Isis via Pamela Kribbe, 14 november 2022

Isis
Via Pamela Kribbe, 14 november 2022
 Frihetens Själ
https://www.jeshua.net/channelings/isis/the-spirit-of-freedom/
Jag är Isis. Jag är den fria själen inom er alla. Ni kan se mig i en fågels rörelse, när den flyger genom skyarna, eller i vattnet som rinner genom en flodkanal. Jag flyter och rör mig hela tiden. Min energi kan inte fastna i begränsningar baserade på rädsla och behovet av kontroll. Jag är en kvinnlig energi, fri från begränsningar.
Jag är här idag för att den kvinnliga energin på Jorden håller på att vakna till en högre nivå av sig själv. Den kvinnliga energin har varit undertryckt under lång tid, men det fanns en anledning till att det hände. Det finns stora utvecklingscykler i er mänskliga historia, och de manliga och kvinnliga energierna utvecklar både sig själva och försöker att komma till en punkt av balans inom mänskligheten.
Ni är varken man eller kvinna, ni är båda. Och ni är inte beroende av någon av dem; ni är fria själar utan begränsningar. Om ni fastnar i tanken att ni bara är man eller bara kvinna, blir ni kvar i begränsade tankeformer som har förts vidare till er av ert samhälles traditioner. För att vara en fri själ behöver ni lekens element i era liv: lekfullhet, glädje, frihet från begränsande strukturer, såväl som tillgång till både de manliga och de kvinnliga energierna. Traditionen har tvingat på er begränsade bilder om hur det är att vara man eller kvinna, och ni lider av alla dessa bilder.
Om du är en man skulle jag vilja att du föreställer dig att du har en kvinnlig kropp, eller om du är en kvinna föreställ dig då att du har en manlig kropp. Gå in i din kropp med den medvetenheten, in i ditt hjärta och känn att du är fri i ditt inre. Föreställ dig, bara för skojs skull, hur det skulle vara att ha en kropp av det motsatta könet. Du har faktiskt levt liv som det motsatta könet, så det borde inte vara så svårt som du kanske tror. Lägg märke till skillnaden i energierna när du är i kroppen av det motsatta könet. Vad skulle förändras för dig om du var i den här kroppen? Skulle du göra saker annorlunda; skulle vissa saker kännas lättare för dig? Lek med den bilden och välkomna det motsatta könets energi – den är en del av dig.
Sexualitetens energi har blivit fullständigt perverterad av mänskliga traditioner av rädsla och begränsning. Sexualitet och själen, den fria anden, hör ihop, men de flesta religioner säger något annat. De konstaterar att de mänskliga passionerna, såsom sexuell lust, är av ”lägre” natur, medan energin av disciplin och regler och fokusering på den ”högre” naturen, anses vara god och ren. Men när du gör en sådan uppdelning avskiljer du dig själv. Sexualitetens energi handlar inte bara om sex, den handlar om liv. Allt liv kommer från den sexuella energin hos människan och naturen, och dansen av manliga och kvinnliga energier är själva kärnan av livet. Sexualitetens energi är i starkt behov av healing och av en annan syn på den.
Nu ber jag er att ansluta er till ert andra chakra som finns i mitten av er buk. Förnim hur källan till kreativitet inom er är lokaliserad där. Sann kreativitet kommer från själen och är fri från begränsningar, och även om den också är sexuell till sin natur, är den inte begränsad av den snäva definitionen av sexualitet. Sann kreativitet är vibrerande och levande; den vill explodera och uttrycka sig själv på ett passionerat sätt, och det är vad som händer när själen ansluter sig till det fysiska planet. Nä själen blir förkroppsligad som människa, kan kroppen ge er glädje och njutning, och det är inget fel i det.
Anledningen till att sexualitet ansågs suspekt, och undertrycktes av religiösa traditioner, var att det fanns en stor rädsla för den feminina energin. I mansdominerade samhällen blev den kvinnliga energin ett hot, eftersom den bryter ner stela maktstrukturer och öppnar upp för känslor. Det finns en paradox i den manliga energin; på någon nivå längtar den efter sexuell förening, men samtidigt har den en enorm rädsla för sexualitet i ordet vidare bemärkelse. Rädslan beror inte så mycket på den fysiska akten, utan sexualitet som livlig, kreativ, utforskande och gränsöverskridande.
Till exempel när du blir kär i någon tappar du känslan för gränser och du går in på okänt territorium, och det känns magiskt för dig. Men energin i att bli kär handlar inte bara om relationen mellan en viss man och kvinna, det är mer universellt än så. Det handlar om glädjen i att utforska, att gå bortom det kända och in i det okända, om att känna det magiska och livets mirakel. Denna mycket fria energi att gå bortom dig själv, att överskrida dina gränser är kärnan i den kvinnliga energin, men det var ett hot mot de härskande makterna, och speciellt för de manliga maktstrukturerna.
När du undertrycker och misstänkliggör den sanna innebörden och vitaliteten i sexuell energi, skapar du många problem för dig själv; du blir neurotisk genom att undertrycka en vital del av dig själv. Du saknar friheten att leva livet i glädje och att känna dig hel. Du blir splittrad och tror att du måste lyda regler och discipliner som inte kommer från ditt inre, utan är påtvingade dig utifrån. Du alienerar dig själv från livets källa, och det är faktiskt vad som har hänt i det mänskliga samhället. Eftersom livskraften och sann kreativiteten var fruktade, tog energin av kontroll och undertryckande över, och dödade den mänskliga andan.
Saker och ting håller på att förändras nu, men ni kan fortfarande se effekterna av det överallt omkring er. De flesta människor är deprimerade, kanske inte i klinisk mening, men de använder bara en liten del av sin verkliga potential och har bara en begränsad kontakt med sin fria själ, sin ande. De är blockerade av domar och regler och principer som de tror att de måste lyda för att må bra, men dessa lagar kommer inte från en sann andlig källa.
Jag ber er nu att bjuda in min energi i hela er kropp, att välkomna tillbaka andan av glädje och frihet och livslust. Ni är hela, ni är inte uppdelade i goda och dåliga delar. Den här idén är nonsens; varje del av er är levande och ert inre liv söker ett hjärtligt uttryck. Alla delar av er kan och vill gärna delta i detta uttryck. Även de mörka känslorna eller passionerna har en kärna av ljus inom sig; de behöver bara förvandlas av en vänlig och förstående själ och inte hållas fångna av rädsla och förtryck.
Så bjud in min själ till ert hjärta och känn att det är ert eget. Jag är inte utanför er, jag är närvarande i varje cell i er kropp – jag är själva livet. Jag är den del av er själs energi som älskar livet och som vill njuta av det och uppleva äventyr. Jag är den del av er som inte är rädd för förändring, av att gå vidare och som accepterar det nya. Tillåt mig att komma in i er kropp och betrakta mig som er vän – ni kan flyga med mig.
Föreställ er att ni har vingar och flyger uppåt och lämnar Jordens tunga energi under er för en stund. Ni ser lidandet på Jorden, det fysiska lidandet, men mest av allt ser ni det känslomässiga lidandet. De flesta människor på Jorden känner sig fångna i sin kropp. De kan inte gå utanför sig själva, därför att deras tankar begränsar och inskränker dem. Och när ni tittar ner på detta lidande där uppe i luften känner ni er fria, för ni vet att ni inte behöver ändra någonting; ni behöver inte göra någonting för att rädda mänskligheten. Ni vet att när ni förkroppsligar er egen fria själ – när ni litar på era egna önskningar, era passioner, er sanna kreativitet – då blir ni er egen bästa vän, och ni börjar utstråla en energi som är till hjälp för människorna omkring er.
Det är viktigt att inse att när ni uttrycker denna energi av frihet, kan det vara skrämmande för vissa människor, eftersom ni knackar på dörren till deras fängelsecell, och att göra det kan ibland kännas som ett hot för dem. De kanske tycker att ni är alltför vilda, alltför annorlunda, alltför fria; men låt dem bara vara och argumentera inte med dem, slösa inte er energi på att göra det. Ni behöver all er medvetenhet och energi för att förbli fokuserade på er själva, för att bevara den frihetsenergin och för att höra er egen själs vägledning.
När ni förkroppsligar andan av frihet, kärlek, liv och glädje, behöver ni också vara mycket uppmärksamma på energierna omkring er. Känn i hjärtat var er unika själs energi är välkommen och kan röra sig fritt. Närhelst ni känner er utmattade omkring någon eller i en särskild situation – när ni känner er dränerade – gå därifrån. Ansträng er inte för att förändra någonting, för förändring händer på sätt som ni inte kan förutse. Så ni behöver inte fokusera er uppmärksamhet på att skapa förändring eller arbeta på det, och ni behöver inte övertyga andra människor om vad de ska göra. Om ni är inställda på era egna hjärtan och till livets källa i er egen mage, då kommer ni att veta vad ni ska göra; ni följer helt enkelt glädjens flöde. Det som får er att känna er levande och inspirerade är där det är meningen att ni ska gå.
Det kan komma tillfällen i ert liv när ni känner att ni inte kommer någonstans med den här energin. Det verkar som att det finns brist på människor eller situationer, som gör att ni inte kan uttrycka er fullt ut, men det är bara en del av er resa. För att lära er att respektera er själva, även när ni känner er ensamma och missförstådda, gå ut i naturen. Känn naturens energier på platser där den är vild och fri, och ni kommer att känna er som hemma. Ni måste respektera er själva och, i viss utsträckning, måste ni vara ensamma för att göra det.
Ni är här för att skapa en ny sorts medvetenhet, och ni gör det genom att vara sanna mot er själva genom att inte försöka ändra någonting utanför er själva, genom att lyssna till ert hjärtas röst och genom att inte bli alltför upprörda av människor eller situationer som kanske motsätter sig er. Låt dem bara vara, ni behöver inte vara involverade i dem. Flyg högt upp i skyn, igen och igen, för att minnas vilka ni verkligen är; en varelse utan begränsningar, och er energi kommer att förändras och påverka människor omkring er. Men att förändra andra borde inte vara ert primära bekymmer, det kommer bara att hända.
Ni är här för att finna glädje i livet, även mitt i tung och tät energi. Genom att bevara glädjens anda, kommer ni att ge hopp till andra.
Ta väl hand om er själva, ni är mycket mer omhuldade än ni tror. Det finns änglar omkring er hela tiden, så ni är aldrig ensamma. Ni är alltid kopplade till livets källa, det liv som överskrider alla gränser.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...