Ishvara via Ann Dahlberg, 20 juli 2023

Ishvara via Ann Dahlberg.
20 juli 2023
Kanal Ann Dahlberg
Jag är Ishvara och jag har kommit idag för att jag ser att Jorden befinner sig i ett känsligt läge, där det är viktigt att hjälpa till och ge henne det stöd som hon nu behöver för att underlätta den resa som ni alla nu har påbörjat. Det gör ni bäst genom att sända ljusa kärleksfulla tankar till henne och till allt annat som finns runt omkring er vare sig det är människor, djur eller natur.
Det är viktigt nu att ni som kan, fokuserar på det kärleksfulla i ert liv, även om livet nu kanske inte känns så bra, så försök koncentrera er på det som ni uppskattar och tycker om hos er själva eller något som finns runt omkring er.
Det kan vara något eller någon som finns långt bort, kanske ett tidigare minne som du håller kärt, men effekten blir störst om du kan uppskatta och vara glad åt något just nu. Vi kan
alla vara glada och uppskatta något, trots att vi kanske går igenom en del svårigheter i vårt liv och har svårt för att se ljuset i den sorg som kanske just nu har drabbat er.
Det kan då vara lättare att komma ihåg de ljusa minnena från en svunnen tid, så låt de skölja över dig och ge dig själv medkänsla och kärlek, så att en läkningsprocess kan komma igång.
Det är på det sättet vi hjälper oss själva och Jorden att bibehålla en balans av mörker och ljus.
Vi är en del av allt och vi hjälper varandra på olika sätt genom våra tankar och vårt agerande i de situationer som uppstår i vårt liv. Allt är inte glädje och solsken, en del känns mörkt och svårt men ni har alla förutsättningar för att ta er igenom det svåra som händer i ert liv.
Skillnaden består i hur ni väljer att svara på det som sker. Acceptera, förlåta och ha medkänsla med er själva kan vara viktiga verktyg att ha med sig och som ger bäst resultat och underlättar den resa ni just nu befinner er i.
Det var lite om det, kära vänner, nu ska vi återkomma till det som just nu händer med Jorden och indirekt sker med er och den verklighet som ni befinner er i.
Jorden är på väg att skaka av sig mer mörker för att balansera upp den energi som hon nu har inom sig. Det kan innebära att det händer en del med jordskorpan på olika ställen i världen. Det kan vara naturkatastrofer av olika slag beroende på ert agerande i de situationer som uppstår eller så föranleder ni det genom er oaktsamhet för Jordens väl och ve.
Det är viktigt nu att ni fokuserar på rätt saker, kära vänner på Jorden, så hjälper ni både er själva och den jord som ni vandrar på. Kärleken som sprids över Jorden idag har stor påverkan huruvida er resa blir lättare eller svårare att göra. Resans mål är och förblir densamma, det är bara vägen dit som kan bli rakare eller krokigare beroende på hur ni själva agerar på de olika situationer som uppstår i ert liv eller i den yttre miljö som ni befinner er i.
Det kan även hända saker på det globala planet som indirekt eller direkt påverkar er. Låt inte det hindra er från att göra det som känns rätt för er att göra och som ger er störst tillfredsställelse i ert liv just nu.
Det är på det viset som ni mildrar de omständigheter som uppstår oavsett om det händer i er inre eller i er yttre värld. Ni är starka och modiga så tvivla inte på er egen kapacitet att klara av de saker som uppstår, ni har förmågan och behöver endast tillit till er själva, och ni kommer att ta större kliv, till det mål som ni längtar efter att nå.
Jag ser att det görs stora kliv på Jorden idag och det gläder och värmer mitt hjärta. Jag ser också att Jorden har utvecklats i sitt inre nu och behöver balansera det i sitt yttre skikt, och där kan ni vara till stor hjälp, kära vänner, med era ljusa och kärleksfulla tankar.
Ge Jorden så mycket ljus och kärlek som ni kan, hon behöver det just nu i det känsliga skede som hon befinner sig i. Det gäller även för många av er, ni behöver ge er själva så mycket ljus och kärlek som ni kan, och ni ger det då samtidigt till er Jord. Ni är ju alla ”ett” så det ger samma effekt även om ni inte förstår det fullt ut, så förhåller det sig på det viset.
Ljus och kärlek skickar jag till er och Jorden. Jag vet att ni kommer att genomföra er resa med bravur, och det är många från den andliga sidan som nu skickar ljus och kärlek till er.
Stor kärlek,
Ishvara
No photo description available.
All reactions:

34

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *