NESARA Intel Rapport av Veritas, 16 oktober, 2016

th-4

NESARA Intel Rapport

av Veritas

16 oktober, 2016

FULLT ÖS

Vi börjar med NESARA och mina kommentarer gällande säkerheten…

Detta är verkligen en historia om makt och hur den kan korrumpera människor, organisationer och nationer. Jag får ofta frågan om mina uppfattningar gällande det som pågår i Amerika. Så här låter det: ”Det här är USA. Hur kan du möjligtvis tro att något som NESARA skulle kunna ske här?” Sedan kommer min favorit: ”Hur kan du säga dessa saker och oroa folk? Det är oansvarigt.”

Du som är amerikan, jag frågar dig: KAN DU VERKLIGEN SITTA HÄR OCH INTE TRO PÅ ATT DET FINNS RIKA OCH MÄKTIGA MÄNNISKOR SOM VILL BESTÄMMA ÖVER PENGAFLÖDET HÄR? KAN DU BEVISA FÖR MIG ATT DET INTE FINNS SÅDANA MÄNNISKOR SOM HAR INFLYTANDE ÖVER VÅR POLITIK OCH VÅRA NYHETER? Varför får jag i andra länder läsa information om det USA som aldrig visas i våra nyheter? Märker ni inte att nyheterna har slutat vara neutrala och börjar projicera åsikter? Har du inte lagt märke till den yngre generationen och hur stora svårigheter de har för att de är nästintill beroende av matkuponger och allmosor? Är du så omedveten?

Nåväl, om jag talar om för dig att det finns militärfolk, amiraler och generaler och andra, som bestämmer hur de bäst kan genomföra sina dagordningar för att skydda USA:s Konstitution, så skulle du kanske ta dig ett ögonblick att tillsammans med mig följa logiken i det.

Under 1930-talet förekom det en hel del korruption inom USA:s bankväsende. Det var inte reglerat, åtminstone inte kontrollerat och drevs privat. Det står i historieböckerna. Willie Nelson brukade hålla konserter för lantbrukarnas svåra situation.

Bankirerna var i maskopi med den tidens federala regleringssystem. Målet var att införskaffa lantbruksegendomar en masse. Bankerna brukade skriva klausuler i fin stil, som senare tillät egendomen att tas över, så som till exempel när lantbrukaren hade avlidit, så skulle egendomen återgå till banken. Detta genomfördes utan att man meddelade den person som tog ut lånet och det resulterade ofta i otäcka överraskningar för dem som trodde att de skulle få ärva familje-egendomar och skulle kunna fortsätta den gamla traditionen att bruka jorden, som hade pågått i årtionden. Bankerna brukade ofta ta emot kontanta betalningar och aldrig bokföra dem, och senare hävda betalningsförsummelser och efter det göra ett övertagande. Lantbrukarna var hjälplösa och kunde inte förhindra det.

Det finns en hel del sidor där ni kan hitta djupgående detaljer. Gör lite forskningsarbete. För mitt syfte här, låt mig göra ett sammandrag. Situationen växte tills den involverade många lantbrukare och blev till en grupprättegång av enorm storlek. De som led skada av situationen inkluderade en general som var med-målsägande i lantbrukarnas fall, när detta slutligen gick upp till USA:s högsta domstol under 1980-talet.

Fallet rusade igenom vårt snabba domstolssystem, det nådde fram till de nio domarna i Högsta Domstolen i början av 1993. Sju av de nio domarna dömde i stora mål i en stängd rättegång (på grund av säkerhetsskäl). Dessa utslag inkluderade officiella domstolsrapporter om att Federal Reserve -banksystemet var författningsvidrigt, att USA hade fungerat utanför Konstitutionen alltsedan mars 1933, att större reformer inom regeringen och banksystemet var av nöden och, viktigast av allt här, att ekonomisk upprättelse och åtgärder behövdes för de ekonomiska förlusterna, på grund av de bankbedrägerier som generationer lantbrukare hade fått genomleva.

Dessa reformer var extraordinära och ägde rum för att så många amiraler och generaler var involverade och medvetna om den orätt som begåtts. Ni kan läsa det slutliga rättegångsmålet fram till en viss punkt, efter det blev den förseglad av Rätten och alla rättegångshandlingar och människor som var direkt involverade, fick påbud om ett strikt sekretessavtal av Högsta domstolen, tills reformationen offentliggjordes. Enligt denna paragraf, bortse ifrån att den var enorm, involverades en hel del människor som skulle kompenseras efter alla årtionden som det hade tagit att lösa fallet och detta hölls nertystat av uppenbara nationella orsaker.

Nästa del är den del där det börjar bli intressant.

Återigen, jag gör ett sammandrag i stora drag; militären hakade på situationen. Vissa av de allra bästa författningsenliga advokaterna blev involverade i att hjälpa till att avgöra hur denna situation skulle kunna tillämpas för ärenden som i hög grad rörde militären – vårt lands avsteg från att följa författningar.

På grund av att detta implementerades på nivån av Högsta Domstolen, så hade de Lagmän som dömde till fördel nu ett förvärvat intresse i att besluta hur domstolsbeslutet skulle efterföljas. Under denna process upptäckte man att det 16:e lagändringsförslaget, inkomstskatt-lagändringen, aldrig hade blivit stadfäst och inkluderades i reformerna som domstolen hade föreskrivit. Detta satte igång en jargong om att både federala administratörer och Kongressen hade ignorerat den konstitutionella lagen alltsedan 1933. Detta började då Franklin Delano Roosevelt utlyste en nationell bank-nödsituation och rättade till det med ”Trading-with-the-Enemy-Act”. En kommitté bildades och fick fullmakt att hantera utlysandet och implementeringen av dessa Högsta Domstols-beslutade reformer.

Ni är antagligen inte medvetna om det, men varje allmän tjänsteman är tvungen att underteckna ett formulär gällande en NESARA-avsägelse i och med att man tillträder sin tjänst. Det inkluderar alla medlemmar i Kongressen, Presidenten och Vice Presidenten i USA. Dessa dokument representerar den allmänna tjänstemannens överenskommelse om att i händelse av att NESARA införs, så blir ens tjänst upplöst.

Vissa åtgärder har vidtagits alltsedan 1990-talet och vissa har inte det. Det kom en ny valuta, Treasury Note, eller TRN, som trycktes upp, backades med guld och slussades ut för att förvaras i valv tills ett tillkännagivande skulle ske. Denna har använts utanför USA i åratal, det har bara inte blivit allmänt tillkännagivet. En process gällande allmänna lantbruks-anspråk påbörjades, vilken var tänkt att skapa ekonomisk ersättning för amerikanarna. Det har inträffat en hel del störningar, vilka har lett till att denna har blivit en långsam process, men den fullföljdes ändock. År 1998 tog generalen och amiralerna in nya juridiska experter, de allra bästa, för att uppskatta situationen och hur man skulle kunna genomföra reformerna och korrigera vilseledandet, när de mest betydande facetterna inom vår regering, såsom Federal Reserve bank blev bolag, vilka ägs av privata individer snarare än att representera vårt land. Det är lätt att verifiera detta. Det är bara det att man aldrig skulle kunna tänka sig att kolla upp det och få se att Englands kungahus och mycket förmögna individer faktiskt äger vår Federal Reserve. Den profit som där intjänas går tillbaka till innehavarna av kapital och dräneras i stora kvantiteter. Tillräckligt stora för att förresten storligen bidra till vår nationella skuld.

För att förhindra den förhalning som skedde via Högsta Domstolens domare, bestämdes att man skulle sammanställa reformationerna till lagar och få dem godkända av Kongressen. Detta blev början till ”The National Economic Security and Reformation Act” (NESARA). Den godkändes med majoritet av ett minimum av beslutförande medlemmar (by quorum) och mycket diskret, av medlemmarna i USA:s Senat och Representanthus. Kan man göra så? Ja, man kan göra så. Studera det.

Alltsedan dess har militären starkt gått framåt i sina förberedelser. General Dunford är det namn man ska hålla utkik efter. Jag måste ge fler detaljer, eller så kan ni hitta en massa av de åtgärder som togs i denna stora förändring. Här är det som är viktigt, mycket viktigt.

Den nya Republiken, som representeras av General Dunford, har blivit helt och hållet och oföränderligt accepterad av den internationella gemenskapen, i fullt laglig ordning. Fastän Obama tar äran för allt, så är det Republiken som har erkänts och agerat vid G20, inom Parisavtalet och med IMF, White Dragon-familjen (som har bidragit med guldet bakom den nya valutan i enlighet med kraven från IMF), med BOC och deras utmärkta mjukvaruprogrammerare som har skapat en global beröringspunkt för det nya internationella systemet för överföring och bankärenden – CIPS, och så vidare och så vidare. Den högsta domstolen i världen, Haag, har på nära håll involverats och arbetar med General Dunford i denna övergång. Det är endast den amerikanska allmänheten som är omedveten om denna valuta och denna regeringsförändring.

Hur kan jag komma med ett sådant påstående? Hur kan jag vara säker? Det beror på mina politiska, internationella och Republik-bundsförvanter. Varför bryr jag mig om att förklara? Nåväl, det är en mycket bra fråga! Jag är i en position att förstå betydelsen för medborgarna och jag bryr mig om den. Jag vill ha en bättre framtid för mina barn och deras barn. Det är ett fall där naivitet skulle kunna vara rätt så farlig.

Det är dags att beakta huruvida ni känner att det till och med skulle kunna finnas en mest avlägsen möjlighet för att detta skulle kunna vara sant. Det finns redan på plats, fastän man inte kan få syn på det, så varför inte ta reda på mer gällande det? Om det jag säger är sant, så kommer det inom kort att bli mer synligt ute bland allmänheten. Övergången hanteras mycket varsamt, för ni kan föreställa er att en allmän reaktion skulle kunna bli stormig. Att återgå till vår Konstitution sker inte utan sin egen kostnad, precis som våra ”Founding Fathers” fick uppleva i sitt eget dilemma med att slåss mot tyranni. Borde vi? Borde vi inte? De var människor, så mycket lika dig och mig. De skulle helhjärtat ha omfamnat detta.

För dem av er som befinner er i den övertygade kategorin, i grupper som denna, så lovordar jag er för er öppenhet och ert mod. Det har inte varit lätt, eller hur? Jag är glad att kunna ge bekräftelse till er och ge ens en liten del tröst till långtids-supportrarna. Ni har rätt. Det stämmer mycket bra och till slut kommer alla att få veta det.

Frågan är, hur öppen kommer förändringen att vara inom USA?

Till och med i skrivande stund, pushar den nya Republikens General Dunford, ”White Dragon Elders” och andra för att det slutliga förkunnandet av GCR/RV- fonderingen ska få komma ut genom dörren. Bakom kulisserna, går detta allt annat än lugnt till. General Dunford har haft fyra attentat på sitt liv under den senaste veckan. Det senaste inkluderade skott från en krypskytt på både Generalen och två av De Äldste, när de var på väg ut från en byggnad. Det var mycket, mycket nära denna gång. Både de Äldste och Generalen är nu redo för ett fullständigt genomförande utan flera dröjsmål.

Det är redan igång. Jag får rapporter från runtom i världen, som bekräftar att fonder har släppts fria. Lantbrukarnas anspråk har processats tillika med andra grupper av nyckel-händelser. Den senaste rapporten jag fick var att Omgång 3, Internet grupp-Omgången, var under behandling och att man skulle avvakta med tillkännagivandet gällande dess inledande tills allting tillkännages likt ett startskott, allt på en gång. Jag skulle hålla utkik efter detta nu närsomhelst. Varje kontakt antyder att det går smidigt och framskrider i riktning mot ett utsläpp. (Detta är en liten revidering av det inlägg som gjordes tidigare. Det fick hållas tillbaka – mycket frustrerande när det måste hållas igen – så nu är det uppdaterat).

Det kan förekomma tids-skiften i en sådan här uppskattning. Det är en hel del detaljer som involveras på den tekniska sidan av frisläppandet, vilka ibland saktar ner saker, som det gjorde häromdagen med Omgång 3-utsläppen. Hoten mot Dunford förorsakade också att man förlorade tid. Motivationen att få detta frisläppt och minska pressen på Dunford flyttade sig till en annan nivå, när de Äldste inkluderades som måltavlor. De drar inte jämnt, de skrider till handling och det gör de snabbt. Det behöver ske. De vet. Vi vet det. Det är logiskt att dröjsmål vid denna punkt leder till större skada än gott. Det är som ett barn som ska födas. Vid en viss punkt kommer det bara att ske.

Vi befinner oss vid denna punkt.

Var uppmärksamma, se upp och inse sambanden.

Orsaken till varningen att hålla er i närheten av hemmet? Jag hoppas att ni vid det här laget förstår, att en större övergång, såsom den som vi nyss har diskuterat, innehåller flera möjligheter. I bästa fall blir den subtil; offentliga uttalanden som ingen begriper vad de handlar om . Vid den andra ytterligheten, skulle det kunna vara en början på ett undantagstillstånd. Förhoppningsvis är det en avlägsen möjlighet, men eftersom det ÄR en av möjligheterna och jag är medveten om den, så känner jag att jag har en personlig plikt att låta folk veta om den. Det är enkelt att bara stanna hemma vid sannolika tidpunkter för ett tillkännagivande, med några dagars matförråd. Ingen anledning till panik, återigen bara sunt förnuft.

Ta det för vad det nu kan vara värt.

VERITAS

 

Copyright 2016 all rights reserved VERITAS WITTICISMS LLC

 

This content was originally submitted and published at Operation Disclosure.

http://operationdisclosure.blogspot.com/2016/10/nesara-report-by-veritas-full-press-on.html

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...