Ishvara via Ann Dahlberg, 10 juni 2024

Ishvara via Ann Dahlberg
10 juni 2024
Kanal Ann Dahlberg
Käre läsare, jag är Ishvara och idag vill jag tala lite om kommande tider. Den tiden som ni befinner er i nu, är avgörande för nästa steg i er utveckling och för utvecklingens gång på Jorden. Alla själar kommer att hitta hem till ljuset, det är bara en tidsfråga för varje själ som existerar på Jorden. Varje själ har en fri vilja och kan välja att gå mot ljuset eller stanna kvar i mörkret bakom den slöja som de har omgivit sig med.
Många av er har nu valt att lätta på slöjan och släppa in kärleksljuset som nu med ett fast sken lyser på Jorden. De arbetar nu för Jordens och sin egen transformation upp till en högre värld av ljus och kärlek. Det gör i sin tur att er värld förändras och splittras i två läger, de som vill ha en kärleksfull jord där människor stödjer och hjälper varandra och de som vill fortsätta att ha makt och rikedom för sig själva. Det är den kampen som pågår nu på Jorden.
De som har öppnat upp för kärleken och medkänslan i sitt liv ökar nu, tack vare att kärleksenergin med större kraft än tidigare strålar över Jorden. Det är fler människor som förankrar kärleksljuset i sina hjärtan och därmed också på Jorden.
Människorna och Jorden hjälper varandra, de får och ger av varandras kärlek och ljus. Kärleksenergin är en stark energi och kan lätt stå emot mörkret med ett betydligt färre antal individer än vad mörkret har. Det är det som händer nu i er värld, människor som har påbörjat en uppbyggnad av en jämlikare och rättvisare värld för alla oavsett kön eller ras.
De ser att ett samarbete mellan länder och dess befolkningar behövs för att få Jorden och mänskligheten på rätt köl igen. Det finns mycket lidande runt om i världen, inte bara på grund av svält och naturkatastrofer utan även av sjukdomar och utarmning av naturen och dess mångfald av riken, inklusive djurriket.
De människor som ser det arbetar på olika plan och på olika sätt för att ändra på de rådande omständigheterna. De kan finnas inom ekonomi, politik, teknik, utbildning,etik eller inom hälso- och sjukvården. De har en nyckelroll i den utveckling som nu pågår på Jorden. Det har stor betydelse vad människor i allmänhet nu stödjer och uppmuntrar i olika mediekanaler. De som arbetar för en bättre och hållbarare värld eller de som vill behålla status quo.
Det får en betydligt större kraft om många människor ansluter sig i hjärtat till dem som arbetar för Jordens och alla människors rätt att få ett bra liv, det leder till ett snabbare resultat i den utveckling som Jorden redan befinner sig i.
Det gäller förstås för alla de riken som redan finns på Jorden och mänskligheten har en stor del av hur de följande tiderna kommer att bli. Ni kan snabba på utvecklingen eller fördröja den, men ni kan inte ändra den riktning som Jorden och en stor del av mänskligheten nu har tagit.
De som är omedvetna om de olika händelser som just nu sker på Jorden kan ändå ha vuxit i kärlek och medkänsla och är inget större hinder för Jordens pågående transformation.
Det är viktigt att ni som är medvetna om vad som pågår runt om på Jorden och i er värld, öppnar upp för kärleksenergin i ert hjärta, så att ni kan sprida det runt till alla som är beredda att ta emot det. Det är också bra om ni kan stödja och hjälpa de som arbetar för Jordens och människors bästa på alla de sätt som ni kan och förmår i den situation som ni för tillfälligt befinner er i.
Allting kan ändras fort idag och det är ni människor som bidrar till det. Ni arbetar med universums ljus och får allt ni behöver för att utföra ert arbete på Jorden både individuellt och globalt.
Stor kärlek
Ishvara
No photo description available.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *