Inger Noren Kanaliserar Sitt Högre Jag – I Kraften av kärleken för alla människor, May 18th, 2022

I kraften av kärleken för alla människor

Du vackra varelse som lyser med ditt ljus för hela världen och ger av din kärlek med osviklig kraft för allt levande i Universum. Detta är vad som är av betydelse nu för världen i att försöka ha en intention med att känna kärlek för alla varelser oavsett om det är vän eller fiende.

Människan är av en natur som har utvecklats från en mycket mer våldsamhet till en kärleksfull och medkännande varelse vilket är en utveckling som har tagit mycket lång tid men som nu är fullt utvecklad för att ge kärlek som är villkorslös. Detta mirakel kan bara återges med det som händer nu i världen och se vad människor gör för varandra, speciellt de som har det svårt i krig och andra umbäranden.

Kraften av kärlek kommer från varje människa som just nu lever i denna svåra tid och det visar att det inte är långt kvar för övergången till högre dimensioner. Det är så glädjande att människorna visar denna känsla för varandra och förstår hur viktigt det är med att ge varandra den kärlek i tanke som världen är i så stort behov av i denna tid.

Änglarna och alla andra varelser ber för en fantastisk övergång till en högre dimension för människorna och att det ska gå så smärtfritt som möjligt. Allt fler människor har vaknat för att förstå att det händer mycket i världen som måste få möjlighet att komma upp till ytan för att människor måste förstå vad som har skett under väldigt lång tid på Jorden och att det nu måste få ett slut på denna destruktiva utveckling som har skett.

Människan är nu redo för information om vad som behöver åtgärdas på Jorden för hela befolkningen och alltmer kommer människorna få kännedom om för att få en lättare tillvaro. Allt finns redan och det finns ingen anledning att hålla på denna information vad gäller energi, ekonomi och samhällsstrukturer i förändring. Denna förändring är det inte alla som vill ha eftersom det får dem att tappa kontrollen över människorna, men utvecklingen kan bara gå åt det hållet oavsett om man vill följa med eller inte.

Människor gläd er, allt går precis som det var tänkt och snart har ni en annan tillvaro som blir helt annorlunda i jämfört med hur ni lever i denna verklighet. Allt är förberett för människorna och det är det största som har hänt sedan eoner tillbaka, det vill säga oerhört lång tid tillbaka. Miraklernas tid är här och Guds nåd har aldrig varit så stor med kärleken till mänskligheten.

AMEN

You may also like...