Saul via John Smallman, 27 augusti, 2023

 

Saul 27 augusti

Guds kärlek till mänskligheten, för alla hennes skapelser är långt bortom er förmåga att förstå eller föreställa er den eftersom den är oändlig!

Moder/Fader/Gud, Källan, Kärleken är oändlig, vilket betyder att det inte finns något bortom Den. Det är tillståndet, det enda existenstillståndet som Allt Som Är medvetet medvetet lever för evigt. Att leva som begränsade varelser i form som inte ger någon mening alls, eftersom du överallt i ditt liv ständigt upplever begränsningar i en eller annan form, det verkar vara en permanent aspekt av drömmen eller illusionen, och det är det! Även om det, medan du är i form, verkar som att du har gått igenom den eller bortom den möter du ännu en. Men i Verkligheten, i Guds eviga Närvaro, finns det inga gränser, det finns bara en gränslös oändlighet där Alla uttrycker sina oändliga kreativa förmågor i ett tillstånd av konstant glädje. Detta ÄR vad Moder/Fader/Gud ÄR, ett oändligt och ständigt pågående och utgående uttryck av Kärlek som omfattar Alla Hennes skapelser!

Omfamnad av Kärlek är du Kärlek, var och en utan några undantag. Inom illusionen verkar det dock ofta för dig som att Kärlek/Gud inte kan vara närvarande. Hur skulle det annars kunna finnas så mycket hat, konflikter, smärta och lidande över hela världen. När du tittar tillbaka i djupet av nedtecknad historia verkar det som att du bara ser mer av detsamma, det verkar utan slut, faktiskt oändligt. Ändå upplever eller känner ni djupt inom er själva att det måste finnas en kärlekens Gud, och även om ni väljer att inte erkänna den möjligheten, spenderar de allra flesta av er otroligt mycket tid på att söka Kärlek, på grund av er djupa inre vetskap om att det finns inget annat, och ni är extremt trötta på att vara separerad från Den. När du stöter på kärlek för första gången i ett förhållande blir du orolig, för det är långt bortom allt du kan ha föreställt dig. Och sedan kanske någon sviker dig. Det leder sannolikt till ett tillstånd av misstro och förbittring.

Trots den smärta du har lidit fortsätter du ändå att söka kärlek eftersom du är Kärlek, och det är det som saknas i det tillstånd av separation du upplever som människa i form. Även när du är ”kär” har du en känsla av att det finns mycket mer i det än du faktiskt upplever, hur vackert och allt förtärande det än är. Verkligheten ärKärlek som uttrycker sig själv gränslöst och evigt, och det är vad ni alla söker – gränslös kärlek till er själva – och inom gränserna för era liv i form verkar det vara ouppnåeligt. Detta beror på att ni har stängt ner er medvetenhet om att det är vad ni är. Ni har inget behov av att söka det utanför er själva, i andra eller i världen, för det finns inom er i dess totala storhet, i varje ögonblick av era liv. Allt du behöver göra är att acceptera att det är den du är och sedan erbjuda det fritt i varje interaktion med andra, även om din känsla av att göra det är tvivelfylld. När ni bara erbjuder Kärlek kommer ni att finna att ni tar emot Den såväl som erbjuder Den, eftersom den är i ett konstant tillstånd av flöde i oändliga riktningar. När du väljer att inte erbjuda den blockerar du mycket effektivt Dess konstanta flöde genom dig, och du känner dig då oälskad och oälskbar.

Tillåt er därför att tro att kärlek är er natur, trots era tvivel, och ju mer konsekvent ni kan göra just detta, desto mer kommer ni att uppleva känslan av att älska och vara älskad tills den tron försvinner och tar era tvivel med sig. När det händer – och det kommer det att göra – kommer du istället att upptäcka att du vet att du är Kärlek för att du kan känna den, och att det inte finns något annat som du kan vara, och att det inte finns något annat du önskar eller behöver för det är vad du är, för evigt. Du och din Fader är ett, ni har alltid varit och kommer alltid att vara det.

Så sluta bara blockera Kärlekens flöde på grund av era tvivel och rädslor, och tillåt – ni har och kommer alltid att ha fri vilja – er själva att känna och hedra er sanna natur som ett med Gud. När ni gör just det kommer hela er livserfarenhet att förändras mirakulöst, kommer era negativa självbedömningar och all känsla av ovärdighet att falla bort, och ni kommer att upptäcka att ni inte längre behöver jämföra er med andra eftersom ni helt och fullt accepterar er själva precis som ni är.

Det är sant att människor i och för sig har fel och gör misstag, det är en aspekt av att vara människa och följa vägledningen från era egon som för alltid uppmuntrar dig att tro att dina känslor är giltiga och berättigade eftersom de är den du är. Men känslor är bara känslor, och du kan och kommer att lära dig att ifrågasätta dem när de uppstår, snarare än att agera på dem som om de var den du är, din identitet. Känslor kommer att uppstå så länge du är i form, men de är inte den du är mer än smärtan du känner när du skadar dig själv eller är sjuk. De uppmärksammar dig helt enkelt på saker du behöver ta hand om för att upprätthålla din kropps hälsa och välbefinnande, de ger dig inga giltiga skäl att skylla på andra eller Gud för någon smärta eller lidande du genomgår, såvida du inte är fysiskt attackerad. I så fall är det praktiska svaret att gå bort från situationen istället för att engagera dig ilsket och våldsamt antingen med din röst eller fysiskt. Konflikter löser aldrig konflikter, och din långa mänskliga historia visar det mycket tydligt.

Så för att upprepa: NI ÄR KÄRLEK! Det finns inget annat. Tillåt er själva att fokusera på den djupa inre vetskapen som var och en av er har som bekräftar detta för er. Allt tvivel, oro, negativa självbedömningar och skam kommer från era egon som ständigt lever i rädsla eftersom det är deras natur och deras syfte, och det är helt ogiltigt. När ni valde att gå in i illusionen skapade ni era egon för att skydda er från de uppenbara farorna som livet i form skulle ge er. Deras enda syfte var att uppmärksamma era kroppsliga behov så att ni kunde följa de kärleksfyllda andliga vägarna ni hade planerat för er själva innan ni inkarnerade. De kan göra det extremt bra, så bra att de flesta av er kom att lita på dem fullt ut och gav dem makten att fatta beslut åt er, men för det har de varken förmågan eller visdomen. Det är dags att lägga ner dem och lita på era hjärtan som är, precis som var och en av er, för evigt i den Gudomliga Närvaron och Ett med Moder/Fader/Gud.

Därför, när ni går in till era heliga inre helgedomar på åtminstone daglig basis, påminn er själva om att, trots alla tvivel om er värdighet att vara i Guds närvaro som ni kanske håller fast vid, så är ni för evigt Ett med Gud,den oändligt kärleksfulla Källan till er eviga existens, från vilken separation även för de kortaste ögonblicken är helt bortom möjlighetens gränser.

När ni gör en poäng av att ofta påminna er själva om denna gudomliga Sanning, kommer ni att uppleva en uppkommande medvetenhet som leder till en djup inre vetskap om att detta verkligen är sant. Dina självtvivel och negativa självbedömningar kommer att börja lösas upp, och du kommer att finna dig själv alltmer i frid och i ett tillstånd av självacceptans när din djupa inre kunskap om Guds oändliga och eviga Kärlek till dig etablerar sig i ditt medvetna medvetande.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning; Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *