Inger Noren Kanaliserar Sitt Högre Jag – Svåra Tider I Europa, 25 maj, 2022

Svåra tider i Europa

I denna meditation fick jag höra om att det bådar svåra tider för Europa. Hatet mot Ryssland är ohållbart och därför kan det bli en stor konflikt med Rysslands ledare, men det är inte bara Ryssland det handlar om.

Frankrike och Italien kan bli väldigt utsatta med terrorattacker från de människor som är inflyttade från de muslimska länderna och det är oerhört viktigt att de nordiska länderna samarbetar för en fredlig uppgörelse. Mycket står på spel för hela befolkningen på Jorden, även om det är någorlunda lugnt i vissa länder är det väldigt kritiskt med freden i Europa.

Det är många ledare som har en agenda för sitt folk med att försöka få deras godkännande för de planer i utveckling för deras länder, men dessa planer gynnar inte befolkningen när det avses mindre inflytande från folket. Dessa ledare är inte intresserade av att samarbeta med sin befolkning och därför blir det stora motsättningar i vissa länder.

Kriminaliteten är fortfarande hög i de nordiska länderna och tillsammans löser de problemen med att alla måste ta hänsyn till de lagar och förordningar som gäller i det land man kom till som flykting, exempelvis. Det är inte hållbart med en utveckling som nu har skett, utan det måste bli en förändring. Männen i den inhemska befolkningen anses som svaga av de som har invandrat, men ingenting kan vara mer fel. De kommer att få se motsatsen om det blir nödvändigt med en konfrontation.

Att försöka hålla sig utanför så mycket som möjligt är viktigt för sin säkerhet. Folk var beredda på stora svårigheter inom kort, innan det blir bättre.

I ljus och kärlek

Du gillar kanske också...