Nya Republiken Intel Uppdatering – 22 oktober 2016

th-4

Nya Republiken Intel Uppdatering – 22 oktober 2016

 

Alla Republikens makro övergångssäkerhetstillgångar och speciella trupper har dragit upp hjulen (som då ett flygplan startar), vapnen laddade, skydden borttagna och på plats redo för att säkra freden.

Samma sak kan sägas då det gäller Nordamerikansk bankpersonal… de är alla på ultra hög alert vid denna timme.

Alla har fått höra att de skall förvänta sig ”aktivering av uppdrag” när som helst från kl. 20.00 (New York tid) till kl. 20.00 söndag.

Sändare av massmedia har samtliga blivit uppdaterade och har förberett informationsbulletiner som står redo att sändas ut och läggas ut på nätet.

Vet att alla seniora tidningsredaktörer och TV producenter inom alla större mediaföretag är mycket väl medvetna om vad som nu kommer… och det är också tidigare president kandidater (Trump / Clinton / Johnson / Stein) och deras verkställande personal.

Valet den 8 november kommer att lyftas och bli försenat. Vi tror till den 3 januari, 2017. Det traditionella datumet 20 januari för att fredligt installera den nya presidenten är förväntat att hållas.

En slutlig 24 timmars amnesti ”oliv blad” period gavs till alla kabalens återstående ihärdiga personal, globalt, vid midnatt i Kina i fredags till midnatt i Kina lördag.

Denna slutliga amnesti är nu passerad därför kommer nu övergångshändelsen att påbörjas utan vidare förseningar.

Republikens temporära verkställande utskotts tillförordnade är i detta ögonblick redo att när som helst träda fram publikt och deklarera att Republikan är återinförd, och att deras ledarskap har full kontroll över nationens alla inhemska och utländska affärer. Detta inkluderar tidigare tillfälliga presidenten General Joseph Dunford och nuvarande tillfälliga presidenten Paul Ryan (som nu helt öppet flyger ombord ”Air Force One”) (Kommentar Per Staffan: Det är flygplanet den amerikanska presidenten använder vid alla officiella besök och resor.)

Nya USN sedlar har skickats till inlösningscentra tidigare denna vecka, och inväntar nu bara på inväxlingar och ett publikt uttalande om hur den nya regnbågsfärgade valutan går till allmän cirkulering.

Den slutliga auktoriseringen för frisläppandet då det gäller när valutan går in i cirkulering gavs igår kl. 18.00 (New York tid).

Den allmänna (publika) valutaomvärderingen kommer att avslöjas efter den 1 november, 2016, och då kommer kompletta Forex kurser att vara synbara.

GESARA makro övergångshändelser äger nu rum över hela världen, inom både de regeringar och finansiella institutioner som inte var tillmötesgående såsom de här i USA, då alla nationer nu måste hålla sig till en gemensam eller universal uppsättning av villkor…. då det gäller ett mängd frågor som styr mänsklighetens större ”goda” affärer.

Vad ni tror håller på att hända är förmodligen mycket inkongruent med vad som i själva verket håller på att hända… i realtid.

Snart kommer alla övergångssanningar, både här i USA och över hela världen, att framstå som en kollektiv rörelse, men samtidigt har separata uppsättningar av GESARA fördrag och lagar som avslöjar hela denna process sedan länge fullbordats och är nu redo att införas.

Bristen av medvetenhet hos massorna gjordes utav hänsyn och skydd för alla.

Till slut så är det sant att vissa suveräna kurser kommer att bli femsiffriga för en humanitära och arbetsskapande inlösare av ZIM. Anledningen är enkel… det är helt enkelt så mycket som det är värt för Kinesiska och Europeiska Äldre, likväl som för centralbanker, och naturligtvis Zimbabwe-nationen.

Därför, om ni har ZIM och väljer att lösa in dem så vet att ni frivilligt accepterar en gudomlig inbjudan att tjäna, preservera och skydda alla livsformer på planet Jord – inklusive alla raser och kulturer av mänsklighet.

Det finns helt enkelt inte någon annan förklaring för att få ta emot ett sådant oändligt överflöd.

Såärdet.

 

Översättning: Per Staffan

 

 

You may also like...