Ishvara via Ann Dahlberg, August 25th, 2023

Ishvara via Ann Dahlberg
2023-08-25
Kanal Ann Dahlberg
Jag är Ishvara och idag har jag kommit för att förmedla lite hur det förhåller sig i er värld idag.
Det är stora spänningar som råder i er yttre värld, mellan de som har makten och resurserna och de som opponerar sig mot de rådande förhållandena.
Spänningstillståndet har ökat i och med att människor har fått en större medvetenhet och inte längre accepterar att vissa ska ha det bättre, medans andra har det sämre eller inte någonting alls.
Det existerar en stor snedfördelning av Jordens alla resurser som i princip skulle räcka till alla om en omfördelning gjordes. Det kan dock vara svårt för en del att släppa ifrån sig makten och spänningen ökar då mellan länderna och där få befolkningen oftast sitta emellan. De får inte heller den information som de behöver, för att få bilden klar för sig utan kan vara helt felaktig eller inte komma fram alls på det sätt som den borde komma fram, när man nu utför folkets talan eller vilja.
Ja, kära ni, det haltar lite mellan stormakterna och den övriga världen idag. Förändringar sker lite i det tysta, men en viss omfördelning håller på att ske i er värld. Informationen kommer inte riktigt fram till befolkningen i övrigt, men det kommer snart att visa sig när det gäller er politik och den fördelning av resurser som ni nu för tillfälligt har. Det sker en sakta omfördelning av era resurser, men det ligger fortfarande på en mer subtil nivå, men efterhand som medvetenheten ökar hos allt
fler människor, så kommer det att både märkas och synas.
Stormaktsfördelningen kommer att vara över och en jämn fördelning av resurserna mellan länderna kommer att ske. En ny världspolitik kommer att bildas där befolkningen står i centrum, så att alla kan få det de behöver för att utvecklas och må bra. Medkänslan och kärleken ökar över Jorden och kommer att bli det verktyg som främjar ländernas tillväxt och potential till att sprida mer insikter och metoder för att människor och Jorden ska frodas och må bra.
En stor våg av andlig energi eller kärleksenergi rör sig nu över Jorden och påverkar er på ett djupare plan. Det drar upp det negativa och blockerade inom er, så att ni ska bli mer medvetna och fria från de blockeringar som just nu håller er fast i den tunga energin. Det är dags att rasera alla murar både inom sig själv och människor emellan.
Det är modigt att träda fram som den sårbara och känsliga människa som man kanske egentligen är, men inte vågat visa på grund av de värderingar som finns i samhället eller runt omkring er. Våga vara sig själv kan vara viktigt i den här tiden och det påverkar andra att våga vara sig själva och en större äkta gemenskap kan då ske mellan människor. Det gynnar er utveckling och medkänslan och kärleken växer inom er. Den påverkar er syn på både er själva och andra som ni möter på er väg.
Ja, er historia kommer nu att skrivas om lite grann och en del historieböcker har redan ändrats beroende på de fakta och data som nu har kommit fram genom nya mätmetoder och instrument av ett mer avancerat slag.
Forskningen leder hela tiden utvecklingen framåt men bara en del av den informationen kommer fram till allmänheten. Det finns oerhört mycket information att tillgå till dem som är insatta men ytterst litet kommer fram till befolkningen i övrigt. En del ligger kanske på en alltför avancerad nivå, men borde finnas tillgänglig på de universitet där människor studerar de nya forskningsresultat som har gjorts.
Tyvärr är det inte alltid givet utan endast de forskningsresultat kommer fram som accepteras av den politik som råder i landet eller i världen, medans andra hålls tillbaka eftersom de inte gynnar den nuvarande politiken som finns i samhället.
Ja, det var lite om det, kära vänner, en del av er känner väl till det här förhållandet medans andra ställer sig helt frågande och undrar om det verkligen förhåller sig på det sättet.
Ja, den frågan kommer snart att få svar genom människors successiva uppvaknande och bli en dörröppnare för många, som nu börjar få en helt annan bild av sig själva och världen de bor i. När kärleken växer inom oss så växer även kärleken utom oss och sprider sig till när och fjärran.
Jag lämnar Er nu att begrunda detta med stor kärlek i mitt hjärta.
Ishvar
No photo description available.
All reactions:

17

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *