Ishvara via Ann Dahlberg, 23 februari 2024

Ishvara via Ann Dahlberg
23 februari 2024
Kanal Ann Dahlberg
Jag heter Ishvara och idag vill jag prata med er människor om några saker som nu kommer att hända på er Jord.
Det första som sker är att det kommer att bli ett stort uppvaknande på Jorden, ett uppvaknande som påverkar alla på många olika sätt. Det här sker kontinuerligt i ett kortare eller längre perspektiv. Det kortare perspektivet innebär att de människor som har kommit en bit på väg i sitt uppvaknande driver fram en ny utveckling på Jorden. En utveckling som tar en helt annan riktning än den som ni nu befinner er i.
Det kan leda till att det blir stora förändringar i ert samhälle men också en del motsättningar eftersom de som har styrt efter det gamla systemet har svårt för att släppa det. Det kommer de dock bli tvungna att göra eftersom det systemet knakar i fogarna och inte längre får den näring som behövs för att upprätthålla det.
Människor är idag överlag misstänksamma mot politiker och företag som profiterar på andras bekostnad. Det knorrar i leden och många människor välkomnar ett nytänkande som känns mer rättvist för både människor, djur och natur.
Deras medkänsla har vuxit så att de inte längre vill utsätta sig själva eller andra människor för det lidande som de ser sker lite överallt i er värld idag. Det innebär också att det ekonomiska systemet som finns i er värld idag kommer att förändras så att fler länder och människor kan få del av det överflöd som nu endast kan utnyttjas av ett fåtal.
Mina kära vänner, det här kan ju kännas lite osäkert och oroligt, men det kommer i stället att bli bättre för var och en av er. Samhället kommer också att struktureras om allt eftersom medvetenheten ökar hos gemene man. Ni kommer själva att finna ett system som passar er bättre och ni kommer att få de förutsättningar som behövs, när ni blir mer varma i kläderna och får rätt ledning inom er. Den individuella utvecklingen sker parallellt med den globala men individmässigt kan ni ligga både före och efter den gängse ordningen som sker i ert samhälle eller i ert land.
Uppvaknandet sker ju som sagt på olika nivåer och medvetenheten och förändringen i ert samhälle fordrar ett visst antal individer för att det ska få någon genomslagskraft. Antalet behöver emellertid inte vara så stort innan någon förändring sker och det får fler människor att ändra sitt eget perspektiv på vad som känns mest rätt för dem och deras väg till uppvaknande har nu börjat att ta fart.
Uppvaknandet till dig själv, vem du innerst inne är och din egen individuella frihet att utvecklas och välja den väg som känns rätt för dig. Det är meningen att ni ska styra ert eget liv och inte låta er styras av andra. Det innebär förstås att ni har nått en viss medvetenhet och medkänsla, så att ni inte kör över andra utan ger dem samma frihet som ni själva har. Det är ett givande och ett tagande som gäller där varken människor, djur eller natur kommer till skada utan allt som görs sker med en god intention som även kan gynna andra.
Det är första delen av den utveckling som kommer att ske på Jorden och det kommer att leda till ännu större förändringar inom ett allt kortare perspektiv allt eftersom fler människor vaknar upp och bidrar med sitt strå till stacken. Det blir på ett större och kollektivt fält som ni då kommer att arbeta i vilket i sin tur kommer att ge er större medvetandeförändringar och er värld kommer inte längre att vara sig likt. Ni kommer i stället att befinna er i en ny värld med andra möjligheter och ett nytt levnadssätt, som är helt skild från den värld och det levnadssätt som ni nu är vana vid.
Det är en spännande tid som ni har framför er, kära vänner, och jag ser med tillförsikt fram emot den dagen då er värld styrs av endast kärleksfulla människor, som ser till helheten, det mänskliga kollektivet, och där en splittring inte längre kan skönjas. Ni är alla på väg mot samma mål, kära vänner och det målet ligger inte så långt bort som man ibland kan tro. Det finns redan där och det gäller för er att upptäcka det.
Stor kärlek
Ishvara
No photo description available.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *