Moder Jord via Inger Noren, 3 juni, 2022

Moder Jord

Gå ut i naturen och känn gräset, blommorna och träden i luften ni andas. Känn marken under era fötter för att få energin från Moder Jord. Med denna jordning blir mycket som ni bär på helat. Hon vill att vi alla ska ge henne vårt bagage som vi bär på för helande och få tillbaka det som mer ljus som vi så väl behöver. Alla hennes barn på Jorden har hon så stark kärlek för och vill att alla ska kunna leva på Jorden i fred och frihet i fortsättningen.

Mina barn be för en fredlig värld för alla i befolkningen. Skänk ert ljus över världen för att rädda den från mer mörker. Detta mörker är på väg och med böner till vår Herre blir det en mildare och inte så svår tillvaro, men var beredd på att det kan tillkomma fler allvarliga virus med dödsfall i tusental. Att inte vara rädd för sjukdom, räddas många för att rädslan försämrar immunförsvaret och vår Herre är bestämd med att de som ber om hans beskydd kommer att få det.

Det kommer att bli många naturkatastrofer på grund av detta skifte till en högre dimension och som mycket av själva Jordens innandöme gör sig av med, som inte längre berikar. Var beredda på jordbävningar, vulkanutbrott och höjd temperatur på Jorden.

Barn be för att övergången blir så skonsam som möjligt och be för en fredlig uppgörelse för kriget.

Be för ett förbarmande och ge tankar av kärlek för de som inte förstår vad som händer i världen med detta skifte. Det är så många människor som inte vet om vad som sker med Jorden och med dem själva.

Be för allas hälsa och välbefinnande i världen för alla människor och be för Jesus arbete med kärlek och ljus för det fortsatta livet på Jorden.

AMEN

Du gillar kanske också...