Inger Noren’s Högre Jag – Besök hos en Civilisation på Solen, 26 september, 2022

Ett besök hos en civilisation på solen

I en meditation flyger jag genom de vackra och ovanliga molnformationerna och vidare upp över atmosfären in i den mörka rymden. Jag ser solen med alla stjärnor omkring och den lyser med ett skimrande ljus. Det känns som om den kallar på mig och jag flyger allt närmare med en viss bävan, men det känns inte varmt på något sätt. Jag känner hur jag dras in i solen och landar på en väg som ser ut som guld i en vacker stad där husen ser ut att skimra i guld och rött. Jag ser även höga byggnader som glänser som silver och jag känner igen mig. Jag har varit där tidigare.

Det är en man som möter mig och som vill visa att det går att leva på solen utan problem med hetta. Denna hetta är endast från det yttersta lagret på solen för att ge de planeter som är beroende av detta för att ge liv. Värmen och ljuset föder liv på många planeter.

Det är en stor stad jag har kommit till och som jag inte såg den första gången jag fick besöka solen. Det är ett vackert folk, mycket högresta och smala med något sneda ögon. De har väldigt högt utvecklad teknologi som de gärna skulle vilja lära människorna i så småningom. De ville att jag skulle få se hur de lever och som är i väldigt hög standard för alla i befolkningen.

Mannen säger, ta detta tillbaka till Jorden för att förmedla om de olika civilisationer som finns i Universum. Det finns fler civilisationer än stjärnor på himlen och mänskligheten bör känna till det för att minska rädslan för andra varelser. De är absolut inte ensamma i Universum.

Om mänskligheten visste hur älskade de är av alla andra varelser som intresserat följer utvecklingen på Jorden i denna tid, så skulle de inte vara så rädda. Alla vill hjälpa till för att Jorden ska gå till uppstigningen så fort som möjligt. Människorna blir bland de viktigaste varelserna i Universum med deras arbete för freden och i samarbetet med alla andra varelser som finns i de olika civilisationerna. Mannen säger, lycka till med arbetet i Universum och vi kommer att ses igen på solen eller på Jorden. Gå i frid.

Stort tack!

Du gillar kanske också...