Interregnum Period #4 av Per Staffan, 14 maj, 2021

Kära Ljuskrigare,

För det är nog bara vi krigare som är kvar. Vi blir attackerade från många håll och vi blir tvugna att se det som en kamp att hålla ljuset. Vi blir påminda om detta från Mästarna – håll ljuset, håll hoppet, det blir snart bättre. Själva kanske vi undrar vad snart är? Det är ju fel fråga, för när vi har kommit så här långt finns det ingen annan väg än denna väg och då blir det linjära tidsperspektivet mindre väsentligt. Vi vet ju också att datum som har givits inte har hållit, utan har varit framförallt för att förvirra de mörka.

Trots detta så finns oundvikligen positiva utvecklingar att peka på. Sananda sa nyligen att en domino kommer att falla snart, den första av många. För min del så kan jag inte tänka mig en bättre domino bricka att omräkningen i Maricopa County, Arizona, av röstresultatet där. Biden administrationen har skickat ner en trupp på ca 100 advokater för att försöka sätta stopp på denna process. Det skrivs inte mycket i massmedia och framförallt inte i den svenska pressen, inte ens den svenska alternativa medierna har inte förstått hur stort detta är. Om nu detta kan liknas med den första domino brickan som faller så blir då omräkningen i många andra countys i Arizona och andra ”swing-states” bricka nummer 2, 3, och så vidare. Massmedia kommer försöka underminera resultatet när det kommer ut så småningom, men med samma resultat om valfusk i upprepade fall blir det svårt att underminera.

Detta handlar inte bara om att man har lagt till valsedlar eller tagit bort valsedlar och döda som har röstat och andra ogiltiga röster. Detta har förekommit, men den kanske mest skrämmande biten är hur företaget Dominion som tillverkar maskinerna var den som kontrollerade processen – ingen annan hade lösenordet till programvaran. Dessa Dominion maskiner har förmågan att elektroniskt ändra rösterna efter att valsedlar har loggats in i maskinerna. Dessa maskiner används runt om i världen och skall ha varit orsaken till hur kommunister röstades in i Venezuela. Vi använder Dominion maskiner i Sverige. Vad som alltid har varit underligt för mig är hur SD tappade ca 4-5 procent av sina rösttal i sista valet jämfört med opinionsmätningarna i förväg. Likaså varför kritiska småpartier alltid lyckas ta sig över fyraprocent gränsen och får sedan en vågmästarroll i riksdagen eller regeringen. Det skulle vara lätt att med en Dominion maskin förskjuta ett antal röster i ”rätt riktning” och säga att det är ett resultat av taktikröstning.

Många svenskar säger att vad som hände i USA – valfusket med valsedlar – aldrig skulle kunna hända i Sverige. Vi behöver legitimation och man kan inte på samma sätt göra vad som helst med röstsedlar som i USA. Då tänker man dock inte på det mer sofistikerade fusket med Dominion maskinerna. Vi behöver få ut resultaten i Maricopa County och andra platser i USA, särskilt då det gäller Dominion, innan valet 2022 i Sverige. Annars kan kabalvänstern klamra sig fast vid makten.

Det är inte bara Sverige och USA som har viktiga val 2022. Ett anna mycket viktigt är valet i Frankrike. Där har man lyckats motarbeta Marine LePens parti under årtionden med knapp marginal – förmodligen genom valfusk och användande av Dominionmaskiner på senare tid. Som ni har läst så har en grupp pensionerade generaler och andra militärer gått ut och varnat för ett inbördeskrig i Frankrike för att säkerställa republiken som är under attack från islamisterna. Folkopinionen ser Marine LePen som bättre rustad att hålla emot islamisterna och hon leder över Macron i opinionsmätningarna. Macron har tagit vissa steg i rätt riktning med det förefaller mer som att han är tvingad till vissa åtgärder för att ha en chans mot LePen. Hans åtfgärder förefaller inte heller ha någon udd och faller platt mot islamisterna – då deras mål är att döda de otrogna, som det står i Koranen, och föda massa barn så att de på demokratisk väg kan ta makten i Frankrike och införa Sharia lagar. Frankrike är ett land att observera. Nyligen har fransmannen Michael Barnier yrkat för att invandringen till EU stoppas under fem år. Detta inbördeskrig, potentiella, kan också leda till att Frankrike lämnar EU. Det börjar nu komma ut rapporter om hur stark Storbritaniens ekonomi har blivit efter man lämnat, vilket späder på viljan att lämna.

Vad som pågår i Västvärlden, USA och Europa, är ett utbyte av folk. I USA strömmar det nu in folk över den södra gränsen, många är bara barn, som Biden av humanitära skäl tar hand om. Ja, om de kommer in landet som barn får man ta hand om dem. Det är dock fråga om smuggling av barn. Man ger ekonomiskt stöd till dessa illegal invandrare än till amerikanska medborgare. Samtidigt har kabalen tagit bort välbetalda jobb åt amerikanare, då företagen har flyttat till Kina. Trump försökte reversera detta, men Biden slår nu in på samma spår som Obama. Det har fått till resultat att det är mycket svårt för unga amerikanare att ha råd att starta familjer och födelsetalen i USA gick ned med 4 procent under 2020. Samtidigt smugglas det in stora mängder droger – fentanyl tillverkat i Kina. Man blandar in detta i vanliga preparat och unga tar dessa piller och dör. Tiotusentals dör varje år, som ett direkt resultat av tillverkningen i Kina. Så, ursprungsbefolkningen i USA minskar och dödas och nya grupper kommer in i landet. Det är ett folkutbyte det handlar om.

Kabalen har samma strategi och mål i Europa, men kanske en annan taktik. Här använder sig man av islamiska så kallade flyktingar. Liksom i USA är det en blandad kompott av terrorister och brottslingar med legitima flyktingar. Man kan dock fråga sig om vi i Västvärlden kan ta emot eknomiska flyktingar. Målsättningen är inte bara att byta ut folk, utan också att förstöra den kultur som har byggts upp i Västvärlden.

Jag skall här slänga in en brasklapp om svenska kvinnor, framförallt yngre svenskor.  Jag har stöd i mitt tänkande från bland annat Ingrid och Maria – Nyhetsveckan, ni som lyssnar på deras videos. Själv har jag alltid haft det svårt att förstå varför de invandringsvänliga partierna på vänster kanten stöds av en så stor majoritet kvinnor, samtidigt som svenska kvinnor och utländska kvinnor misshandlas, våldtas och dödas (hedersvåld). Den enkla förklaringen är att de inte förstår sambandet, eller nekar att vilja förstå.  Förstår inte dessa kvinnor att om man importerar ”ensamkommande barn”, dvs en majoritet unga män, så blir det snevt i samhället med för många män och för få kvinnor. Ett nytt fenomen har kommit fram som kallas ”incells”, dvs involuntary celibacy – på svenska ofrivilligt celabat. Det handlar då om yngre män som inte kan hitta en kvinnlig partner, de är inte tillräckligt attraktiva heter det. Det är inte höginkomsttagare och kanske är de feminister i sin inställning. De svenska kvinnorna föredrar istället patriarkariska invandrare i alla med till en början och innan misshandeln börjar, då kan det dock vara försent Många av dessa utländska kulter, nu i Sverige, ser kvinnan som en ägodel. Denna obalans i samhället kan ju också leda till att även etniskt svenska män begår brott och våldsamheter, som de inte i ett mer balanserat samhälle inte skulle göra.

I det feministiska svenska samhället så är dock kvinnan frigjord och hon kan ha sex med vem hon vill och experimenterar gärna med nya kulturer, och kanske till och med skaffar barn. På en nivå blir resultatet att frigjorda feminister är mycket öppna och mottagande av manliga representanter av utländska kulturer för ”vi kan ju ligga med vem vi vill”, såsom männen alltid har gjort. De invandrande patriarkalerna tycker det är trevligt med villiga kvinnor, som de i själva verket ofta ser som horor, enligt deras islamiska tradition.

Invandringen har krafigt förstärkt incell fenomenet där svenska unga män inte finner en partner, och kanske bor kvar hemma hos mamma av ekonomiska skäl. Detta reducerar då tillväxten av den svenska etniska gruppen, men det är förmodligen en målsåttning, för folkutbyte är vad som eftersträvas av makthavarna.

Såsom Ingrid och Maria säger i ”Nyhetsveckan” – svenska kvinnor håller på att förstöra vårt samhälle. De tänker inte logiskt och rationellt eller ansvarsfullt, snarare tänker de på sina uppfattade rättigheter som feminister och de tänker med vad de har mellan benen, dvs inte hjärnan, för att citera Ingrid och Maria.

Denna utveckling drabbar också kvinnorna – de blir våldtagna misshandlade och dödade. Det stod häromdagen i SvD att majoriteten av mord av kvinnor begås av män födda i Sverige. Det är en förtäckt lögn i och med att vi inte för skriva om etniska grupper. Detta påstående är tekniskt rätt. Vad man inte talar om är att det är män födda i Sverige till invandrade föräldrar som begår dessa brott i stor utsträckning. Det är den så kallade andra generationen som hatar sitt nya modersland mest och dess kultur, och dess kvinnor som inte följer deras normer. Såsom SvD skrev det är det ämnat att tolkas som att det är etniska svenska män som begår brotten mot kvinnor. Det är stor skillnad på svenska män och män födda i Sverige. Vi borde tala om svenskar (den etniska gruppen) och Sverigemedborgare. Detta är ju logiskt i ett multikulturellt samhålle där det inte längre är sant att du tillhör den etniska gruppen av svenskar bara för att du är en Sverigemedborgare, särskilt men bristen på assimilering.

Hur lång tid kommer det att ta för unga svenska kvinnor att se dessa samband och börja rösta därefter och ta ansvar. Vem vet. I och med att media inte lägger fram sambanden så måste det ske på gräsrotsnivå – där folk/kvinnor ser hur deras systrar blir misshandlade och mördade av män med en icke svensk eller icke europeisk kultur. Då kanske det kan finnas hopp. De krävs också att unga icke-feministiska kvinnor ställer sig upp och säger sanningar. ”Riks” är ett sådant fenomen på YouTube, så länge de nu får finnas kvar där.

Vi skall gå vidare och diskutera andra saker. Donald Trump är inte enbart en ledare för USA utan för hela världen. Innan han tillfälligt trog sig tillbaka som President satte han på plats strukturer runt om i världen som har visat sig svåra att rucka på. Han skapade fred mellan Israel och ett flertal arabnationer, dock inte Hamas och Palestinierna som arbetar med Iran och får ekonomiskt stöd därifrån. Nu under Biden har Iran mer pengar att dela ut.

Trump skapade indirekt en koalition i sydöstasien för att stå upp mot Kina. Man skall ge inte ge alla lovord till Trump, för utvecklingen har drivits också av ett flertal nationer på eget bevåg. Indien har rest sig och fortsätter att stå starkt i opposition till kommunisterna i Kina. Man håller på att militarisera de Indiska öarna Nicobar och Andaman Islands, vid infarten till Malacca sundet – där en majoritet av kinesisk export och import går igenom. Dessa öar var en gåva från Japan till Indien en gång i tiden. Japan hjälper också till med att militarisera dessa öar som kan jämföras med permanenta hangarfartyg. Man lägger också ned avslyssningskablar för att kunna höra om kinesiska ubåtar håller på att ta sig igenom sundet. Inden har stoppat Kina i Tibet. Man håller på att dissociera den indiska eknomin från den kinesiska. Samtidigt knyter man närmare band med sin gamla bundsförvant Ryssland och drar på så sätt in Ryssland i den anti-kinesiska informella koalitionen som är under utveckling.

Japan har tagit på sig en ledarroll för att stå upp mot Kina. Man ger öppet sitt stöd åt Taiwan i fall att Kina attackerar. Man samarbetar, som sagt med Indien, samt Australien.  Inom parantes så är det kanske inte så osannligt att det blir ett så kallad kinetiskt krig mellan Kina och Taiwan, startat med en invasion, som folk i allmänhet tänker sig. Kabalen som också styr det kinesiska kommunist partiet har inget emot att skapa krig i världen, de har startat de flesta historiska krig. Med Trump ute ur Vita Huset kan kineserna se det som ett bra tillfälle. Kabalen vill också ha en eknomisk omstart  – ett krig med Taiwan och Japan kanske skulle passa bra för dessa ändamål, samt minska befolkningen. Man kan också notera att då det gäller Taiwan så har Macron  i Frankrike uttalat sitt öppna stöd for Taiwan och skickar ett hangarfartyg till området.

Länder såsom Japan, Australien, Indien, Vietnam och Fillipinerna har insett faran med Kina och är beredda att agera.  Dessa länder har fortsatt att sätta hårt mot hårt gentemot Kina. Australien har nyligen avslutat sitt Belt and Road program med Kina och det spekuleras om ett kinetiska krig mellan Australien och Kina då det gäller vissa öar i Stilla Havet. Vietnam och Fillipinerna gör sig redo att mota bort den kinesiska militariserade fiskeflottan som är i deras farvatten.

Det hela trappas upp. Kineserna kan lätt tro att de har tyglat USA i och med att Biden är där och de kontrollerar honom. Trump satte dock upp en struktur inom militären som inte kommer att låta sig tyglas av Biden eller Kina om stridigheter bryter ut.

Ja, det kan lätt tändas på med strigheter i denna del av världen. Det postiiva här är nog den goda relationen mellan Ryssland och Indien och det skulle vara svårt att se hur Ryssland skulle stödja Kina.

Ja, vi är inne i ett kaos. Vi visste att det skulle komma innan frigörelsen. Det börjar bli lättare att se hur folk kommer att avslöjas. Dr. Fauci får det allt svårare och det leder till en förståelse av hur det var kinserna som utvecklade Covid till ett bio-vapen, och det kommer att rulla vidare därifrån.

Vi som krigare för ljuset måste hålla vår kärlek för oss själva i första rummet och stå upp i glädje då vi förstår att kaoset blir till en befrielse.

Ljus och Kärlek,

Per Staffan

Du gillar kanske också...