Inger Noren kanaliserar Sitt Högre Jag, 7 juli, 2022

Mitt Högre Jag

Gå djupt inåt och känn din sanna natur. Den insikten ger dig din vägledning i fortsättningen.

Med svåra umbärande för folket i Europa med invasion av främmande makt med en avsikt att påverka människorna till en religion för att hylla den högste av de mörka som deras enda Gud.

De troende till Vår Herre blir lätt offer för deras karismatiska predikanter och förleds till något som tillhör den mörka sidan utan deras vetskap.

Även en invasion kommer att inträffa i Europa när en främmande makt vill få de människor som är rena människor att med vapen tvinga dem att kapitulera för de mörka. Många flyr till andra länder och dessa har svårt att ta emot fler människor, vilket medför stora motsättningar mellan människorna.

Denna invasion sprider sig över världen och striderna blir stora med svåra förluster. Stormakterna vill utöka sitt territorium för att säkra deras inflytande över det mesta i världen och ha den högsta makten. Alla på Jorden påverkas av dessa invasioner och alla måste vara beredda på svåra tider innan vågen som kommer från Centralsolen träffar Universum och förändrar allt levande.

Att vara till hjälp när detta händer för att rädda så många som möjligt av de troende och att dela sitt bröd när maten blir en bristvara har stor betydelse för din inre vägledning. Detta visar vilka som lyder under Vår Herre och som får vägledning av Vår Herre för överlevnad. Vår Herre överger inte sina barn.

AMEN

You may also like...