Isis via Elaine DeGiorgio, 28 november, 2017

Isis via Elaine DeGiorgio

28 november 2017

Kära Barn

Jag, Isis, kommer fram i denna timme för jag fröjdas i uppresningen av den Gudomliga Feminina Energin återigen! Likt en Fenix som reser sig ur Askan har Det Feminina återfordrat sin rätt att tala till allas era hjärtan.

För i Egypten för många eoner sedan var det Femininas sätt av mycket stor vikt. Det var bara människornas sätt genom tiderna och betydelsefulla händelser som förde med sig förminskningen av den Feminina rollen i samhället.

Det är nu tid för den Feminina över hela Universum att åter resa sig och det sker verkligen nu när hon talar, för i det förflutna var hennes läppar förseglade och hennes arbete på Gaia förblev obemärkt.

Det skänker mig stor glädje att höra om de stora framgångarna hos de feminina som outtröttligt arbetar för att föra fram kärlek, att föra fram healing, och föra fram de Gudomligas meddelanden i denna tid.

De Feminina för nu fram Solens Barn, för Solens Barn har återigen kommit för att förankra den Gudomliga Energin på er Jord så att Jorden kan ansluta till den Gyllene Energin i den Stora Centralsolen – Guds Stjärna Sirius. De arbetar i energin av 7777 Sirius och 8888 Lejonporten 144:e Graden Kosmiskt Medvetande som för fram balansen i Solens och Månens Energi till er Jord.

För i denna tid undergår Jorden en stor balansering då hon skiftar in i den Gyllene Åldern av Ljus.

Kära Barn av Ljuset, vi har nu gått ombord på en spännande tid på er jord, för många av er rör er framåt i er Uppstigningsprocess.

Vi rör oss nu framåt in i den Gudomliga Kärlekens Energi.

Det är dags, kära ni, att förkroppsliga ovillkorlig kärlek…

Det är dags kära ni, att ansluta till och arbeta med de högre sfärerna, vilka ni alltid hört till, och släppa dessa tätheter, dessa situationer som hållit er i ett slumrande tillstånd i mycket lång tid.

Nu gäller återställning av den Gudomliga Planen. För den Gudomliga Planen vecklar nu ut sig. Och det är dags för er att vara kärlek förkroppsligad. Det är ni, var och en av er, ljusa änglar, ljusbärare, stjärnfrön, portväktare, människor, Jordbevarare, som ska få en fysisk upplevelse av att vara denna kärlek förkroppsligad.

Detta var en del av planen, den del som involverade er och denna planet och den ”ringarna på vattnet” effekt på era stjärnbröders och systrars multiversum. Varför tror ni att de vill deltaga, för att se på? Detta är mycket unikt. De 144000 som gått med på att komma till er Jord kommer att vara transdimensionella i skepnad efter all denna tid. De kommer att förkroppsliga kärlek och de Gudomliga Kvaliteterna. Det blir med detta som de kommer att skapa en ”ringar på vattnet” effekt av kärlek och harmoni gentemot mänskligheten på er Jord. Likt Änglar träder de fram för att hela er planet ännu en gång. Det är en spännande tid att vara på Gaia.

För vi rör oss framåt förankrande den nya energin av kärlek och harmoni. Vi kommer att röra oss framåt i denna energi som er Jord inte har upplevt tidigare. För denna energi selar på ett mer multidimensionellt sätt att arbeta.

Vi magnetiserar Ljus från den Stora Centralsolen.

Barn av den Enda runt om världen, hör vår kallelse och vårt svar.

Det universella Ljuset av Alfa och Omega, det universella Ljuset av tvillingflammor stiger nu ner för fullgörandet av era liv, för den mäktiga cirkel av eld och den U-magnet som formar den ende ovan kompletterad med hjärtats enhet nedan. Vi går nu in i en tid då alla Tvillingflammor kallas att träda fram under det kommande året på Jorden, för att slutföra den Gudomliga Planen såsom avsågs.

För de som trätt fram i Ljus och Kärlek har samtyckt till den Gudomliga Planen före inkarnationen på Jorden, för att föra fram Kärleksenergin och för att ansluta Gaia till den Kärlek som hon en gång för länge sedan kände till.

Kära Barn, då Tidslinjeskiftningarna utvecklar sig och ni ansluter och återansluter med ert själv och med varandra, kommer ni att förstå processen för Amenti Salars initieringar, då dessa verkligen vecklar ut sig nu under dessa stora skiften i tidslinjer.

Många av er har känt det som om ni suttit fast och med ett förestående Monumentalt Skifte i Tidslinjer… För många av er har er blåkopia presenterats och sålunda orsakat stor förvirring. För många som blivit presenterade genom uppvaknande… Er blåkopia antyder ert ursprung… blåkopiorna av ert eteriska själv, blåkopiorna av era resor på denna planet. Blåkopior antyder också er källa från de Gudomliga Skapare Gudarna och den Högste Skaparen. Många arbetar i Ordnar, Prästerskap, Brödraskap, Systerskap, Riddarskap och så vidare.

Då energin börjar lägga sig kommer ni gradvis att nå medvetande om er varelse…

Många skiften sker verkligen i denna tid – Vintersolståndet är det nya året, den nya begynnelsen där vi ska sända vidare vårt ljus från Guds Stjärna Sirius och mitt älskade Orion skall åter smycka era skyar.

Vi fokuserar nu på att ändra den polaritet som finns på er jord för den skapar splittring i mångas hjärtan.

Det är tiden för att enas, en tid att komma samman, en tid för balans, och fokus nu är helande och integration av polaritet som är Tvillingflammans Energis lektion i denna livscykel. Vi kommer att föra fram denna helande energi då jag lyser det Gudomliga Ljuset från Luxors tempel för Uppstigning över alla mina barn och människor på jorden…

Vi närmar oss Vintersolståndets energi där ni kallas att reflektera över och släppa allt som inte tjänar er, och för att skifta och förvandla, och för att föra in det nya, och att fokusera på Själens resa.

När vi kommer till slutet på detta år, och många av er Själar firar avslutningen av detta år och att det nya året är på väg – kommer ett ytterligare skifte att äga rum på er jord… ett stort antal själar på er jord skall inträda i ett frekvensband som är av glädje, lycka, extas, av hurrande och positiv energi som kommer att låta många av er som arbetar med olika tidslinjer att åter använda sagda energi för hjälpa så många att ta ett jättekliv i medvetande på er planet. Det är i det ögonblicket, om ni skall ansluta till den energetiska poolen av lycka och förväntan på nya begynnelser, som ni, som kollektivt medvetande, skall kunna skifta er nuvarande verklighet över till en ny väg.

Många av er kommer att kunna använda er av de energier som kommer fram, speciellt de av er som arbetar i olika tidslinjer och skiften, tidsfrekvenser och de som reser vid sidan av olika dimensioner och har förmåga att hoppa genom tid och rum.

Sagda själar är redan medvetna om hur sådana energier används, men för de av er som är noviser till denna information föreslår vi två ”knutpunkt i tidsfrekvens-modifikations initieringar”.

Efter sagda initiering av frekvenserna nämnda ovan föreslår vi rutnäts-linje arbete där ni ska samla olika tidsskiften, helt enkelt genom att skriva ned sådant som ni vill ska hända i er personliga och allmänna verklighetsstruktur. På natten av sagda samförstånd skall ni vara i ett meditativt tillstånd, och när ni är så, skall ni bli tillfrågade att gå samman med den energetiska frekvensen hos alla som firar det som i er värld är känt som ett Nytt År.

Många välsignelser kommer fram under ert nya år då det blir ett år av kärlek, överflöd och manifestation.

Ta välsignelserna, helandet och överflödet som hälls ut över så många i denna tid.

För JAG ÄR Isis och jag talar genom Elaine idag.

Du gillar kanske också...