“Inget’” – GCR/RV Intel SITREP – måndag 14 augusti 2017

“Inget’” – GCR/RV Intel SITREP – måndag 14 augusti 2017

 

”Ingen” från inget ”lämnar inget”
Du måste ha någonting ”om du vill vara med mig”. – Billy Preston

Kabalen har blivit nedslagen till ingenting, och ändå, vilka onda kvarlevor som väljer strid med sina förstörare och ingenting uppnår ”… och lämnar ingenting” av substans i sitt kölvatten.

Ren sanning. Men vi måste ha något om vi vill RV och vara lediga.

Alla välvilliga aktörer i denna RV verkar luta sig tillbaka och vänta på att allt nonsens skall sluta, så att de kan genomföra de färdiga finansiella reformerna på ett säkert sätt.

När blir det? När det blir. Ingen vet säkert.

Den 21 augusti stänger ett sällsynt astrologiskt fönster (eller öppnar beroende på hur du ser på det). Det är viktigt. Kristus föddes under skördemånen i augusti, så om du kopplar samman dessa prickar och funderar.

Vi är nu helt i Merkurius Retrograd från fredag ​​kväll, vilket är en tid för personlig granskning och städning av gamla affärer.

Vid något tillfälle måste NPTB slå på strömbrytaren och varna oss med några hjälpsamma e-postmeddelanden, ett robo-samtal eller två och då händer det.

RV börjar. Vi byter ut. Och det verkliga arbetet börjar.

Är du redo? Förberedde du dig under tiden? Är du känslomässigt likgiltig eller andligt jordad? Det valet är helt och hållet ditt.

Vi har fått veta att personalbehovet efter den första inlösenvågen har minskat till det minsta någonsin. Mindre än 1 miljon amerikanska inhemska inlösare förväntas under de första 24 timmarna nu.

I banktermer är det bara en droppe från brandslangen. Dropp, dropp, dropp.

Det antalet kan stiga lite, men långsammare och lättare att hantera än för bara sex månader sedan. Undergiven apati är ord som man kommer att tänka på.

Nästan alla valuta-/obligationsinnehavare har förlorat sin tro. Som människor följer de bara vad de tror är verkligt … och det är därför så få mänskliga änglar är kvar.

Ironiskt nog var huvudplanen alltid att vänta ut både de bra och dåliga deltagarna i RV.

Samma förlängda landningsbana arbetade för att slita ner två berg med samma långsamma men stadiga ström.

Smart. Men när kabalen förblöder, så gör också valutagemenskapen det. Lidandet växer dessutom som ett resultat.

Vad är ett alternativ till att vänta? Det finns inte någon annan RV som kommer i detta eller något annat århundrade. Detta är den. Och det finns bara ett genombrottsögonblick för vår art. Därför den galet noggranna och preliminära utvecklingen.

HSBC är Avgud. Alla större banker är avgudar. Medierna styrs från ledande redaktörer ner till de sändande personerna.

Världsmarknaderna har blivit inhägnade från toppunkten till zenit när det gäller handelsvolymer och värdesvängningar.

IMF hummar idag, bra för dem. Men det är ett internt ZIM-inlösenprogram som är utformat för att fylla på sina egna kistor med transaktionsavgifter – det är inte en offentlig utbytesmöjlighet.

Ett tecken att vi fortfarande rör oss framåt? Säkert. Ett vittnesbörd är att ZIM-obligationerna värderas internationellt med en minsta valutaväxling på 1: 1? Ja!

Super! Fantastiskt! Ändå förblöder världen, busar som heliga, som går över gränsen för deras respektive dagordningar.

Augusti kommer farligt nära att sluta, och potentiellt gå ut utan ett gnäll av resultat. Det är årets långsammaste verksamhetstid.

Säkert. Optimalt. Nu.

Vi får veta att så mycket händer bakom kulisserna, geopolitiska schack matt händelser klickar på plats som i Venezuela, Nordkorea, Ukraina, Israel, Palestina, Trump …. men vem bryr sig längre, ärligt talat, – det finns alltid makrohändelser som äger rum bakom varje scen.

Det här handlar om mänsklighetens frihet från ingenting till någonting … punkt!

Uppehället för alla. Hopp för framtiden. Syret i nuet.

Den långsamma utrullningsstrategin används som en dödsstöt mot kabalen, men de Äldste kommer också att förgås som ett resultat. De vet det också, kanske därför som frisläppandet rör sig med en glaciärs fart.

De fruktar döden, även efter flera hundra år. Och de borde det, det finns inget behov av förvaltare av säkerhetskonton om de har släppts till mänskligheten.

Under tiden fortsätter människor att dö, regeringar byts ut och livet drar sig fram – det faktum att masspopulationer lider medan kabaltunga länder får kollapsa, är inte mer än indirekta skador.

Jag misstänker att de flesta kommer att känna samma om de mycket omtalade kinesiska Äldste när deras långa liv plötsligt slutar. Vilka Äldste? Deras tid har kommit och gått.

Fortfarande, dagligen, offras individuella själar för den kollektiva översjälen eller det större goda. Tuffa saker. Onödigt nu enligt min ödmjuka uppfattning. Döden är stundande för alla som håller tillbaka framsteg – mörka eller ljusa 🙂

Du läser det rätt.

Jag fick höra något nyligen som bekräftade denna sanning, hur denna händelse nu vänds inåt för individer, återvänder från existentiella kanter för att hitta den hållbara mitten – en homo statisk balanspunkt om du vill.

Det omfattar inte kabalmedlemmar eller suveräna Äldste. Fundera på den där!

När både skadliga och välvilliga aktörer elimineras till vår fördel, se #meekoftheearth, #endofextremism, #eratransition, #calmendschaos.

Jag ber för de positiva regeringsledarna som saknar modet att ta hårda samtal när det gäller RV eftersom de nu kommer att göras för dem.

Vissa har blivit förlorade i sina egna framtida resultat, vilket orsakar en fördröjning av RV-frigivningen, eftersom de helt enkelt inte kan eller vägrar att höra barmhärtighetens stridssignal.

För dem som kan höra dess gemensamma sång, vänligen gå med oss på theclarioncalls.com för hemsidesinformation och 800-nummer registreringsinformation … när det gäller SITREP-uppdateringar om geopolitiska händelser, global filantropi, separata barmhärtighetssamfund och ett stort sanningsforskningsarkiv.

Gud är med oss.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling         www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...