Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 4 juli 2022

 

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 4 juli 2022

 

Hur ni lever ert syfte i det här livet just nu

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är så glada över att få bevittna era resor där på Jorden, och det är så fördelaktigt för oss att vi får göra det från den nionde dimensionen där vi kan se det hela från en mer utvidgad synvinkel. Vi ser allt som spelar ut sig perfekt där på Jorden för att ge alla en möjlighet att utvecklas medvetet. Vi ser er alla som ger er själva tillfälle efter tillfälle att älska villkorslöst, och vi ser att fler och fler människor tar dessa möjligheter och går med dem.

Det är ett nöje att se en människa verkligen få det och röra sig bortom egot, röra sig bortom det separata, lilla, dödliga jaget och röra sig in i medvetenhetens rum, kunskapens rymd. Det är vad ni håller på att göra just nu, och vi kommer helt enkelt till er från ett högre tillvaroplan för att hjälpa er med det. Vi kommer konsekvent att påminna er om vilka ni verkligen är. Ni är där för att vakna upp till sanningen om att ni är Källenergivarelser, och ni kommer också att inse någon gång att alla andra också är en Källenergiväsen. Ingenting existerar utanför Källan, och när ni inser det börjar ni behandla andra därefter. Människor har skygglapparna på, och det är lättare att se skygglapparna som hindrar någon annan från att leva det liv de vill leva än det är att se ert eget.

Men alla måste ha skygglappar på sig i viss utsträckning för att få en fjärde dimensionell upplevelse. Ni är inte bara där för att överskrida den fjärde dimensionen. Ni är inte bara där för att stiga upp från det; ni är också där för att uppleva det. Och så skygglapparna alla har på finns där med avsikt. De är till för att ge er en mer begränsad syn på verkligheten, och tricket är att inte fastna i illusionen i en sådan utsträckning att ni helt glömmer vem ni verkligen är som Källenergiväsen. Och ni vill verkligen inte glömma vilka alla andra är, för då kommer ni att börja behandla dem som om de är mindre än gudomliga.

Det finns massor av sätt som människor har försökt göra detta under de eoner av tid som ni har inkarnerat där, och att se andra som mindre än mänskliga så att ni kan främja era egna agendor har verkligen inte tjänat någon av er. Men de av er som vi vänder oss till just nu har verkligen rört sig bortom den nivån av medvetande. Ni skulle aldrig avhumanisera en annan person så att ni kunde starta ett krig med deras land eller använda dem på något sätt för era egna enheter. Men nu är ni vid den punkt där ni behöver se alla som Källan, som Kärlek, och ni behöver se er roll där som en som påminner alla om att de är kärlek, och det bästa sättet att göra det är att vara kärlek själv.

Så småningom kommer andra att kunna känna kärleken som ni utstrålar, och de kommer att förvandlas av den. Det är så ni avslutar allt lidande. Ni avslutar inte allt lidande genom att eliminera alla de som ni anser vara skurkarna där på Jorden. Ni avslutar allt lidande genom att vara kärleken som förvandlar medvetandet hos det kollektiv ni är en del av. Att vara kärlek inspirerar er att vara till tjänst, och att vara till tjänst inspirerar också andra att göra detsamma. Människor inspireras mer av era vänliga handlingar än av er framgång, er ekonomiska vinst, ert vackra nya hem och nya bil. Försök att inspirera andra genom att hålla fast vid att veta vem ni är och vilka de är, och ni kommer att leva ert syfte just nu. Ni behöver inte vänta på någon stor möjlighet att göra något för mänskligheten. Ni kan göra det just nu, och ni vet att ni kan, och ni vet att vi kommer att fortsätta att påminna er om det om och om igen.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

 

 

Du gillar kanske också...