflutna med alla dessa skenbart ”bättre tider,” genom att inse att ni är i färd med att flytta till ett högre tillstånd av medvetande, då ni börjar anpassa er till den sannare känslan av allt ni är bekanta med i den materiella världen, inklusive jul. Att ta examen (andlig utveckling) är aldrig en förlust av något verkligt, utan snarare återfödelsen av det i en ny, högre och bättre form.
Som vi har berättat i tidigare meddelande, är julberättelsen faktiskt varje persons historia och inte bara en mans. Vid någon tidpunkt kommer varje själ till en plats av fysisk, emotionell, mental och till och med andlig karghet, en plats där de tredimensionella idéerna och lösningarna helt enkelt inte fungerar och som tillåter personen att ge upp och släppa taget om det som har hållit dem i träldom i det tredimensionella trossystemet. I ett medvetande som nu är tomt (stallet) och inte längre fyllt med falsk information, föds ett nytt och högre medvetandetillstånd.
Det finns vissa som försöker krossa och till och med döda detta nya medvetandetillstånd i rättfärdighetens namn, eftersom icke-traditionellt tänkande orsakar rädsla och hotar deras trossystem. Men det finns också de som kan känna igen detta högre medvetandetillstånd och hedra det med respekt och gåvor. Det nyfödda medvetandet är bräckligt och måste förbli dolt och vårdas tills det växer sig starkt och kan stå emot den ouppvaknade världens yttre tryck. Detta är den jul som alla kommer och många av er redan har upplevt.
​Låt inte samhällets, familjens eller vännernas övertygelser tvinga eller skuldbelägga er att fortsätta med en tradition ni har vuxit ifrån, bara för att det är en tradition. De olika helgerna har blivit en tid av förvirring och rädsla för många, eftersom de får skuldkänslor för sina förändrade övertygelser. Världen håller på att utvecklas till ett nytt och högre medvetandetillstånd, ett där det inte längre kommer att finnas många allmänt accepterade övertygelser.
Det här resulterar ofta i oenighet inom familjer och grupper, där alla förväntas delta i aktiviteter som betraktas som de ”rätta sätten” att fira jul eller hanukkah. Gör inte motstånd, delta om ni vill, men låt er inte skrämmas att vara med i aktiviteter som ni inte längre vill vara en del av. Utveckling resulterar ofta i att ”gå på slak lina,” speciellt inom familjer och grupper som är låsta vid traditioner och ännu inte redo för förändring. Lita på er intuition och vet att himlen inte kommer att falla ner över er och ni kommer heller inte att gå tillbaka andligt, om ni deltar i någon tradition ni inte längre bryr er om.
​​Idéer om kärlek och dess uttryck utgör en stor del av julhelgen. Många av dem kretsar kring tron att materiella gåvor är det enda verkliga sättet att visa kärlek – ju fler och större gåvorna är, desto mer kärlek. Företag främjar detta koncept för att sälja sina produkter. Filmer, TV-program och lokala evenemang tycks alla marknadsföra idéer om materiella gåvor som gör att de som inte accepterar detta koncept, eller de som är ekonomiskt oförmögna att göra det, ofta känner misslyckande eller skuld.
Var uppmärksam, centrerad och observant när ni ser de otaliga subtila och genomgripande koncepten om kärlek som visas för världen under jultiden. Fråga er själva: ”Representerar dessa idéer verkligen kärlek?” Glöm aldrig att kärlek i sin renaste essens är den Gudomliga Medvetandeenergin som flödar mellan alla individualiserade uttryck för DEN ENDE. Enhet manifesterar sig automatiskt som vänlighet, förståelse, tålamod, acceptans och mildhet, som på det materiella planet ofta tar form som gåvor.
Låt er intuition och inte den intensiva marknadsföringen leda ert julklappsval och firande. Ge från hjärtat och med kärlek. Fira på ett sätt som känns bra för er, samtidigt som ni respekterar omgivningens tro. Världen är vid denna tid som ett barn som växer in i ett nytt skede av livet där allt är annorlunda och lämnar dem förvirrade och ofta rädda, och som detta barn är i behov av stöd och kärlek.
Vi önskar er alla en riktigt God Jul.
Översättning Ulla Krogh

 

Du gillar kanske också...