Inger Noren kanaliserar Sitt Högre Jag, 21 april, 2021

 

Mitt högre Jag, via Inger Norén

21 april 2021

 

Det är med glädje som vi kan meddela mänskligheten att en ny och viktig information om vad som har hänt bakom kulisserna och även vad som har och händer på Jorden.

Den viktigaste händelsen är att allt arbete som har gjorts av människor men även av galaktiker kommer att avslöjas för människorna. Det avser de mirakel avseende förstörandet av de mörkas planet, men även arbetet med den Gudomliga Planen. Båda dessa händelser är gudomligt förutbestämda i denna tid.

Galaktikerna arbetar kontinuerligt med att skydda vår planet från illasinnade varelser som vill skada eller ta över vår planet. De har räddat oss många gånger från att elimineras från de mörka som vill ha vår planet för egen vinning och eventuellt ha några människor kvar som slavar. Det kommer inte att tillåtas och de mörkas fortsatta varande kommer inte att finnas så länge till. Deras era är över.

Den fortsatta pandemin är ett måste för att få befolkningen att förstå att detta är även ett sätt för de personer som inte kan följa med till en högre dimension, att lämna Jorden för att gå till den andra sidan av väven när Jorden skiftar till den femte dimensionen. Det är både viruset och vaccinerna som samverkar för ett avslut för dessa personer på Jorden. De kommer tillbaka när de är redo och innan dess arbetar de med att hjälpa till med uppstigningen från andra sidan väven.

Med en plan som avser att skänka glädje, kärlek och gemenskap för folket har redan gett resultat i de flesta länder på Jorden. Medvetenheten har höjts betydligt sedan nedstängningarna och den kommer att fortsätta höjas med de fantastiska energier som träffar Jorden i denna tid. Många är de människor som nu vill ha en förändring i sitt liv, oavsett vad det betyder för framtiden. Många har förstått att det inte längre är som innan nedstängningarna och väntar på att något ska hända, men den stora förändringen sker inom er själva.

I det yttre ser mycket lika ut sedan tidigare, men med en ny insikt kommer även detta att förändras. Många yrken har redan förändrats i samhället och även upphört. Detta kommer att fortsätta när människor måste förändra det som inte längre fungerar till något helt nytt. Detta är något som ger människor en chans att med innovativa lösningar få samhället att fungera med helt andra medel än tidigare och som gynnar alla med bättre miljö som resultat.

Allt har ett slut som den gamla programmeringen i den tredimensionella verkligheten för att ge plats för en ny programmering som avser en tid i frihet, kärlek och medkänsla för varandra på Jorden. En tid för erkännande för alla människors lika värde oavsett land, kön eller ras. Detta är en ny tid med en framtid som är en stor möjlighet till förverkligande av sina drömmar. Ett paradis på Jorden.

AMEN

 

Till min hemsida: https://www.eurora.se/

 

Du gillar kanske också...