Ishvara via Ann Dahlberg, 27 oktober, 2023

Ishvara via Ann Dahlberg
27 oktober 2023
Kanal Ann Dahlberg
Jag är Ishvara och idag vill jag berätta något för er. Det har varit en intensiv tid av renande för både Jorden, mänskligheten och alla levande varelser, som idag befinner sig på Moder Jord.
Den här tuffa reningen har nu börjat att ge resultat och hela Jorden med alla dess varelser börjar bli mer medvetna och får ett högre perspektiv på den tillvaro som de lever i. Det resulterar i olika händelser som nu sker på Jorden.
Människor har börjat vakna upp och se sig själva som den resurs som Jorden nu behöver, för att stiga upp i en högre dimension av ljus och kärlek. Det sker många olika avslöjanden om hur allting förhåller sig och nya sanningar kommer fram som har dolts eller gömts för allmänheten av olika anledningar.
En av anledningarna kan vara en viss form av maktmissbruk, en annan kan ha varit att mänskligheten inte var tillräckligt mogen eller medveten för att ta till sig den kunskapen. Nu börjar allting att lossna och det påverkar hela det kollektiva fältet till en högre medvetenhet som i sin tur kastar ett nytt ljus i era levnadsförhållanden på Jorden.
Ja, kära människor, på Jorden, det är en intensiv tid av läkande och renande, det finns många som befinner sig i intensiva perioder av förändringar som sker både inom dem och i den yttre verklighet som de lever i.
Det kan vara uppbrott från partners, barn, arbete eller boende. Det kan vara förändringar i världspolitiken på både stor och liten nivå. På den positiva sidan kan det leda till partnerförhållanden med en mer likasinnad och som ger en djupare insikt om vad kärlek egentligen är på en mera andlig nivå.
Det kan också leda till arbeten som ger större tillfredsställelse och ingår i den plan som du har satt upp för dig själv medvetet eller omedvetet. Ni har som ni vet olika uppgifter i det här livet och de kommer nu mer och mer i dagen, genom de händelser som ni utsätts för.
Det är meningen att ni nu ska finna det ni länge har sökt efter utan att ni kanske varit helt medvetna om det. Många kan bli glatt överraskade hur väl de finner sig tillrätta i de nya förhållanden som de med ett visst motstånd nu befinner sig i.
De känner att de är i sitt rätta element och de blir mer alerta och närvarande i de situationer som nu uppstår i deras liv. Lösningar blir lättare att finna och de börjar att lyssna mer till sin inre vägledning som egentligen alltid har funnits där, men aldrig hörts eller tagits på allvar.
Bruset i huvudet har varit för högt och tagit över, men som tyvärr inte har kunnat ge en helhetsbild eller någon ”ny” lösning på de problem som har uppstått i deras liv. Det har hela tiden serverat en gammal skåpmat och ständiga upprepningar av erfarenheter har återkommit och tröttat ut er både fysiskt och psykiskt.
Det är nu dags för en förnyelse och en ny medvetenhet om att ni är andliga varelser med stor kapacitet att förändra ert tankesätt till en djupare nivå, med tillgång till en mycket högre intelligens än den ni tidigare har förlitat er på.
Den bor inom varje människa och allt levande som existerar på er jord. Ni har alla tillgång till den här gudomliga existensen och ni kan alla finna råd och ledning inom er själva. Många börjar att bli medvetna om det och de söker alltmer svar från den intuitiva sidan inom sig själva och inte bara från den kunskap som de redan har från de erfarenheter eller studier som de har gjort av olika slag.
Det kan också visa sig att den hobby som många människor har ägnat sin fritid åt, för att förgylla deras tillvaro, kan vara det som öppnar upp för ett nytt arbete som de känner att de kan utveckla och med glädje ägna sig åt.
Det kan också öppna upp nya dörrar för partnerskap och insikter om hur livet egentligen ska levas för att man själv ska må bra. Det påverkar även närstående och andra som du möter i ditt liv.
Ja, det var lite om det som sker på er jord och inom mänskligheten idag. Ni drivs nu mot en högre medvetenhet i ljus och kärlek över hela jorden. Det är både en utmanande och spännande tid som ni alla befinner er i och som ni medvetet eller omedvetet har tagit på er för att hjälpa mänskligheten och Jorden till en högre nivå av ljus och kärlek.
Det är fantastiskt och underbart att följa er utveckling och se hur ni för varje dag gör framsteg både med er själva och på global nivå. Jag böjer mitt huvud i ödmjukhet och tacksamhet, för det stora arbete som görs på Jorden idag
Stor kärlek,
Ishvara
No photo description available.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *