Ishvara via Ann Dahlberg, 12 april 2024

Ishvara via Ann Dahlberg
12 april 2024
Kanal Ann Dahlberg
Jag är Ishvara och idag kommer jag för att prata lite med er om lite olika saker som pågår i världen.
Ni känner till att det finns krig på lite olika platser på er jord. Ni vet att en del har vattenbrist medans andra har översvämningar. Det är ett stort problem och allting tas upp i er media. Det ni inte känner till, är allt det som inte tas upp någonstans i någon media. Ni har lite kunskap om allt det arbete som urfolken gör för att bevara naturen med all den kärlek de har för Jorden eller ”Moder Jord”.
Det här arbetet har pågått från generation till generation och de har stor kunskap om växter och deras olika användningsområden och läkande förmåga. De har stor kunskap om hur naturen med dess olika arter och växter samarbetar utan att de behöver läsa en rad i några böcker.
Den kunskapen har också gått i arv sedan flera generationer tillbaka. Många har dock studerat och fått en titel för den här kunskapen samtidigt som de har upptäckt att deras kunskap är större och vidare än den som de har läst sig till. Det här talas det inte så mycket om, de är en del av den dolda kunskapen som finns lite överallt i er värld.
Det finns också uppfinnare som för mer än 100 eller 200 år sedan gjorde upptäckter som människor på den tiden inte kunde acceptera eller ta till sig. En del av de här upptäckterna har börjat att komma fram, men har inte helt accepterats av de ansvariga för utbildning eller samhällsservice. Det är först nu som den här dolda kunskapen inom olika områden kommer fram i olika medier, det är den ökande medvetenheten hos befolkningen som gör detta möjligt.
Jag har förstått att en del av er har noterat det och spridit det vidare till andra. Det har fått både ris och ros, men framförallt så har det fått människor att reagera och tänka till på olika sätt. De har blivit mer vaksamma över det som de läser och hör från olika instanser och jämfört sanningshalten med den kunskap som de själva har.
Det är en form av uppvaknande, kära ni, och det inträffar för var och en av er på de olika nivåer som ni befinner er på. Steget blir på det viset mindre och det innebär att ett större uppvaknande kan ske.
Ni befinner er nu i en ström av medvetandeförändringar och det påverkar er på olika vis. Ni kan vara i en snabb utveckling till en högre medvetenhet eller i en långsammare beroende på vilken erfarenhet ni redan har.
Jorden med hela dess solsystem befinner sig också i en större medvetandeförändring och det påverkar i sin tur er, kära vänner, genom de starka energier som sker både inom Jorden och i dess yttre sfär. Ni kommer att bli förvånade över allt det som nu kommer fram, det kan ske inom er själva men också i er yttre värld.
Var nu inte rädda för förändringar, kära vänner, för de har alltid funnits och påverkat ert liv ända sedan ni föddes på denna jord. De har bara accelererat i den tid som ni befinner er i och det har varit nödvändigt för den utveckling som nu sker på det större globala planet.

Ni har valt det här, kära vänner, så bekymra er inte, ni befinner er på rätt plats i rätt tid och gör precis det som ni kom ner för att göra. Var och ens insats är viktig på sitt sätt och ni leds framåt oavsett om ni tar långa eller korta steg.
Moder Jord vakar över er, era guider, änglar och galaktiska familjer vakar också över er och de känner vartenda steg som ni nu tar framåt. Döm inte er själva eller någon annan för att ta stora eller små steg, förstå att alla gör sitt bästa utifrån den kunskap eller situation som de befinner sig i.
Älska din nästa som dig själv förutsatt att du älska dig själv precis som du är just nu. Du är perfekt och underbar som du är och högt älskad av allt som ”är” i universum. Upplev, se och känn allt vackert och kärleksfullt som omger dig. Det är en av era viktigaste uppgifter nu.
Stor kärlek från mig till er.
Ishvara
No photo description available.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *