Ishvara via Ann Dahlberg, 23 november 2023

Ishvara via Ann Dahlberg
23 november 2023
Kanal Ann Dahlberg
Jag är Ishvara och idag har jag kommit för att dela med mig lite av de erfarenheter som ni behöver för att nå ert mål till att nå en högre medvetenhet. Många av er strävar efter att vara så kärleksfulla som de bara kan, till människor som de har runt sig och möter på sin väg. Det finns de som donerar sina pengar eller skänker olika saker till hjälporganisationer av olika slag. Många människor försöker vara så hjälpsamma som de kan och ställer upp i vått och torrt, där de tror att en extra hand behövs.
Det här är utmärkt, kära vänner, det visar på en medvetenhet om att ni vill alla väl och att ni ser att en förändring behöver göras i den värld som ni lever i. Det betyder inte att ni alla ska göra på samma sätt, utan det är ni som är manade till att göra det och som känner att ni mår bra av det, som givetvis ska fortsätta om det inte tär för mycket på er egen energi.
Märker ni att ni blir för trötta och inte kan fortsätta att ge så mycket av er själva med glädje och tillit i ert hjärta, så kan det vara dags att ta sig en ny funderare på vad som är bäst för er att göra nu.
Det finns människor som utnyttjar de här människornas generositet och de ger ingenting tillbaka. Det finns ingen tacksamhet och det händer inte så mycket på det utvecklingsmässiga planet. Det är dock inte kastat i sjön utan små, små frön kan bli sådda genom den uppriktiga kärlek som ni har försökt att förmedla och genom de gåvor som ni har givit.
Låt detta dock inte bli ett självändamål för att ni själva ska få uppleva en högre medvetenhet av ljus och kärlek. Den verkligheten finns redan inom er och det är där ni behöver hämta kraft och styrka för att kunna förändra verkligheten på det yttre planet.
Det är i er närvaro, fri från tankar och känslor som ni kan erfara en större kärlek och uppfyllas av en inre glädje som gärna vill bubbla upp och svämma över i era hjärtan. Det är den känslan av glädje som ni gärna delar med er av till andra, för att de också ska få uppleva samma glädje i sitt liv.
Det här kräver lite övning, kära ni, eftersom sinnet hela tiden poppar upp med nya tankar och har svårt att förstå att det inte att längre behövs, på det sätt som det hitintills har fungerat under flera tusen år.
Den högre intuitionen, den högre intelligensen, har då tagit ett steg fram och ni styrs inte längre av den lägre energin. Nya insikter och nya möjligheter kommer fram som sinnet inte ens kan förstå eller uppfatta. Det får finna sig i att bli satt på plats och får vänta på sin tur, när det behöver hjälpa till på något sätt. Ni lever ju fortfarande i en värld där det existerar en tyngre energi och ni kan gå lite ut och in genom olika verkligheter i ert liv.
Det gäller för er som har upplevt det som jag talar om nu, att söka den inre verkligheten och vara i ert ”nu” så mycket som möjligt för att öka er egen medvetenhetsnivå. Det är då ni på allvar kan förändra ert liv och den verklighet som finns på det yttre planet. Det var den största anledningen till att ni ville födas under just den här tiden av transformation för både jord och människor.
Ni behövs kära ljusarbetare, Moder Jord behöver er för att underlätta den planetariska uppstigning som hon just nu befinner sig i. Er själ vet precis var och hur ni ska gå för att fullgöra ert löfte till er själva och utföra den uppgift som ni kom ner för att göra. Det är något som ni själva har valt tillsammans med er högre guide, som nu vakar över era steg och hjälper er att finna er väg bland de slöjor av tyngre energi som ni har utsatts för. Det här var ni medvetna om men var säkra på att ni kunde övervinna. Ni hade de erfarenheter med er som behövdes för att ni skulle kunna nå ert mål.
Kära vänner, följ er inre vägledning eller uppmaning och gör det som ni känner att ni ska göra. Det ger er de erfarenheter som det är meningen att ni ska få, för att ni ska kunna utvecklas och nå en högre medvetenhet. Det sker på olika nivåer hos alla människor men med en större hastighet idag än tidigare, på grund av att energin på Jorden har höjts och den tyngre energin är då inte längre lika kompakt. Det öppnar upp för mer ljus och underlättar för människor att finna sitt eget ljus och den kärlek som bor i alla människors hjärtan.
Jag sänder er mycket ljus och kärlek.
Ishvara
Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *