Ishvara via Ann Dahlberg, 21 juni 2023

Ishvara via Ann Dahlberg
21 juni 2023
Kanal Ann Dahlberg
Jag är Ishvara och jag vill bara idag tala om att ni är alla så gränslöst älskade av er Fader, Gud, Källan eller vad ni än må kalla det som är upphovet till allt liv i universum. Känn kärleken som omger er, kära vänner, känn den inom er, känn den uppfylla hela er organism och ge er den kraft och energi som ni dagligen kan behöva.
Världen tar mycket energi från er nu, kära vänner, det är oroligt överallt i er värld och ni behöver fylla på er energi, för att orka det tempo som alla förändringar fysiskt och psykiskt påverkar er. Det sker på grund av alla de olika energier som virvlar runt på Jorden idag.
Många av de energier som ni möter dagligen dränerar er på energi om ni inte håller en viss rymd mellan er och den energi som ni möter. Det betyder att ni behöver vara neutrala inför allt som händer runt omkring er, ni kan vara lyhörda, lyssna men inte nödvändigtvis agera om ni inte direkt känner att det är bra för den andre eller er själva.
Det är ofta så, kära vänner, att man måste själv komma till insikt om vad som är bäst att göra, andras åsikter faller ofta platt till marken, om man inte har erfarenheten och förståelsen för att ta emot den. Det ska då bara korrigeras om det är nödvändigt för någon annans väl och ve inklusive dig själv.
Ni behöver hålla en rymd mellan er själva och det som händer utanför er för att inte helt dränera er på energi som ni har byggt upp eller försöker bygga upp för att få ert eget liv att fungera så optimalt som möjligt. Låt inte känslorna och tankarna lura er där, utan undvik att ta in andras energier så att de inte påverkar er på ett negativt eller dränerande sätt.
Var gärna en god lyssnare och lämna råd till dem som frågar efter det, ha gärna medkänsla och förståelse för dem som går igenom något svårt i sitt liv, men blanda inte ihop din energi eller dina känslor och tankar med deras. De behöver också vara i sin egen energi och ta hand om den, de behöver bara någon att tillfälligt luta sig mot som är starkare än de och kan stå kvar i sin egen energi.
Det är då man ger som bäst stöd till någon som behöver det. Det är när du kan hålla en rymd mellan dig och en annan människa som går igenom en kris i sitt liv och bär på frustration, sorg eller ilska över det som har hänt, det räcker att det finns någon där som lyssnar, accepterar det som sägs utan att kommentera eller lägga några värderingar i det. Ni har förståelse över att alla känslor behöver komma ut och att det bara är en fas i det arbete som din medmänniska just nu går igenom.
Det här kan vara olika svårt beroende på hur nära relation du har till den som sökt ditt stöd, men det är ändå den värdefullaste tid som du kan ge till någon annan. En människa som ser att du lyssnar och förstår hur han kan känna sig och bli accepterad för den han är just nu, är början på den läkning som nu har startat inom honom själv. Det kan vara något att tänka på, när ni möter någon som vräker ur sig all sin ilska över något som har hänt i hans liv.
Håll en rymd men stå kvar fast förankrad i jorden, utan att låta era känslor och tankar påverkas av det. Är det inte tillbörligt för er att lyssna på det så gå där ifrån, ni kan säga att det här kan ni inte ta emot eller så går ni bara. Det är inte meningen att ni ska skada er själva genom att lyssna på något som inte känns rätt för er. Det är då bättre att gå därifrån än att starta en argumentation som bara dränerar er på energi.
Behöver något korrigeras, gör det vid ett annat tillfälle, när allt har lugnat ner sig lite. Det är aldrig lönt att prata med någon som är arg eller upprörd, de är så helt inne i sina egna tankar och känslor, de kan inte ta emot något utan det blir bara en fortsatt strid, som kan eskalera och göra allting värre än det var från början.
Ja, kära vänner, det är en tid för att uppmärksamma sina tankar och känslor. En tid för att bygga upp och hålla sin egen energi, för att kunna hjälpa andra och sig själv att må så bra som möjligt. Ni är på god väg kära mänsklighet att bli varandras stöd och att dela er medkänsla och kärlek med varandra.
Vi är så tacksamma och glada för det.
Stor kärlek
Ishvara
No photo description available.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *