Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 30 november 2017

 

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert for November 30, 2017

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV/INTELLIGENCE ALERT – November 30, 2017

TRYCKET BYGGS UPP PÅ MERKEL OCH NETANYAHU. BÅDA HOTEN FÖRHINDRAS AV NPTB.

LÄS MELLAN LINJERNA I DE SISTA NYHETSARTIKLARNA OM DE TVÅ.

UNDER TIDEN SÅ BRYTS FLERA RINGAR AV KABALENS MÄNNISKOHANDEL UPP FÖR VARJE DAG

MASSÅTALEN ÄR TRIGGERN FÖR REPUBLIKENS ÖVERGÅNG.

GCR/RV ANVÄNDS SOM ETT VAPEN MOT KABALEN. NPTB KOMMER ATT FORTSÄTTA ATT ANVÄNDA GCR/RV SOM ETT VAPEN TILLS ATT KABALEN HAR BLIVIT HELT NEUTRALISERAD.

GCR/RV ÄR OCKSÅ EN PRE-NESARA HÄNDELSE OCH EN VÄG ATT INFÖRA EN INFILTRATION AV HUMANITÄRER I VÄRLDEN FÖRE GESARA.

VIKTIGA TEKNOLOGIER SOM MEDICINSKA SÄNGAR OCH REPLIKATORER SKALL PRIORITERAS FÖR OMEDELBAR FRISLÄPPNING. ÖVRIGA TEKNIKER SKALL FRISLÄPPAS INOM ETT TIDSSPANN AV NÅGRA FÅ ÅR.

GCR/RV KOMMER FÖRST, SEDAN RESTAURERINGEN AV REPUBLIKEN, SEDAN GESARA.

NÄR KVANTDATORERNA AVSLUTAR SIMULERINGEN MED 95% FRAMGÅNG, KOMMER DE ÄLDSTE ATT SLÄPPA DE GLOBALA SÄKERHETSKONTONA SOM FINANSIERAR GCR/RV.

OCH SÅ KOMMER NÄSTA KAPITEL FÖR MÄNSKLIGHETEN ATT BÖRJA.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

Du gillar kanske också...