Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 17 november 2021

 

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 17 november 2021

 

Accessing Your Spiritual Gifts for the Newly Awake ∞The 9D Arcturian Council

 

Att Få Tillgång Till Era Andliga Gåvor för de Nyvaknade ∞Det 9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har förmågan att upptäcka de minsta förändringar i det övergripande medvetandet hos det mänskliga kollektivet, och vi känner att ni utvecklas hela tiden. Men när det finns en större topp i den totala frekvensen av er vibration, vill vi gärna berätta om det. Ni har precis upplevt en av dessa toppar, och ni kommer att fortsätta att toppa när ni går igenom den här tidsperioden ni befinner er i just nu i november månad. När ni uppmärksammar era kroppar, era tankar och era känslor vid denna tidpunkt, kom ihåg att ni kallas till dessa högre vibrationstillstånd, och om ni tonar in er kan ni känna den kallelsen.

Ni kan känna att ni blir kallade in i ljuset. Ni kan känna hur era hjärtan öppnar sig. Ni kan känna att ni höjer ert medvetande, samtidigt som ni är jordade i era kroppar, och ni kan öppna upp för mer tillgång till de gåvor och förmågor som är oundvikliga för er alla att komma åt där under denna period av era liv. Ni kommer att behöva mer av era gåvor och förmågor för att hjälpa, och ni kommer särskilt att bli kallade att hjälpa dem som är nyvakna och inte har en aning om vad som händer.

Dessa toppar i er frekvens som ett kollektiv påverkar de som fortfarande sover ännu mer än de påverkar er alla, och de kan ha det svårare, för när det kollektiva medvetandet går till en högre nivå måste de släppa en del av sina lägre vibrationella känslor, tankar, idéer och övertygelser för att stanna i ert kollektiv. De avgiftar, samtidigt som de får mer av sina uppvaknande upplevelser, som är förvirrande och som kan störa deras normala, dagliga aktiviteter.

De flesta människor tänker inte särskilt mycket på sin andlighet, eller sig själva som själar, som i huvudsak ett icke-fysiskt medvetande. Och därför, när de har upplevelser som utmanar deras vardagliga medvetenhet, behöver de stöd, de behöver helande, och de flesta av dem behöver svar som de inte kommer att få från Bibeln, Toran, Koranen eller någon annan religiös text. Det är ni som kommer att vägleda dem, kommer att lugna dem, kommer att hjälpa dem genom dessa tider av större frigörelse, och tack och lov har ni allt ni behöver just nu för ni är snälla, medkännande, kärleksfulla varelser, men ni får också mer av vad ni behöver för att känna er säkra som de ledare ni verkligen är.

Som det uppvaknade kollektivet undrar många av er vad ni ska göra, och er beredskap, iver och vilja att hjälpa har inte gått obemärkt förbi. Ni kommer att hjälpa många, medan ni tålmodigt väntar på att deras uppvaknande upplevelser ska utvecklas. Just nu, ta hand om er själva och lägg märke till hur denna senaste förändring i den övergripande frekvensen av det mänskliga kollektiva medvetandet påverkar er. Ta hand om er själva så att ni kan ta hand om de andra.

 

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat att få kontakt med er.”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...