Ishvara via Ann Dahlberg, 8 februari, 2020

Ishvara via Ann Dahlberg, 8 februari, 2020

 

Jag är Ishvara. Jag kommer från ett annat solsystem och vi följer allt som händer på Jorden nu. Det var inte så länge sedan som vi befann oss där ni befinner er nu. Ett kvantumsprång bort från det som sker på Jorden idag. Vi kanske ska säga .. i jorden och i människors kroppar. I alla de väsens kroppar som befinner sig på Jorden och i detta solsystem för den delen också. Det händer mycket i den här delen av Vintergatan i den tid som nu är. Det är en spännande tid i den här delen av galaxen. Det är mycket liv och rörelse runt om här nu. Energier som virvlar runt och stabiliserar sig om vartannat. Ni är inte precis ensamma i ert arbete på Jorden. Ni är en del av något större och det kommer ni så småningom att förstå. Det är en del av de energier som utlöses här som påverkar Jorden på olika sätt. Allt är ju energi som ni vid det här laget har förstått. Ni går från en lägre energi till en högre och det är den högre energin som nu har börjat påverka Jorden och därmed också mänskligheten.

Frågan blir då hur ni tar emot den här högre energin. Det bästa sättet är att ha ett öppet sinne. Var inte rädda för att öppna upp ert sinne och ert hjärta. Det kommer att ge er den energi som ni just nu behöver för att ersätta den lägre energin som är på tillbakagång på Jorden. Det kanske inte ser så ut, men Jorden har börjat att ersätta den lägre energin med den högre och detta kan inte undgå att märkas. Ett skifte sker även i era kroppar och nya tankar och ideér börjar formas i era huvuden. Ett nytt sätt att se på världen och er själva har börjat formas i det kollektiva fält som ni tillhör. Nya ideér och nya begåvningar växer upp som svampar ur Jorden.

Nya tekniker har börjat florera lite här och där på Jorden idag. Med den teknik som ni har idag kan ni nå ut till all världens hörn på några sekunder. Och vad är då detta? Jo, det är energi, energi som sprider sig världen över. Var inte rädda för den förnybara energin som ni har uppfunnit, de är en del av det nya som är på väg in i er värld. Det kommer inte att stanna här, det kommer nya och förbättrade uppfinningar som gör livet för er och Jorden till en bättre plats att leva på.

Var öppna i era sinnen och ta emot allt som ni ser och upplever med ett öppet hjärta. Lita på den intuition som uppstår ur ett öppet sinne och ett rent hjärta. Var lyhörda och följ de råd som läggs som ett mönster runt om er. Ett nytt mönster med en högre frekvens.  Ingenting kan längre återgå till det gamla, liksom ni uppfinner förnybar energi, förnyar ni er egen energi och föder därmed åter hopp och tro till världen och dess befolkning.

Jag ville bara komma idag för att få er att förstå att mycket av det som kommer har redan kommit och väntar bara på er, ert öppna sinne och engagemang för den nya energi som just nu har börjat att väcka upp Jorden.

Se tiden an med stor till försikt. Det är nu ni ska dra en suck av lättnad och vända ert ansikte mot solen.

Jag är Ishvara … jag är … precis som ni är

 

 

 

Du gillar kanske också...