Arkturierna via Daniel Scranton, 14 augusti, 2017

Arkturierna, 14 augusti 2017

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Vi har gett er lite av vår visdom, men vi har också lärt oss, genom att studera er, vad det är som gör mänskligheten så stark och så unik. Ni har en förmåga att uthärda, möta extrema utmaningar och inte bara överleva motgångar, utan ni använder dem faktiskt till er fördel och till att utveckla ert medvetande.

Vi förundras över det sätt som ni ställer upp för varandra, och tar fram det bästa av vilka ni är under de värsta omständigheter. Vi är ständigt förvånade över mänskligheten, och det är därför vi är övertygade om att ni kommer att göra den här förändringen av ert medvetande under er livstid. Avslutningen av förändringen är egentligen bara beroende av vad ni, de uppvaknade, kan göra för er själva och för kollektivet.

När ni visar hur kraftfulla och medkännande ni är, överför ni det ögonblicket av energi till den femte dimensionens frekvensområde. Ni hjälper den här processen genom att lyssna på er inre vägledning och genom att hjälpa andra och genom att älska ert liv.

Ni utvecklar mer medkänsla för varandra när ni är ärliga med vad ni känner. När ni ärligt kan uttrycka vad som försiggår i ert inre, kommer ni att hjälpa alla andra omkring er, genom att ge dem tillåtelse att känna vad de känner.

Ni håller på att väcka upp aspekter av er själva, som kommer att hjälpa till i processen av er utveckling och er uppstigning. Ni håller på att väcka upp sidor hos er själva som har försökt att göra denna förändring i tidigare livstider, men som har misslyckats.

Dessa aspekter är ansvariga för de tvivel som ni ibland känner. De är också ansvariga för många av de känslor som ni fortfarande behöver bearbeta. De är till och med ansvariga för den förebådande känslan av att världen kommer att gå under, eller att det kommer att ske vid ett nytt världskrig.

Dessa är de sidor av er som kräver mest medkänsla, acceptans och ovillkorlig kärlek. De håller också på att vakna upp vid denna tid för att hjälpa er att navigera genom energierna, eftersom de tidigare har varit i denna position. Som ni ser, tar ni än en gång an något som är utmanande och traumatiskt, och ni använder det till er egen fördel. Det är en av de många saker vi älskar hos er.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...