Intel Rapport – Varför stöttar Politikerna Israel? 29 december, 2016

th-4

Intel Rapport

Varför stöttar Politikerna Israel?

29 december, 2016

 

Israels suveränitet och säkerhet har under lång tid utgjort en hörnsten för den amerikanska kristna politiska aktör som siktar på att få uppnå en stor mängd röster, eftersom 91 % av Kongressen registrerar sig själva som kristna.

Men Israels skuggregering är en av flera skuggregeringar i Mellanöstern, vilka genomförde 9/11-bombningarna för att påbörja ett Tredje Världskrig och förbli i kontroll över mänskligheten – inklusive vår egen skuggregering precis här i USA.

Vad alla politiker känner till är att vid en viss tidpunkt, förhoppningsvis i en inte alltför avlägsen framtid, kommer skuggregeringarna i Israel, Saudiarabien, Quatar, Tyskland, Nederländerna, Österrike, Australien, Italien, Storbritannien samt USA att inbegripas och åtalas för krigsförbrytelser mot mänskligheten för planerandet, deltagandet och utförandet av 9/11-konspirationen.

Ja, 9/11-konspirationen når så djupt.

Det är varför samtliga amerikanska politiker på kort sikt verkar stötta Israel, för antingen är de heltidsbetalda kabal-aktörer, så som Lindsey Graham, John McCain och Ted Cruz; eller så bara väntar de på att den stora 9/11-informationsbomben ska brisera, medan de fortsätter att samla ihop konservativa kristna röstgrupperingar … à la Paul Ryan.

Nästintill samtliga illvilliga politiker vet att slutet är nära för skuggregeringens filosofi enligt det nya GESARA-avtalet, och sålunda fortsätter de så lidelsefullt med sin publika fasad av ideologiskt stöd för Israel.

Men de israeliska synderna (Israel även kallad kabal-nationen) är så omfattande, så grova, så omöjliga att skyla över i den digitala tidsåldern, att välvilliga politiker märker att det blir allt svårare att offentligt fejka ett stöd för den israeliska politiken, fastän de vet att nästintill hela deras kristna valmanskår inte har en aning om vad som verkligen hände före, under och efter 9/11.

Detta toleranta ljugande håller bokstavligen på att äta upp deras själar levande. Att dag efter dag inta ologiska positioner gällande entydiga moraliska frågor gällande rätt-och-fel inom styrelseskicket – de måste vara medvetna om att de alla utgör en lättgenomskådlig bubbla, och ändå fortsätter de med sin fasad till vår förmån? Men kom igen.

Deras plan, riktig eller felaktig, är att hålla kursen tills det perfekta ögonblicket i historien, när politikerna med vita hattar slänger skuggregeringarna åt sidan, utan att få dem att se ut som ynkliga fundamentala kandidater med kristna värderingar innan det sker.

Men man kan inte vara i ledningen och styra från Kongressens baksida. Och den osynlige President Paul Ryan, ni ska veta Sir, att ni nu officiellt hålls ansvarig av representanterna för det amerikanska folket, alltsedan ni fick tyglarna för denna fantastiska nation cirka i oktober 2015, av utländska makter, på grund av en suverän lag och en försumlig ekonomisk konkurs.

Var aktsam gällande absolut makt, Herr President – den kan korrumpera och fullständigt förstöra, om ni Sir, inte helt och hållet har överlåtit er till Guds ljus. Uppvisa något slag av falskt vittnesbörd, och vi, folket kommer att stegra oss mot er och er latenta administration.

När detta har blivit sagt, förefaller dagen för sanningen om 9/11 vara här och nu, på grund av både FN-resolutionen och det amerikanska avståendet av sin röst (Obama-administrationen) senaste fredag vid Statsdepartementet, samt det djupgående tal som igår gavs av statssekreterare John Kerry gällande Israels/Palestinas statsstatus förtjänster.

Ingen fan av Kerry per se, men gårdagens tal var hans finaste timme under en lång politisk karriär. Bra gjort Sir.

Ja, det israeliska propagandamaskineriet motsätter sig politiskt sin dolda, onda Sionist-agenda att antingen se anti-semitisk eller anti-kristen ut, eller både och till sin utformning, för att skydda strategin för ett större utvidgande av Israel (dvs. ständigt växande palestinska territoriet/bosättningarna på Västbanken och ett falskt syriskt inbördeskrig) … men denna agenda för att växa till varje pris, är nu uppenbart själv-imploderande inför världens syn, dagligen, om inte för varje timme som går.

En vacker dag, och vi förväntar oss detta mycket snart, kommer samtliga globala politiker att tvingas överge sitt stöd för samtliga skuggregeringar, inklusive den en gång så oåtkomliga staten Israel – ledd av neokonservativa BiBi Netanyahu under detta årtionde.

För när sanningen om att demoleringsteamen från Mossad installerat ledningar i tvillingtornen och i byggnad nr sju, med smarta sprängämnen, för att ge hjälp till små kärnvapenanordningar som hade placerats vid byggnadernas baser, för att få dessa massiva järnstrukturer att krascha rakt ner – det som kommer att vara känt som den mänskliga historiens bäst koordinerade och undanhållna hemlighet – allt i ett försök att starta ett heligt krig i Mellanöstern mellan kristna, muslimer och hebréer – och att taktiskt permanent förslava den mänskliga rasen via ett falskt krig och genom ocker – allt kommer inte bara ut, utan bryter ’tillitens klingor’ till småflisor!!!

Smaka på den grädden i ert morgonkaffe och avnjut det långsamt.

Åh, och ”flygplanen som slog i tornen”, oberoende av vad ni trodde att ni såg på TV eller i filmerna som gjordes långt efteråt – gjorde inte det.

Två militär- ’sidewinder’-missiler avfyrades från svart-budget-helikoptrar i sidan på tvillingtornens byggnader, för att skapa ett enormt eldklot och digitala plan skannades senare in för att ge ett sken av en terroristattack.

Sedan bjöds magiskt 19 påhittade islamiska radikala kapare ut till allmänheten, i den kabal-kontrollerade median, som mästarhjärnorna för komplotten mot det amerikanska hemlandet och ögonvittnens berättelser, som i förväg var repeterade, sändes ut i etern för att de skulle verka äkta, omedelbart efter den väl-orkestrerade ”terrorist-attacken”.

Donald Trump gav en av dessa intervjuer. Röstade ni på honom? 63 miljoner sömngångare till amerikanare gjorde det.

https://youtu.be/ZYXygIcIJ6I

Och när kabal-ledarna i Europa fick världens hela uppmärksamhet, gav de USA’s vicepresident Dick Cheney tillstånd att detonera kärnvapenladdningarna under tornen, och våning för våning, tog bomberna ut all hållfasthet i den inre strukturen, tills bägge tornen och senare byggnad sju kom nerstörtande i en våldsam hög av episk tragedi.

Ur kaos uppstår ordning, är kabalens spelregel och ledsamt nog har Israel levt upp till sitt bibliska namn alltsedan första världskriget, vilket betyder ”brottas med Gud” (Uppenbarelseboken 32:28).

Det är varför det är ett sådant knepigt förslag att leka politik, när det kommer till frågan om att stötta eller ta avstånd från Israel. Och varför de flesta av samtliga nuvarande politiker stöttar Israel. För närvarande är ett stöttande av den israeliska policyn – oberoende av hur bristfällig den är – ett långsiktigt projekt utan att behöva förlora något, för både onda och goda politiska aktörer.

Gott folk, så många sanningar så som denna, är på väg att komma ut i en nära framtid gällande vår värld, jag ber för att ni ska vara redo att ta emot dem genom att ni dagligen överlämnar er till Skaparens Vilja, som kommer att virvla upp mänsklighetens lögner, eftersom den största majoriteten av allt som ni för närvarande tror på och håller så kärt som historiska fakta, inom kort kommer att framställas som oriktigt (och irrelevant) när ni får höra den verkliga sanningen.

Vänligen ha tålamod med er själva och andra, när vi tillsammans tar oss igenom processen av om-kalibrering. En hel del känslor kommer att komma upp till ytan. Låt dem komma fram, bekräfta att de finns och låt dem sedan kärleksfullt passera.

Livet är en sådan gudomlig gåva . . . slösa inte bort det på hämnd, ilska, förödmjukelse eller desperation.

Höj er upp ovanför allt detta och skapa en bättre värld i Guds framtoning. Det är faktiskt allt som vi kan göra. Den förra tillhörde andra men framtiden är vår.

Aloha Ke Akua

(Gud är Kärlek)

 

 

 

Why Politicians Support Israel? – Intel Report – 12.29.16

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...